Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – 03 Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa

258

Tải về file mp3 >>

03 Chuẩn bị cho sự vận hành siêu nhiên của Chúa – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh AudioTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.