14. Sự Thông Công- Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

515

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Phần Giới Thiệu

NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
Chương 14

SỰ THÔNG CÔNG

A. MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THÔNG CÔNG

Sự thông công của các Cơ Đốc Nhân với nhau là rất quan trọng, vì chính trong sự hiệp nhất của chúng ta với nhau mà…

1. Người Tín Đồ Được Khích Lệ Và Tăng Trưởng Trong Đấng Christ
“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng với sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, (để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ) hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. ( RoRm 1:11-12).

2. Thế Gian Nhận Biết Rằng Chúa Giêxu Được Đức Chúa Trời Sai Đến
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để cho họ được toàn vẹn hiệp làm một. .và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con ( GiGa 17:22, 23).

B. ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ THÔNG CÔNG

1. Sự Kết Ước Bền Chặt Với Nhau
“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau ( RoRm 12:10).
Không có một lòng tin làm nền tảng thì không thể có sự thông công. Chiều sâu của mối thông công sẽ thay đổi theo chiều sâu của sự kết ước.

2. Sự Kết Ước Của Chúng Ta Phải Đặt Nền Trên Tình Yêu AGAPE.
Agape là tình yêu một chiều, đó là tình yêu mặc dầu chớ không phải là tình yêu vì hoặc nếu. Một sự kết ước như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi thái độ bất nhất của người khác.

Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau: như Ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy ( GiGa 13:34).

3. Sự Thông Công Thật Là Lấy Đấng Christ Làm Trung Tâm
Sự thông công của chúng ta với người khác được đặt nền trên sự kết ước chung của chúng ta với Đấng Christ.
Vả chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Christ (IGi1Ga 1:3).Cũng xem Phi Pl 2:1, 2

4. Bước Đi Trong Sự Sáng
Sự thông công của chúng ta bao gồm nhu cầu cởi mở, chân thành và chân thật với người khác. Và đôi lúc những điều này có nghĩa là:

a. Xưng Tội Lỗi Riêng Của Mình Với Người Khác, Hay Là Lấy Tình Yêu Thương Che Đậy Tội Lỗi Của Người Khác.

Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta (IGi1Ga 1:6, 7).Cũng xem Mat Mt 18:15.

b. Vâng Theo Sự Sáng
Tức là vâng theo những mạng lệnh chung và mạng lệnh cụ thể mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

c. Cất Bỏ Tất Cả Mặt Nạ Hay Sự Che Đậy Giả Tạo
Thế gian này đầy dẫy những sự thông công giả hình, chỉ đóng kịch bề ngoài mà không chân chính.

“Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng ”(IPhi 1Pr 1:22).

5. Quan Tâm Chân Thật Đến Phúc Lợi Của Người Khác
Không nên có những động cơ ẩn kín của tư lợi. Mong muốn của chúng ta là cho chứ không phải là nhận.

Chớ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình; nhưng hãy chăm về lợi kẻ khác nữa (IPhi 1Pr 1:1-24; Phi Pl 2:3, 4)

6. Tình Nguyện Từ Bỏ Sự Sống Mình
Điều răn của Ta đây nầy: các ngươi hãy yêu nhau, cũng như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình ( GiGa 15:12, 13).

Đời sống này còn bao gồm nhiều điều chứ không phải chỉ có sự sống của thân thể này mà thôi. Đời sống ấy còn bao gồm sự sở hữu vật chất, quyền lợi và sở thích cá nhân của chúng ta, v.v.. (Gia Gc 2:15,16). Điều này cũng có ý nghĩa là một sự tình nguyện chia sẻ cách rộng rãi chính mình. Chúng ta chỉ có thể biết người ta tùy theo mức độ họ được chuẩn bị để bày tỏ chính mình.

C. SỰ THÔNG CÔNG TRONG HỘI THÁNH CÓ NGHĨA LÀ…

1. Chia Sẻ Mọi Điều
Trong Cong Cv 4:32 có ba bước phát triển trong mối thông công của Hội thánh đầu tiên. Trước hết, họ có cùng một lòng (tâm linh), kế đến là cùng một ý (linh hồn) và rồi kế đến là sự bày tỏ bên ngoài, họ xem mọi sự là của chung.

Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người ( 2:44, 45).

2. Từ Bỏ Sự Sống Của Họ
“Hãy chào Bêritsin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Giêxu Christ, là hai người liều chết để cứu sống tôi; ấy chẳng phải một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả hội thánh của dân ngoại nữa (RoRm 4:1-25)

3. Tận Tụy Phục Vụ Anh Em
Anh em biết rằng nhà Sêphana là trái đầu mùa của xứ Achai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ (ICo1Cr 16:15).

4. Là Ống Dẫn Cho Việc Cung Ứng Nhu Cầu Của Người Khác
Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau (ICo1Cr 8:14).Cũng xem 16:17.

5. San Sẻ Trong Đau Khổ
Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện ( Phi Pl 4:14)

6. Ban Cho Với Tinh Thần Hi Sinh
Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rãi rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa (IICo 2Cr 8:2, 3).

7. Ân Cần Tiếp Khách
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa (IIIGi 3Ga 1:5)Cũng xem Hêb.

8. Xây Dựng Và Khích Lệ Người Khác
Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao (ITe1Tx 2:8).Cũng xem IITi 2Tm 3:10-14.

D. KẾT QUẢ CỦA SỰ THÔNG CÔNG

Kết quả của sự thông công trong Hội Thánh đầu tiên là:

* Một sự kính sợ Đức Chúa Trời (Cong Cv 2:43)
* Sự vui mừng (2:46)
* Làm đẹp lòng mọi người (2:47)
* Thêm người mới (2:47)
* Mọi nhu cầu được cung ứng (Phi Pl 4:19)
* Dấy lên người lãnh đạo (ICo1Cr 16:15, 16)

TÔI HỨA NGUYỆN

Qua bài học này, hôm nay con hiểu được tầm quan trọng của sự thông công liên tục với những Cơ Đốc Nhân khác. Hôm nay, con xin tự kết ước để làm một phần tử của một nhóm tín hữu mà con sẽ trung thành, yêu thương và phục vụ.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.