Bế Mạc Bồi Huấn Dòng Sông Sự Sống 2019 – Cà Mau

55

Bế Mạc Bồi Huấn Dòng Sông Sự Sống 2019 – Cà Mau
— Sáng ngày 05/12/2019
— Diễn giả: Pastor Don McDonell

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Live Stream mỗi tối luc 7h30 Vn: https://www.facebook.com/tongvovn

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.