Bồi huấn 2018 – Cà mau, Bí quyết để nhận lãnh và gia tăng sự xức dầu

273

Bí quyết để nhận lãnh và gia tăng sự xức dầu
— Bồi huấn 2018 – Cà mau
— Mục sư Bùi Văn Ba
— Tỉnh nguyện sáng ngày 12 tháng 12 – 2018
— Live với hình ảnh tốt hơn để anh chị em xem lạiTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.