Bồi huấn 2018 -Cà mau, Buổi huấn luyện chiều 11

293

Buổi huấn luyện chiều 11 tháng 12 – Bồi huấn 2018 – Cà mau
Người dạy: Pastor Brent Douglas
Phát để anh chị em xem lại
Xin Chúa ban phước cho anh chị em!Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.