Bồi huấn 2018 – Cà mau, Buổi huấn luyện sáng ngày 12 – 12

275

Buổi huấn luyện sáng ngày 12 – 12
— Pastor Brent Douglas
— Bồi huấn 2018 – Cà mau
— Live lại với hình ảnh tốt hơn để anh chị em xem lại
— Xin Chúa ban phước cho anh chị em.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.