Bồi huấn 2018 – Cà mau, Chúa chữa lành bệnh câm điếc

282

Chúa chữa lành bệnh câm điếc
Bồi huấn 2018 – Cà mau
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Khanh HuynhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.