Bồi huấn 2018 -Cà mau, Làm sao có được sự vận hành của Chúa

575

Bồi huấn 2018 -Cà mau, Làm sao có được sự vận hành của Chúa
Pastor Brent DouglasTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.