Bồi huấn 2018 -Cà mau – Nới rộng đời sống cho mùa gặt

576

Bồi huấn 2018 -Cà mau – Nới rộng đời sống cho mùa gặt
Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.