Bồi Linh 2019 – Sài Gòn, Buổi sáng ngày 06 – 12

71

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Live bài giảng mỗi tối 7h30: https://www.facebook.com/tongvovn

Bồi Linh 2019 – Sài Gòn
— Diễn giả: Pastor Brent Douglas
— Buổi sáng ngày 06 – 12 – 2019

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.