49 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Chìa Khóa Uy Quyền Của Đấng Christ

494

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Leo Harris

Chương 1
CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST

Vài nét về tác giả: Tác giả bài giảng nầy là sáng lập viên và Tổng quản nhiệm của một tổ chức liên hiệp các Hội thánh rất thành công ở Úc. Sự khôn ngoan thực tế chứa đựng trong tài liệu huấn luyện nầy có thể giúp bạn trở nên một lãnh đạo Hội Thánh có quyền năng hơn. Hãy đọc tài liệu này một cách cẩn thận trong sự cầu nguyện.

Dẫn Nhập

Một đêm nọ vào đầu năm 1949, lần đầu tiên tôi nếm mùi một loạt các nan đề trầm trọng trong chức vụ của tôi. Nhìn lại những năm cũ, những thời gian có nan đề hầu như ăn khớp với nhau trong một kiểu mẫu.
Những sự khủng hoảng này làm thành một nền tảng cho sự phát triển chức vụ của tôi. Tìm thấy giải pháp của Đức Chúa Trời đối với những nan đề này đã sản sinh ra sứ điệp mà Chúa muốn giao cho tôi.

Tôi đã ở trong thời kỳ không thỏa lòng. Tôi có cảm giác bất lực khi đối diện với các nan đề và đòi hỏi của chức vụ. Tôi nằm dài ra giường, đêm đó tôi không tài nào ngủ được.
Tôi đánh thức một anh bạn đang ở trong nhà tôi lúc đó, yêu cầu anh cùng với tôi cầu nguyện. Trong nhiều tiếng đồng hồ, chúng tôi đọc và công bố Lời của Đức Chúa Trời và giao phó toàn bộ tình huống cho Chúa bằng đức tin.

Trong khi tôi vẫn đang cầu nguyện, Đức Thánh Linh bắt đầu hành động trong tôi. Tôi cảm nhận một cách rõ rệt và xác định thời gian lúc bấy giờ là 4giờ20 sáng. Trong những giây phút đó tôi có cảm giác như Lời của Đức Chúa Trời đang vang vọng trong lòng và tâm trí tôi: “Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi… ” (Mat 28:18, 19).

Các lời nầy dường như đến từ ngôi cao của Đấng Christ Phục Sinh. Tôi nhìn thấy mình cứ lập đi lập lại những điều này. Dường như Bạn tôi cũng chia xẻ “Những giọt mưa thương xót” và anh nhận biết có sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Thánh Linh.

Đối với tôi, tôi cảm thấy dường như các tầng trời lăn ra xa để tôi có được một quan niệm mới trọn vẹn về uy quyền phục sinh và sự vinh hiển của Đấng Christ.
Tôi thấy uy quyền đó liên quan đến cá nhân tôi và chức vụ của tôi đối với Chúa. Tôi cũng thấy có liên quan đến Hội thánh nữa.
Tôi thấy uy quyền đó có liên quan đến Satan và các công việc của nó. Tôi thấy uy quyền đó cũng có liên quan đến sự quay trở lại của các cá nhân với Đấng Christ khi mọi quốc gia sẽ quỳ xuống trước Ngài. Tôi thấy uy quyền của Đấng Christ được thể hiện làm ứng nghiệm một cách trọn vẹn chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời.

Chữ viết không thể truyền đạt hết ý nghĩa của kinh nghiệm nầy trong chức vụ của tôi. Tôi đã ở trong chức vụ gần mười năm từ Úc Đại Lợi đến New Zealand (Tân Tây Lan). Tôi đã thành lập một Hội thánh ở Adelaide, và trong suốt những năm đầu tôi đã trông thấy gần 100 người được báp-têm trong Đức Thánh Linh. Tuy nhiên cái kinh nghiệm trong đêm đó đã nổ ra trong lòng tôi một đức tin mới sống động trong uy quyền của Đấng Christ. Tôi được ban cho một chìa khóa dẫn đến một chức vụ hữu hiệu mà đã đem lại phước hạnh cho nhiều người trong nước Úc và các quốc gia khác.

Sau buổi sáng sớm hôm đó, tôi đi tắm, thay quần áo và lái xe đến nhà của hai trong các vị lãnh đạo hội thánh. Một vị đang ăn sáng trước khi đi làm. Vị kia còn ngủ.
Dĩ nhiên tôi đã tuôn ra điều mà tôi được thuyết phục và khái niệm mà Chúa đã đốt cháy trong tâm hồn tôi đêm đó. Tôi nói với họ tôi tin rằng chúng ta đã có chìa khóa dẫn đến một sự phục hưng của Tân ước.

Trong ngày hôm đó chúng tôi tổ chức buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần. Tôi kể lại cho mọi người trong phòng kinh nghiệm của tôi. Một lần nữa Thánh Linh Chúa lại giáng xuống. Không cần loan báo, mọi người tự động quỳ gối xuống ca ngợi và thờ phượng.

Trong buổi nhóm hôm đó tại Adelaide, lần đầu tiên trong chức vụ chúng tôi có kinh nghiệm đuổi quỷ.
Tôi tiếp tục rao giảng và mổ xẻ khải tượng về uy quyền của Đấng Christ phục sinh. Từ lúc đó trở về sau, tôi thấy có phong trào phục hưng phước hạnh nổi lên trong các buổi nhóm của chúng tôi.

Nhiều tuần lễ trôi qua, càng ngày tôi càng xác tín rằng Đức Thánh Linh đã đặt trong tay tôi một chìa khóa để giải phóng các phu tù ra khỏi cảnh bị trói buộc và đem họ tới sự phục hưng mà Đấng Christ được tôn cao.

Trong nhiều năm sau, nhiều người cũng có kinh nghiệm giống chúng tôi. Phải đối diện nhiều nan đề và nhiều khó khăn đã được khắc phục. Tuy nhiên tất cả những điều đó đã để lại trong lòng tôi cũng như trong chức vụ tôi một sự xác tín mạnh mẽ và một đức tin vững chắc. Chúa Jesus Christ có uy quyền tuyệt đối.

Sự trình bày uy quyền của Đấng Christ đã khuấy động quyền lực của Satan và các linh của nó đến mức độ mà chúng ta hiếm khi dự liệu trước. Nhưng sự trình bày này cũng cung cấp cho chúng ta vũ khí năng quyền để đắc thắng kẻ thù và giải cứu những người bị giam cầm.
Chúng ta hãy xem một vài khía cạnh và những gợi ý của chìa khóa chủ yếu này cho chức vụ hiệu quả và Hội thánh thành công, tức là Uy quyền của Đấng Christ.

A. UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST

1. Được Đức Chúa Trời Cha Ban Cho
Tiếng Hy lạp exousia có nghĩa là “ủy quyền” và đó cũng là từ được sử dụng trong Mat 28:18 “Tất cả uy quyền (exousia) ở trên trời và dưới đất đã được giao cho Ta… ”

Chúng ta thấy rằng trong chức vụ trên đất của Ngài, Chúa Jesus đã thực hiện uy quyền đó: “Nhưng khi đoàn dân trông thấy phép lạ đó, ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho loài người cái uy quyền như thế ”(9:8). Đó là uy quyền mà Chúa Jesus đã nói đến và thực hiện khiến nhiều người lấy làm ngạc nhiên.
Tuy nhiên Chúa Jesus nói rằng cả Lời của Ngài và công việc của Ngài được Cha ban cho (Gi 14:10, 11).

2. Bao Trùm Trên Trời Và Dưới Đất
Sau khi chịu chết trên thập tự giá và được Đức Chúa Trời làm sống lại đặt ngồi bên hữu của ngai Đức Chúa Trời, Chúa Jesus được ban cho “tất cả uy quyền trên trời và dưới đất ”.
Phaolô công bố trong Phi 2:10 rằng mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống đối với Danh Jesus. Mọi lưỡi phải xưng nhận Ngài là Chúa.

Ngài là con đời đời trong bản chất và được trao cho uy quyền của Thượng Đế. “Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài ”(Co 1:19).“Vì sự đầy dẫy bổn tánh của Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như vốn có hình ”(2:9).

a. Uy Quyền Trên Các Thiên Sứ.
Trong Hêbơrơ đoạn một, Đấng Christ được đặt cao hơn các thiên sứ bởi sự vượt trổi cả về bổn tánh thiên thượng lẫn chức vụ vinh hiển. Vâng, chúng ta đọc “tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời thờ lạy Ngài”.

Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: “Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù địch dưới bệ chân ngươi ”. Nhưng Đấng Christ sẽ cai trị cho tới khi kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt và tất cả mọi sự phải thuận phục Ngài. Thiên sứ làm theo mệnh lệnh Ngài.

b. Uy Quyền Trên Các Chủ Quyền, Các Thế Lực.
Chúng ta đọc trong He4:14 rằng Chúa Jesus “đã trải qua các tầng trời ”. Một bản dịch nghĩa đen rõ nghĩa hơn là khi Ngài thăng thiên Ngài “đi ngang qua tất cả các tầng trời”
Có bao nhiêu tầng trời ở trên chúng ta? Vài người nói ba, số khác nói bảy. Mặc dù có bao nhiêu tầng trời đi chăng nữa, Đấng Christ đã trải qua hết và được đặt trên ngôi uy quyền cao nhất khắp vũ trụ.

Đó là lý do tại sao Phaolô có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại“và cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi kẻ cầm quyền, mọi thế lực (uy quyền ),mọi sức mạnh, mọi thống trị và cùng mọi danh vang ra, không những chỉ đời nầy, mà còn trong đời hầu đến nữa; Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Ngài làm đầu tất cả mọi sự đối với Hội thánh; Hội thánh là thân thể của Ngài, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài ”(Eph 1:20-23).

Mặc dù Satan là “chúa của đời nầy” và “vua chúa quyền lực chốn không trung” nó vẫn bị đặt dưới chân của Chúa Jesus và phải phục dưới uy quyền của Đấng Christ được tôn cao. Há chẳng phải Đấng Christ, bằng sự hy sinh chuộc tội của Ngài đã truất phế các kẻ cầm quyền cùng các thế lực và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ sao (Co 2:15)? Há chẳng phải Ngài đã đánh bại Satan và quỷ sứ của nó bằng sự đổ huyết của Ngài và sống lại từ kẻ chết với các chìa khóa uy quyền trong tay sao?
Cũng một Đấng Christ ngày hôm nay ngồi trên ngôi thống trị vũ trụ với tất cả uy quyền được ban cho Ngài.

c. Uy Quyền Trên Hội Thánh.
Trong Côlôse 1, Phaolô đặt sự ưu việt của Đấng Christ trên tất cả tạo vật bao gồm cả những điều trông thấy và không trông thấy trên trời và dưới đất. Ngài có thẩm quyền trên mọi ngôi vua, mọi thống trị, mọi kẻ cầm quyền và mọi thế lực. Đoạn Phaolô công bố cách dạn dĩ “Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội thánh Ngài ”.

Chúng ta cũng có một bức tranh giống như vậy được chép trong Êphêsô, nhưng có một điểm nổi bật khác!
Trong Êphêsô chúng ta được bảo rằng Đấng Christ được đặt “làm đầu tất cả mọi sự đối với Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Ngài”. Vậy chúng ta thấy rằng Đấng Christ không chỉ có thẩm quyền “làm đầu của Hội thánh” mà Ngài còn làm đầu trên tất cả mọi sự vì lợi ích của Hội thánh.

Không phải chỉ Hội thánh bị thúc ép phải phục dưới uy quyền của Đấng Christ; mà còn là một đặc quyền để chia xẻ các kết quả thống trị của Đấng Christ trên mọi sự trên trời và dưới đất. Hội thánh dưới đất có phản ảnh được uy quyền tối thượng nầy của Đấng Christ không?
Quả là một tai họa khi nhìn thấy Hội thánh bị thất bại, vô tích sự, và bất lực trước sự tấn công dữ dội của Satan.

Hội thánh thật chính là Thân Thể trông thấy của Đấng Christ được tấn phong,là Đấng đang cầm giữ uy quyền và sự thống trị cả vũ trụ!
Chúng ta có chấp nhận sự thách thức để làm đại sứ trung thành hay đại diện thật của Vua trên muôn vua không?

d. Uy Quyền Để Cứu Rỗi Và Đoán Xét
Chúa Jesus công bố Ngài là Con Người có thẩm quyền trên đất để tha thứ tội lỗi. Phierơ nói rằng “Không có danh nào khác ở dưới trời ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu ” (Cong 4:12). Cũng cùng một Đấng Christ nầy có quyền đoán phạt tất cả loài người.

Các tín đồ sẽ đứng trước Ngôi Đoán Xét của Đấng Christ. Những kẻ không tin sẽ đối diện với Ngài khi Ngài ngồi trên Ngôi Trắng Vĩ đại trong lần đoán xét sau cùng.
“Vì Cha không đoán xét ai hết, nhưng đã trao trọn quyền đoán xét lại cho Con, đặng ai nấy phải tôn kính Con cũng như đã tôn kính Cha ”(Gi 5:22, 23).

Một lần nữa trong câu 27, Đức Chúa Cha “đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con”. Hãy nghe Phaolô rao giảng ở thành Athens “vì Ngài (Đức Chúa Trời) chỉ định một ngày để Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người mà Ngài đã lập (Jesus) và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ ” (Cong 17:31).
Thật là một uy quyền đáng kính sợ đã được giao phó cho Con của Đức Chúa Trời!

B. CHÚNG TA PHẢI TIN VÀO UY QUYỀN CỦA ĐẤNG CHRIST

Dàn bài năm điểm ở trên chỉ là một vài cái nhìn bao quát, một vài góc cạnh của viên kim cương lẽ thật chiếu sáng này. Như một tín lý, tất cả Cơ Đốc Nhân chấp nhận uy quyền của Đấng Christ. Theo lý trí, tất cả các tín đồ đều đồng ý về điều này. Nhưng chìa khóa không phải bằng sự hiểu biết của chúng ta về uy quyền của Đấng Christ, nhưng bằng sự mặc khải về điều này, bằng sự thuyết phục trong lòng, bằng một đức tin sốt sắng nóng cháy.

Chìa khóa đó phải chiếu sáng trong tấm lòng và trong tâm trí cũng như trong tâm linh của chúng ta nữa và cũng phải đốt cháy chúng ta với sự tận hiến nhiệt tình cho lẽ thật, và với việc hết lòng áp dụng vào trong đời sống cũng như trong sự phục vụ Chúa của chúng ta.

1.Chìa Khóa Đó Có Thể Đem Đến Sự Đắc Thắng
Đức tin của chúng ta vào uy quyền của Đấng Christ phải là một động cơ để đưa tới đời sống đắc thắng. Đức tin phải kích thích chúng ta để phục vụ thành công và làm cho các lời hứa của Đức Chúa Trời có hiệu lực trong đời sống của chúng ta. Đức tin phải thử thách Hội thánh đến sự phục hưng đắc thắng.

Chúng ta hơi ngạc nhiên về việc sứ đồ Giăng ở trên đảo Patmos khi ông viết”…ngã xuống chơn Ngài như chết ”. Ông đã trông thấy sự vinh hiển của Chúa và nghe những lời thắng trận.

“Đừng sợ chi, Ta là Đấng Trước hết và là Đấng Sau cùng. Ta là Đấng sống và đã chết; Kìa nay Ta sống đời đời. Amen; cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ ”(Kh 1:17, 18).
Nguyện uy quyền của Đấng Christ trở thành chìa khóa trong tay dân Ngài để đẩy lùi kẻ thù và phóng thích quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.