77 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Giữ Các Ngày Lễ

482

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

PHẦN C10: BẢY KỲ LỄ CỦA CHÚA
Bài viết của Ralph Mahoney

Chương 9
GIỮ CÁC NGÀY LỄ

“Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật ”(ICo 5:8).

A. HÌNH BÓNG CỦA NHỮNG ĐIỀU SẼ ĐẾN.

Có những tín đồ cảm thấy họ phải giữ những lễ này theo nghĩa đen như vào thời kỳ Cựu Ước. Nhưng Tân Ước không dạy như thế.
Thư tín của sứ đồ Phaolô gởi cho người Côlôse chứa đựng những huấn thị rất rõ ràng về điều này. Cho phép tôi được chia xẻ hai bản dịch về đoạn này.

Cả hai bản dịch đều được tiến hành bởi hai dịch giả cùng một niềm tin về tính vô ngộ của Kinh thánh (một tín lý rất quan trọng đối với các dịch giả).
*”Cho nên đừng để bất cứ ai xét đoán anh em về sự ăn uống hoặc về những gì liên quan đến lễ lạc tôn giáo, ngày trăng mới hoặc ngày Sa- bát.

Đây là bóng của những điều sẽ tới; còn hình thức của nó thì được tìm thấy trong Đấng Christ ” (Co 2:16, 17 NIV).

*”Vậy đừng để bất cứ ai chỉ trích anh em về sự ăn uống hoặc không tổ chức những ngày lễ lạc của Do Thái giáo, hoặc lễ trăng mới hay Sa- bát.

Vì những điều này chỉ là những luật lệ tạm thời đã chấm dứt khi Đấng Christ đến. Chúng chỉ là hình bóng của vật có thực, của chính Đấng Christ ”(Co 2:16, 17 tlb ).
Chúng ta phải hiểu phép ẩn dụ mà Phaolô đã dùng khi gọi những ngày lễ, đền tạm của Môi-se, và của tế lễ thời Cựu Ước là“hình bóng của những điều sẽ đến ”.

Nếu bạn ra khỏi nhà vào một ngày nắng đẹp lúc mặt trời đã lên cao, và đi quay lưng về phía mặt trời, bạn sẽ thấy bóng của mình trên mặt đất. Cái bóng mang dáng vẻ của bạn, nhưng nó không phải là bạn.Nó chỉ là một cái bóng của người đang đi xuống đường, đó là bạn.

Nếu bạn đi trước một nền vải trắng mỏng, vẫn ngược phía mặt trời, thì nhờ vào bóng của thân hình bạn in lên tấm vải đó mà ai đó ở bên kia có thể nói rằng có người đang ở bên kia tấm vải. Họ sẽ hiểu rằng ấy không phải là một con bò hay con khỉ.

Nếu bạn đứng bên lề đường thì bóng trông nghiêng của bạn sẽ hắt lên tấm vải, và cái bóng đó sẽ bộc lộ một vài điều về bạn như bạn cao bao nhiêu, cao lớn ra sao, nam hay nữ. Nếu có ai biết rõ bạn thì thậm chí có thể nhìn bóng và nói: “Tôi biết cái bóng kia là ai rồi”.
Nếu bạn là một bà mẹ, thì khi nhìn cái bóng, một trong những đứa con của bạn sẽ la lên: “Mẹ, mẹ”. Nhưng đứa con ấy sẽ không muốn bám lấy cái bóng mà chỉ muốn bám lấy chính bạn, là người thực người mẹ ruột thịt thương yêu đứa con nhỏ của mình.

Phao-lô nói rằng các ngày lễ, đền tạm của Môi-se, và các của lễ trong Cựu Ước cũng vậy đấy. Chúng chỉ cho ta một nét vẽ nghiêng, một cái khung chứa đủ hình thể để nhận ra được chân dung mà chúng phác họa. Chúng chỉ cho thấy những phước hạnh mà Đấng Christ sẽ mang đến cho những kẻ tin vào Ngài.
Tuy nhiên, khi hình thực (của điều mới chỉ có một cái bóng nhìn nghiêng, đã đến rồi, thì tất cả chúng ta đều chỉ muốn hình thực (Christ) hơn là cái bóng.

B. KẺ LÀM THEO LỜI

Cho nên, Phaolô nói, ngày nay chúng ta không còn nghĩa vụ phải tuân thủ các ngày lễ này như thời Cựu Ước nữa. Nhưng chúng ta nên vâng theo ĐIỀU MÀ CHÚA DẠY DỖ CHÚNG TA QUA NHỮNG LỄ ẤY.
Vậy bây giờ chúng ta hãy giữ các lễ bằng cách làm theo những gì được dạy dỗ. Chúng ta trở nên những kẻ làm theo lời Chúa, chứ không phải chỉ nghe mà thôi.
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

Vì, nếu có kẻ nghe Lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thể nào.

Nhưng kẻ nào xét kỹ… chẳng phải nghe rồi quên đi nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời ”(Gia 1:22-25).
Chúa Jesus có kể một câu chuyện nổi tiếng làm tương phản giữa kẻ nghe và kẻ làm theo Lời.

Ngài kể về một ngôi nhà xây trên cát và một ngôi nhà xây trên đá. Ngôi nhà trên cát đổ xuống, còn nhà trên nền đá cứng được đứng vững.
Chúa Jesus nói rằng những ai xây nhà trên đá cũng giống như người nghe Lời Ngài và LÀM THEO.

Những người nghe cảm thấy được phước hạnh rất nhiều bởi những ẩn dụ và sự dạy dỗ đầy soi sáng của Chúa Jesus. Có lẽ họ đang bị khuấy động một cách đầy cảm xúc và nhiệt tâm bởi cách dạy dỗ sáng sủa của Ngài “dạy như có quyền chứ không phải như các thầy thông giáo ” (Mat 7:29).

Tiếp nhận một sứ điệp một cách nhiệt tình không thôi thì chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ nghe mà không làm theo điều mình nghe, thì sẽ giống như ngôi nhà xây trên cát. Nó không có nền tảng. Khi mưa bão đến, nó sẽ sụp xuống và bị cuốn trôi đi (7:26, 27).

Nếu chúng ta nhận Lời Chúa với sự vui mừng nhưng không làm theo Lời Ấy, thì chúng ta sẽ giống như hạt giống rơi trên đất đá. Chỉ nghe Lời Chúa, thậm chí với cả sự vui mừng và sốt sắng, cũng chưa phải là điều Đức Chúa Trời đang tìm kiếm (13:20-21).

C. ỨNG DỤNG CÁ NHÂN.

Sứ điệp các ngày lễ hội có một sự ứng dụng cho cá Nhân cho mỗi chúng ta. Chúng ta hãy dành cơ hội để nghĩ về đời sống của mình. Hãy liên hệ sứ điệp của từng buổi lễ với chính cuộc sống của bạn, và hãy xin Đức Thánh Linh chỉ ra chính xác bạn đang ở đâu trong thời gian biểu mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn.

1. Lễ Vượt Qua…
Nói về sự hy sinh của Đấng Christ cho bạn. Bạn đã được giải cứu khỏi tội lỗi, sự chết, địa ngục và quyền lực của ma quỷ. Những phước hạnh này là của bạn, thông qua việc bạn tin rằng Đấng Christ là Chiên Con trong Lễ Vượt Qua, Đấng đã chết cho bạn, bạn không thể có sự cứu rỗi qua việc làm riêng, hoặc qua các nghi thức tôn giáo. Bạn đã kinh nghiệm được Lễ Vượt Qua của cá Nhân bạn chưa?

2. Lễ Bánh Không Men…
Nói về việc chôn thái độ sống cũ, lấy cái tôi làm trung tâm, và vứt sự độc ác, xấu xa ra khỏi đời sống. Bạn đã tẩy sạch cuộc đời mình khỏi những điều xúc phạm đến sự thánh khiết của Chúa Jesus chưa? Nếu chưa, hãy mau mau đi ngay bây giờ.

3. Trái Đầu Mùa..
Nói về sự sống phục sinh của Chúa Jesus khiến chúng ta bước đi một cuộc sống được giải thoát khỏi những điều tội lỗi. Nếu bị sa vào một lỗi lầm hoặc một cám dỗ, bạn có nhanh chóng nhận thức và xưng nhận tội lỗi của mình không? Bạn có bày tỏ một tình yêu thương thật sự đối với cộng đồng gồm các Cơ-Đốc Nhân đã được tái sanh không? Bạn có vô tình đối với các anh chị em Cơ Đốc không, hay rất mực trìu mến yêu thương họ?

4. Lễ Ngũ Tuần…
Nói về phép báp têm trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã hoạch định lễ này để mang quyền năng đến cho chức vụ, mang đến đời sống tin kính và sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi hoặc sự chết. Lễ Ngũ Tuần khiến chúng ta sẵn lòng tử đạo cho Ngài. Bạn đã kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh rất thiết yếu này chưa? Bạn vẫn còn chống cự lại hay nghi ngờ tính thích đáng hoặc tầm quan trọng của nó ư?

5. Lễ Thổi Kèn…
Nói về sự xức dầu mạnh mẽ cho chức vụ tiên tri đã sẵn có trong những ngày sau rốt này. Bạn có sẵn sàng giống như một chiếc kèn để cảnh tỉnh và chinh phục những kẻ hư mất không? Bạn có sẵn sàng tiếp nhận công việc của Thánh Linh với tất cả Ân tứ cùng trái của Ngài không? Bạn có sẵn sàng cất giọng lên như một tiếng kèn để cảnh tỉnh và chinh phục những người không biết Chúa Jesus không? Bạn có sẵn lòng chịu khổ vì rao giảng Lời của Chúa- thậm chí cho những kẻ sẽ chối bỏ và nhục mạ bạn không?

6. Lễ Chuộc Tội…
Nói về đời sống đắc thắng qua sự tìm kiếm sâu sắc trong linh hồn và những lần kiêng ăn cùng ăn năn đều đặn. ĐiềU này sẽ sản sinh ra đức tin nhìn thấy và tiến đến vị trí của chúng ta, trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên ngôi. Ở đó, chúng ta có thể thực thi sự chiến thắng của Ngài. Bạn có thấy Đức Thánh Linh đang trả lời những lời cầu nguyện bằng đức tin của bạn không?

7. Lễ Lều Tạm…
Khiến chúng ta tham gia vào “Mùa gặt” linh hồn lớn lao, khi làm điều ấy, chúng ta kinh nghiệm được hết ý nghĩa vui thỏa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện ấy mang lại sự giải hòa, sự chữa lành, bình an và tính chất trọn vẹn cho cộng đồng các thánh đồ đang thờ phượng.

Chúng ta đang sẵn sàng để chịu đựng sự thiếu tiện nghi ở chỗ trú ngụ tạm thời, vì cớ sự vui mừng của những linh hồn được đem về và được xây dựng trong Hội thánh. Chúng ta đang làm việc để huấn luyện nhiều người cho Mùa gặt, cho nên nó sẽ được bảo tồn chứ không mất đi. Điều này có đang xảy ra trong đời sống và trong Hội thánh bạn không?

D. TÓM TẮT.

Tôi tin thời gian biểu này sẽ giúp bạn thấy chỗ của mình trong cách xử lý của Đức Chúa Trời. Nếu bạn thấy thiếu, hãy bắt đầu chiếm hữu điều mình cần, bằng cách tìm kiếm Chúa bằng sự cầu nguyện và ngợi khen.

Với tư cách là Mục sư hay một trưởng nhóm, bạn có thể ứng dụng những câu hỏi này cho nhóm mà bạn đang hầu việc Chúa. Hội thánh hoặc nhóm của bạn đã kinh nghiệm Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Thổi Kèn, Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm của mình chưa? Nếu chưa, hãy khởi sự dạy cho họ những lẽ thật này.
“Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng ”(Ro 10:17).

Cuối cùng, chúng ta không thể kinh nghiệm những lễ hội này trong quyền năng thuộc linh nếu không có sự đáp ứng của Đức Chúa Trời cho đức tin của bạn với tư cách là một nhóm trưởng. Bạn không thể khiến cho kinh nghiệm này xảy ra bằng chính năng lực của mình.

Một khi bạn đã đánh giá được một cách thành thực chỗ của mình trong thời gian biểu của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy nhu cầu tiếp tục di chuyển vào một lễ hội khác. Hãy khởi sự trông đợi Chúa TRONG ĐỨC TIN.
Ý muốn của Ngài cho bạn và cho bầy của bạn là các bạn phải tiến vào sự trưởng thành “Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài ” (IGi 5:15).

Chính ĐỨC TIN mang điều mà chúng ta ĐÃ NHẬN ĐƯỢC trên thiên đàng xuống thế giới trần gian này, là nơi bạn và tôi sống và làm việc cho Chúa chúng ta. Sự dạy dỗ, truyền đạt là phương tiện mà nhờ đó, chúng ta nhận được đức tin, và khai phóng nó cho người khác.

Cho nên, hãy dạy Lời Đức Chúa Trời cho dân sự. Hãy sử dụng tài liệu này để đem phước cho họ và khiến họ “tấn tới trong Ân điển và trong sự thông biết về Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men!” (IIPhi 3:18).
Chớ mệt mỏi và nản lòng khi bạn chờ đợi trong đức tin. Hãy cứ cảm ơn Đức Chúa Trời về những gì bạn đã nhận được cho chính bản thân mình và cho bầy của mình. Hãy cứ tiếp tục vững vàng trong đức tin và Đức Chúa Trời sẽ mang các lễ hội đến trên các bạn.
Ngài sẽ đến! Halêlugia!Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.