72 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Lễ Dâng Trái Đầu Mùa

417

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

PHẦN C10: BẢY KỲ LỄ CỦA CHÚA
Bài viết của Ralph Mahoney

Chương 4
LỄ DÂNG TRÁI ĐẦU MÙA

Phần Dẫn Nhập
”…và đã gặt mùa màng rồi thì hãy đem cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày lễ Sa- bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê- hô- va hầu cho bó lúa đó được nhậm ”(Le 23:10, 11).
Cũng như Lễ Bánh Không Men minh họa sự chết và chôn của Chúa Giêxu, thì Lễ Trái Đầu Mùa phác họa và nói trước về sự phục sinh của Ngài.

A. TRÁI ĐẦU MÙA CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Ở Palestine, mùa gặt chính vào khoảng suốt tháng bảy lịch Do Thái, vào Lễ Lều Tạm (tháng 9, tháng 10).
Vào tháng tư (Abib ) nọ, lúc đang lái xe qua cánh đồng lúa mì đẹp đẽ ở Giô-đanh, tôi thấy có những cây lúa mì mọc cao hơn hẳn những cây khác trong mùa gặt chính. Tôi bèn hỏi một anh em địa phương tại sao lại như vậy?

Anh ta giải thích rằng đó là những cây lúa mì chín trước mùa gặt chính. Đó là trái đầu mùa, được trồng cùng với các cây khác nhưng lớn lên, chín và trưởng thành vào mùa xuân sau đó mới là mùa gặt chính.

Mãi đến năm bảy mươi sau Chúa (khi đền thờ bị tiêu hủy) thì lúa mì đầu mùa này vẫn được nhổ lên và bó lại rồi dâng nơi đền thờ như là trái đầu mùa. Các thầy tế lễ dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va như một thứ dâng đưa qua đưa lại. Tự dưng tôi bỗng hiểu rõ về Lễ Dâng Lúa Đầu Mùa.

1. Phaolô Như Là Trái Đầu Mùa.
Tôi nhớ Phaolô cho mình là “thai sanh non ” (ICo 15:8). Ông thấy mình như là lúa đầu mùa trong mùa gặt chính của người Do Thái, là dân sẽ được cứu khi Chúa Giêxu Christ hiện ra lần thứ nhì (xem Xa 12:10).

Trái đầu mùa là như vậy. Chúng là mùa gặt chín trước mùa.
Kiểu thời tiết ở Do Thái đã sinh ra hiện tượng lạ lùng này. Nhiều vụ mùa đã sản sinh ra mùa gặt nhỏ vào mùa xuân. Còn mùa gặt bình thường là vào mùa hè hoặc mùa thu. Và mùa gặt nhỏ trái mùa này được gọi là trái đầu mùa.

2. Chúa Giêxu Là Trái Đầu Mùa.
Các bạn có nhớ Chúa Giêxu đã nói, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều ”(Gi 12:24).

Mục đích của việc trồng một bao hột giống vào đất là để thấy chúng nhân lên thành hàng triệu hạt giống y hệt như hạt giống đã gieo xuống.
Sau khi hạt giống chết thì có sự phục sinh. “Một phần khác nữa… một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm ”( Mac 4:8).

Trong sự chết và sự chôn của mình, Chúa Giêxu đã được trồng như một hạt giống. Không những Ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết, nhưng còn là trái đầu mùa của mùa phục sinh chính sẽ tới vào những ngày sau rốt (xem Kh 20:9-16), là ngày sẽ có sự sống lại từ trong kẻ chết.
Ê-sai đã nói tiên tri về thân vị Chúa Giêxu liên quan đến sự sống lại của Ngài.”Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trổi dậy ” (Es 26:19).

Khi chết, Chúa Giêxu đã xuống địa ngục và mở cánh cửa ngục tù, giải thoát cho những người bị cái chết giam hãm. “Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm… Ngài cũng đã xuống trong cái miền thấp ở dưới đất… Ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước… rút họ khỏi sự tối tăm và bóng của sự chết… Vì Ngài đã phá cửa đồng, và gãy các song sắt… ” (Mat 12:40; Eph 4:9; Xa 9:11; Thi 107:14, 16).

Nhưng bạn có nhớ lời hứa của Ngài không? ”…Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại… Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời… ta sẽ cứu chúng nó khỏi sự chết… Giờ đến và đã đến rồi khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống ” (Mat Mt 27:63; Es 3:1-26; Os 13:14; Gi 5:25).

Mathiơ đã ký thuật lại sự ứng nghiệm của những lời tiên tri cách lạ lùng này, “và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

Sau khi Đức Chúa Giêxu đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy ” (Mat 27:51-53).
Đoạn này mô tả các trái đầu mùa của sự phục sinh. Khi Chúa Giêxu tấn công địa ngục (nơi của kẻ chết), thì thân thể của nhiều người thánh đã kinh nghiệm quyền năng phục sinh lớn lao của Đức Chúa Trời.

Họ giống như bó lúa chín trái mùa, giống như lúa mì chín vào tiết xuân. Những bó lúa mì này được đưa qua đưa lại trong sự thờ phượng và ngợi khen khải hoàn trước Chúa trong đền thờ như là trái đầu mùa dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Những cây lúa này mọc lên trước mùa gặt rất lâu. Chúng là lời tiên tri mạnh mẽ cho sự chắc chắn về một mùa gặt phục sinh chính lớn lao sẽ đến vào những ngày cuối cùng:

Những lời mô tả mùa gặt phục sinh lớn: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết… trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại không hay hư nát… (ITe 4:16; ICo 15:52).

3. Hài Cốt Của Giôsép.
Có bao nhiêu người trong chúng ta đã đọc câu chuyện về Giô-sép và ngạc nhiên trước yêu cầu lạ lùng của ông? “Em sẽ chết… nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt của tôi khỏi xứ này.

Đoạn Giôsép qua đời… …người ta xông thuốc thơm cho xác Giôsép, và liệm trong một cái quan tài tại xứ Êdíptô ”(Sa 50:24, 26).
Khoảng ba trăm năm sau, vào thời của Môise, chúng ta đọc thấy: “Môise dời hài cốt theo mình, vì Giôsép có bắt dân Ysơraên thề quyết rằng: Chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng ngươi, hãy dời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây ” (Xu 13:19).

Tại sao Giô-sép muốn hài cốt của ông được mang ra khỏi Ai-cập mà đến đất hứa?
Có người ước đoán rằng Giôsép là một tiên tri. Ông đã nhìn thấy trước các sự kiện sẽ đến trong tương lai mười tám thế kỷ sau. Giô-sép thấy trước Đấng Mêsia sẽ đến, và sự chiến thắng của Ngài trên sự chết, làm cho nhiều người sống lại từ mồ mả.
Cho nên Giôsép muốn được chôn cất trong đất hứa, để ông cũng được sống lại như là một phần của trái đầu mùa.

Tôi nghĩ điều này cũng có thể bởi linh tiên tri đã ở trên Giôsép, nên ông đã hiểu được vài điều trong kế hoạch của Đức Chúa Trời về trái đầu mùa… và Giôsép muốn trở thành một thành phần của sự phục sinh trái đầu mùa. Còn bạn nghĩ sao?

4. Được Gieo Ra Như Một Hạt Giống
Trong Gi 12:24, Chúa Giêxu nói, ”…nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều ”.

Ấy là Chúa Giêxu đang nói về chính Ngài, đang giải thích cho các môn đồ lý do vì sao Ngài phải đi đến thập tự giá để chết và bị chôn. Ấy là vì Ngài có thể được gieo ra như một hạt giống. Trong sự phục sinh, hạt giống ấy sẽ sinh ra một vụ gặt gồm các trái giống như Ngài.
Chúa Giêxu được mô tả như trái đầu mùa“Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ ”(ICo 15:20).

Các trái đầu mùa là mùa gặt sớm làm chứng cho mùa gặt của những trái tương tự về sau. Gia 5:7 nói: ”…Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quý dưới đất… ”

B. TRÁI ĐẦU MÙA CỦA ĐẤNG CHRIST

Như Bánh Không Men nói về sự nhanh chóng thoát ra khỏi VIỆC LÀM tội lỗi của chúng ta thể nào, thì Trái Đầu Mùa nói về những dấu hiệu đầu tiên của tính cách Đấng Christ trong chúng ta cũng vậy.

Trước Lễ Vượt Qua của mình, trong chúng ta không có một chút gì giống Đấng Christ cả. SAU Lễ Vượt Qua, có lẽ có một ít giống Đấng Christ trong thái độ cư xử của chúng ta MÃI ĐẾN KHI chúng ta bước vào trong Lễ Bánh Không Men và Trái Đầu Mùa.

1. Trái Của Thánh Linh.
Những Trái Đầu Mùa của Đấng Christ trong chúng ta được mô tả trong Galati:“Nhưng trái của Thánh Linh ở tại yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ ”(Ga 5:22).

Chúa Giêxu dạy chúng ta: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được.

Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được.
Này Cha ta sẽ được sáng danh thể nào: ấy là các ngươi được kết quả nhiều thể ấy, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta ” (Gi 15:4, 5, 8, 12, 14).

Trái đầu mùa là những dấu hiệu đầu tiên về trái của Thánh Linh. Người ta nhận ra chúng qua những hành động yêu thương thực tiễn (sự đối xử) vì cớ Đấng Christ và Hội thánh của Ngài.
Nếu Bánh Không Men đem chúng ta ra khỏi tội lỗi qua sự chết và sự chôn thì trái đầu mùa đưa chúng ta vào trong TÌNH YÊU, qua sự phục sinh và sự sống.

“Chúng ta biết mình vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết ” (13:14).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta TẤN TỚI TỪ Bánh Không Men- để vào trong tình yêu của những trái đầu mùa.

2. Được Làm Mới Lại Trong Hình Ảnh Ngài.
Ao ước của chúng ta thường là muốn lãng quên tội lỗi và trở nên công bình riêng. Và chúng ta phát huy một thái độ thiếu yêu thương và hay đoán xét. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta TIẾN LÊN, sau khi tẩy sạch men gian ác xấu xa, để BƯỚC VÀO hành động yêu thương tích cực của TRÁI ĐẦU MÙA!.

Khi chúng ta kinh nghiệm được trái đầu mùa, tức là hình ảnh của Chúa Giêxu đang được hình thành trong chúng ta. Trong tâm thần, chúng ta đã giống Ngài rồi, vì chúng ta đã nhận Thánh Linh Ngài vào lòng bởi đức tin và đã được tái sanh, như đứa con của Cha mình.

Trong linh hồn (tình cảm, ý chí, tri thức), chúng ta đang được làm nên mới và hình ảnh của Ngài được hình thành trong chúng ta khi chúng ta thuận phục cương vị Chúa tể của Thánh Linh trong đời sống chúng ta (xem Ro 12:2).

Về thân thể chúng ta sẽ giống như Ngài vào mùa gặt của sự phục sinh sau cùng ở cuối thời đại Hội thánh: “Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa…

Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta sẽ mang ảnh tượng thuộc về trời ”(ICo 15:51, 52, 49). Há đó không phải là một ngày kỳ diệu sao? Halêlugia!
Nhưng bây giờ, bạn hãy bước vào kinh nghiệm về trái đầu mùa.“Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêxu, chớ chăm nom về xác thịt, mà làm cho phỉ lòng dục nó.

Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước thoát lối người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật ” (Ro 13:14; Eph Ep 4:22, 24).Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.