67 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Phụ Nữ Tân Ước Trong Chức Vụ

606

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ…
Của Ralph Mahoney

Chương III: PHỤ NỮ TÂN ƯỚC TRONG CHỨC VỤ

Phần Dẫn Nhập
Vào thời Tân Ước, phụ nữ Do Thái đã thôi không hoạt động thờ phượng tại trong đền thờ hay nhà hội nữa. Luật truyền khẩu đã hạ vai trò người phụ nữ xuống thành thấp kém, đôi khi chỉ là một công cụ và chắc chắn là không theo đúng Kinh thánh dạy.
Mặc dù có một khoảng đặc biệt trong đền thờ gọi là“Sân Dành Cho Phụ Nữ ”, nhưng phụ nữ không được phép đi vào phía trong của đền thờ.

Những nguồn tin ngoài Kinh thánh cho chúng ta biết phụ nữ không được đọc hay nói trong nhà hội nhưng họ có thể được ngồi và nghe trong khu vực dành cho phụ nữ. Phụ nữ chỉ được phép vào nhà hội khi thực hiện các nguyên tắc Hy Lạp.
Đền thờ Do Thái thời Chúa Giêxu nhấn mạnh đến sự phân biệt chủng tộc, phái tính và giai cấp trong các hoạt động tôn giáo. Có sáu sân và phòng riêng biệt.

• Ở bên ngoài, là hành lang dành cho người ngoại.
• Sân tiếp theo là nơi người ngoại không được phép vào vì sẽ bị tội chết thì gồm có:
-Sân giới hạn dành cho phụ nữ, và -Sân của Ysơraên dành cho những người nam Do Thái.
• Sân dẫn đến Nơi Thánh dành riêng cho các thầy tế lễ.
• Nơi Thánh.
• Nơi Chí Thánh.

Trong chức vụ của Chúa Giêxu người ta thấy một hình ảnh khác hẳn. Lu 8:1-3 cho thấy Chúa Giêxu rất vui lòng đi cùng những bạn đồng hành là phụ nữ. Ngài khuyến khích Mathê và Mary ngồi dưới chân Ngài như các môn đồ (10:38-42). Sự tôn trọng mà Chúa Giêxu dành cho phụ nữ là một điều hết sức mới lạ và hoàn toàn trái ngược với thái độ của người Pharisi và người Sađusê.

Trong công cuộc cứu chuộc của Đấng Christ, tất cả những sự phân chia đó đã bị phá đổ và mỗi tín đồ bất luận thuộc chủng tộc, phái tính hay có sự khác biệt nào đều có thể đến với Đức Chúa Trời. “Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách ”(Eph 2:14)

Hệ thống Cơ Đốc mới đưa đến một kỷ nguyên mới. Trong Đấng Christ mọi sự phân rẽ đã bị xóa sạch giữa người Do Thái và người ngoại, giữa người nam và người nữ, giữa thầy tế lễ và người bình thường (KhKh 1:6).

“Vả, anh em thảy đều chịu báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gờ- réc. Không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà vì trong Đức Chúa Giêxu Christ, anh em thảy đều làm một ”(Ga 3:27-28).

A. NHỮNG PHỤ NỮ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA ĐẤNG CHRIST.

1. Mary: Mẹ Của Đấng Christ.
Mary, mẹ của Chúa Giêxu là một phụ nữ tốt và tin kính. Thật vậy, có lẽ Mary đã nhớ đến gương của Anne vì bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời của bà (Lu 1:46-55) rất giống với bài hát của Anne (ISa 2:1-10).
“Nhưng kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Người bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp ”(Ga 4:4).
Đúng là người nữ đầu tiên, Êva, đã đầu hàng sự cám dỗ của tội lỗi, và rồi đã cám dỗ chồng mình.

Nhưng chúng ta đừng quên rằng cũng chính một người nữ, Mary, là công cụ vâng lời mà qua đó Đấng Christ được hoài thai bởi Thánh Linh. Đó chính là người nữ mà Đấng Cứu Thế được sanh ra. Vì vậy, nếu chúng ta trách người nữ Êva vì sự sa ngã của loài người, thì chúng ta phải chào mừng người nữ Mary vì đã làm công cụ mà qua đó con người nhận được Đấng Cứu Thế.

2. Anne: Nữ Tiên Tri.
Tân Ước mở ra câu chuyện khác thường về sự giáng sinh của Chúa Giêxu. Tại buổi lễ dâng con của Mary (Le 12:1-6), một nữ tiên tri tên là Anne xuất hiện cách rất đặc biệt.
“Lại có bà tiên tri Anne… rồi thì ở góa, bây giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện ”(Lu 2:36-37).

Anne được sử dụng để xác nhận Chúa Giêxu chính là Đấng Giải Cứu-Mêsia mà Ysơraên đang mong đợi. Vậy là một phụ nữ đã có một vai trò rất quan trọng trong sự giáng sinh, trong lễ dâng con của Chúa Giêxu. Sau này chúng ta cũng thấy những phụ nữ có vai trò quan trọng trong những biến cố quanh sự đóng đinh trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài.

3. Người Nữ Được Tha Thứ: Người Giảng Tin Lành.
Trong Kinh thánh, có cả người nam lẫn người nữ đi theo Chúa Giêxu. Người nữ cũng được ban phước, chữa lành và tha thứ y như người nam vậy.
Một phụ nữ đã có năm đời chồng và hiện đang sống với người đàn ông không phải là chồng của bà, được ban phước và tha thứ mọi tội lỗi của bà.

Một bằng cớ cho thấy Chúa Giêxu không bao giờ kết án tội lỗi của bà chính là vào ngày bà trở lại tin nhận Chúa, bà đã trở thành một người rao giảng Tin lành cho Ngài (Gi 4:28, 29, 20). Bà đã đem cả làng đến cho Chúa Giêxu.

4. Những Phụ Nữ Ủng Hộ Chúa Giêxu.
Chỉ có trong sách Luca ghi lại sự trợ giúp về tài chánh cho Chúa Giêxu. “Và nhiều người nữ nữa giúp của cải cho Ngài ” (Lu 8:2-3).
Rõ ràng là những người nữ này được sử dụng tiền theo ý thích (điều mà những phụ nữ trong nhiều nền văn hóa tà giáo không được phép làm). Nếu không họ đã chẳng thể dâng giúp Chúa Giêxu. Trong các nền văn hóa Cơ Đốc phương Tây, 80% của cải để dâng giúp cho công việc nhà Chúa vẫn đến từ phụ nữ.

Cũng chính những Hội thánh ở các quốc gia phương Tây này không cho phép phụ nữ lãnh đạo hay giữ chức vụ quyên tiền, hay gởi những phụ nữ đi làm giáo sĩ cho các quốc gia khác nhưng lại bắt phụ nữ phải giữ yên lặng trong Hội thánh cũng như giảng dạy quan điểm phi Kinh thánh về vai trò của phụ nữ.

5. Những Phụ Nữ Tại Thập Giá.
“Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêxu có mẹ Ngài đứng đó, với chị em Ngài là Mari vợ Cơlêôba, và Mari Mađơlen nữa (Gi 19:25).Người cuối cùng ở tại thập tự giá cũng là một phụ nữ (Mac 15:47).

a.Những Người Nam Ở Đâu?

1) Các Môn Đồ Bỏ Trốn. “Khi ấy hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi” (Mat 25:56).
2) Phierơ theo Chúa xa xa.
“Phierơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao ”(Mat 26:58).
3) Phierơ chối Ngài. Hậu quả là Phierơ chối không nhận biết Chúa Giêxu (Mat 26:72).
4) Mác bỏ chạy.

Mác (tác giả của sách Phúc Âm) đã chạy thoát thân. “Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình, chúng bắt người. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng” (Mac 14:51, 52).
Những điều trên cũng khiến phái nam phải treo cổ vì xấu hổ cho sự hèn nhát của mình. Những phụ nữ can đảm sẵn sàng liều mạng vì Chúa Giêxu. Những người nam nhát sợ đã chạy trốn để cứu lấy mạng sống mình.

6. Những Phụ Nữ Loan Báo Sự Sống Lại.

a. Người Đầu Tiên Tại Phần Mộ. Người đầu tiên tại mộ Chúa Giêxu là một phụ nữ (Gi 20:1).
b. Người Đầu Tiên Báo Tin. Người đầu tiên rao báo sứ điệp về sự sống lại là một phụ nữ (Mat 28:8).

Người đầu tiên giảng về sự sống lại chính là một phụ nữ. Và bà giảng ngay cho chính các sứ đồ. Chúa Giêxu bảo bà làm điều đó (Gi 20:17, 18).
Ngày nay, phụ nữ thường bị cấm giảng đạo hay dạy dỗ nhưng Chúa Giêxu đã sai một phụ nữ gởi sứ điệp đi. “Hãy đi đến cùng anh em Ta, nói rằng Ta đã sống lại ”
Những “người nam can đảm” ở đâu vào buổi sáng mà Chúa Giêxu sống lại từ kẻ chết?

Một người phụ nữ đã có mặt ở đó!
Dường như những người nam đều thất vọng sau sự sỉ nhục không ngờ trước việc Chúa bị đóng đinh vào thập tự giá nên theo Gi 21:3 thì họ đã trở về làm nghề đánh cá nhưng những phụ nữ thì đi đến phần mộ. Họ có mặt vào buổi sáng Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết!

Đấng Christ phục sinh đã xuất hiện và nói chuyện trước tiên với một người phụ nữ.
Thật kỳ lạ nếu ngày nay phụ nữ được bảo là phải giữ yên lặng, không được giảng hay là dạy dỗ Phúc Âm. Chúa Giêxu đã phái một người nữ loan báo những tin tức đầu tiên về sự phục sinh của Ngài.

Cái chết và sự sống lại của Ngài đã nâng người phụ nữ từ tình trạng sa ngã và phục hồi lên địa vị xứng hiệp trong vương quốc của Ngài. Bây giờ người phụ nữ được tự do đứng cạnh bên chồng – cũng xứng đáng như nhau để rao truyền sứ điệp của Đấng Christ trong Tân Ước cho cả thế giới.

B. PHỤ NỮ VÀ ĐẠI MẠNG LỆNH TRUYỀN GIÁO.

Khi Chúa Giêxu truyền lệnh: “Vậy hãy đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho muôn dân… ” thì đây là đại mạng lệnh cho mọi tín đồ bất luận phái tính, chủng tộc, màu da hay nền văn hóa nào.

1. Những Dấu Kỳ Phép Lạ Cặp Theo Cả Hai Phái.
Khi Ngài phân loại những dấu kỳ phép lạ sẽ cặp theo chức vụ giảng đạo thì Ngài nói rõ. “Vậy những KẺ TIN sẽ được các dấu lạ này ”, bao gồm cả hai phái.

Chúa Giêxu nói, “Ai tin Ta sẽ làm những việc Ta đã làm ”.
Điều này bao gồm cả người nam lẫn người nữ và nhiều người phụ nữ lãnh đạo lớn đủ mạnh mẽ và can đảm để chứng minh điều này.
14:12-14 là dành cho cả hai phái tính, bao gồm cả phụ nữ, NẾU PHỤ NỮ CÓ ĐỦ ĐỨC TIN ĐỂ TIN CẬY VÀ HÀNH ĐỘNG THEO ĐIỀU ĐÓ.
Nếu tôi là phụ nữ, tôi sẽ đòi 15:1-27 cho riêng mình. Nếu không chỉ có đàn ông mới được cứu.

2. Phụ Nữ Được Ban Quyền Năng Để Làm Chứng.
Trong số những người đầu tiên được ban cho quyền năng Đức Thánh Linh để trở nên chứng nhân cho Đấng Christ có những phụ nữ (Cong 9:4; 1:8).
Sau khi Chúa Giêxu thăng thiên, nhiều phụ nữ với những môn đồ khác trên phòng cao để cầu nguyện.
Mặc dù Kinh thánh không nói rõ nhưng có lẽ những phụ nữ này cầu nguyện lớn tiếng trước hội chúng.

Khi Đức Chúa Giêxu nói trong 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép…” – lời hứa này cũng dành cho các phụ nữ -“Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý cầu nguyện với CÁC NGƯỜI ĐÀN BÀ ”

Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong số những người tham dự buổi cầu nguyện đầu tiên để nhận quyền năng được hứa sẽ ban, có những phụ nữ (1:14).
“TẤT CẢ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh ”(2:4). Để làm gì? Để làm trọn 1:8 -”Các ngươi sẽ làm chứng về Ta ”. Điều này là dành cho cả hai phái.

Khi chúng ta suy nghĩ về địa vị bị lấn áp của phụ nữ dưới hệ thống đền thờ Do Thái thời Tân Ước và về sự kiện họ không được phép đến gần khu vực thờ phượng mà bị giới hạn ở phía sân bên ngoài dành cho phụ nữ, thì không phải vô cớ mà Đức Thánh Linh nói rõ “họ đang bền lòng hiệp ý mà cầu nguyện với NHỮNG PHỤ NỮ, và TẤT CẢ đều được đầy dẫy Thánh Linh ” để TẤT CẢ có thể làm công việc truyền giáo.
Cả đàn ông lẫn đàn bà tụ hợp tại nhà của mẹ Giăng Mác để cầu nguyện cho Phierơ được thả ra (12:1-17).

Cả người nam lẫn người nữ cầu nguyện đều đặn trong các Hội thánh thời Tân Ước. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô đưa ra những lời chỉ dẫn cho cả người nam lẫn người nữ về cách cầu nguyện (và nói tiên tri) nơi công cộng như thế nào (ICo 11:2-16).

C. PHỤ NỮ NGOẠI BANG VÀ PHÚC ÂM.

Những người đầu tiên đón tiếp các giáo sĩ Cơ Đốc ở Châu Âu- Phaolô và Sila là thành viên của một nhóm phụ nữ cầu nguyện. “Đến ngày Sabát, chúng ta ra ngoài của thành, đến ngồi bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện, chúng ta ngồi xong, giảng cho những đờn bà đã nhóm lại ”(Cong 16:13).

Những phụ nữ này trở thành những thành viên sáng lập ra Hội thánh tại Philíp. Hãy đọc Phi 4:1-3. Ở đây những người phụ nữ được nói đến như là những người “đã thông công với Phaolô trong sự tấn tới của đạo Tin lành ”. Chắc chắn là sự tranh cãi xảy ra giữa vòng những phụ nữ này là sự xung đột phát sinh từ vai trò lãnh đạo của họ.

1. Lydi
Câu chuyện về người phụ nữ đặc biệt này được xem xét. Bà là người trở lại đạo Chúa đầu tiên tại Châu Âu: “Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lydi, quê ở thành Thiarơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói” (Cong 16:14).

Rõ ràng đây là một phụ nữ khá giàu có. Bà có một căn nhà đủ rộng để ngoài người trong gia đình ra còn có thể dành chỗ cho Phaolô và Sila.“Khi người đã chịu báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành vì Chúa thì hãy vào nhà tôi, mà ở tại đó, rồi người ép mời vào ”(16:15).

Sau đó, khi làm chức vụ tại thành Philíp, Phaolô và Sila bị bỏ tù. Trận động đất khiến họ được tự do và Lydi đã đón những sứ đồ bị đánh đập và thương tích này về nhà để họ nghỉ ngơi cho lại sức.“Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Lydi thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi ” (16:40).

Trong các tác phẩm của sử gia Eusebius, ông cho thấy bà Lydi lãnh đạo Hội thánh ở Philíp trong một thời gian. Có thể Lydi là người được nhắc đến trong câu sau đây:“Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhơn hai bà cùng tôi đã vì đạo Tin lành mà chiến đấu ” (Phi 4:3).

Là người buôn lụa sắc tía (màu của hoàng gia trong các quốc gia phương tây), người ta cho rằng bà có những sự giao tiếp rộng rãi với những gia đình có ảnh hưởng lớn nhất trong đế quốc La Mã. Bà sử dụng lợi thế này để rao truyền Phúc Âm cho những gia đình giàu sang, có thế lực chính trị to lớn.
Lydi thật sự giống như người nữ tài đức trong Ch 31:1-31.

2. Aquila.
Bà là người được nói phải giải bày “đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa ” cho Abôlô (Cong 18:24-28). Thật là kỳ lạ vì Abôlô được Kinh thánh mô tả như là một “tay khéo nói và hiểu Kinh thánh ” (18:24) và còn kỳ lạ hơn nữa khi Hội thánh thời nay lại cấm phụ nữ nói trong một số Hội thánh.

3. Bốn Con Gái Của Philíp.
“Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi đến thành Sêsarê; vào nhà Philíp, là người giảng Tin lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri ”(Cong 21:8, 9).

Rõ ràng là Philíp không biết là phụ nữ không được phép cầu nguyện và nói tiên tri theo như sự giảng dạy của Hội thánh ngày nay. Gia đình đáng mến của ông là mẫu mực của sự tin kính và sự làm theo mệnh lệnh của Chúa.

Tôi chắc Philíp ắt phải biết lời hứa “Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi ngươi và phước lành Ta trên những kẻ ra từ ngươi ” (Es 44:3).
“sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri ”(Gio 2:28).

“Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói lời tiên tri ”(Cong 2:17).

Phierơ trả lời rằng: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giêxu chịu phép báp têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi ”(2:38, 39).

Chắc chắn Philíp đã nhận những lời hứa Kinh thánh này cho các con gái của ông và sự xức dầu tiên tri đến trên họ. Những con gái của Philíp đã làm điều Kinh thánh dạy- họ nói tiên tri.

4. Phêbê
Trong Hội thánh Xencơrê, có một nữ chấp sự tên là Phêbê, người được Phaolô nói “đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa ”(Ro 16:2). Sử gia Eubesius nói bà trông coi hai Hội thánh và đi đây đi đó rất nhiều khi làm chức vụ.

5. Giunia
Giunia là một tên người nữ trong tiếng Hy Lạp. Bà cũng được gọi sứ đồ. “Hãy chào Antrônicơ và Giunia là hai người có danh vọng trong các sứ đồ ”(16:7).

Xin lưu ý tiếng Hy Lạp HOS, dịch ra tiếng Anh là WHO bao gồm cả giống cái giống đực. Vì vậy khi Phaolô nói “là hai người có danh vọng trong các sứ đồ thì ông nói về Antrônicơ lẫn GIUNIA.
Từ HOS của Hy Lạp cũng được dùng trong câu: “Vì các bà thánh xưa kia, trông cậy Đức Chúa Trời… ”(IPhi 3:5).
Đây là một bằng chứng đầy thuyết phục, một trong 22 vị sứ đồ được kể đến trong Tân Ước là một phụ nữ.

6. Êvôđi và Sintycơ
Êyôđi và Sintycơ là những nhà lãnh đạo thuộc linh tại Philíp, Phaolô nói:”Xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhơn hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin lành mà chiến đấu, Cơlêman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy ”(Philíp 4:3;)

Khi Phaolô nói về những người phụ nữ này như “những người đồng làm việc ”thì điều này có nghĩa là họ đang làm một công việc tương tự với công việc của Phaolô.

7. Bà Yêu Dấu
“Trưởng lão đạt cho bà cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu ”(IIGiăng 1:1;;).
Khi suy gẫm về lá thư của sứ đồ Giăng gửi cho BÀ yêu dấu, thì dường như bà là một lãnh đạo thuộc linh khá quan trọng và quyền uy.
Từ “bà” (lady) là tiếng KURIA của Hy Lạp, giống cái của chữ KURIOS – có nghĩa là một danh xưng đáng tôn trọng ” có uy quyền” (trong ngữ cảnh này có lẽ nói đến bà như là một mục sư chủ trì trong Hội thánh họp tại nhà bà).

Giăng trao cho bà trách nhiệm bảo vệ giáo lý thanh liêm mà bà giảng dạy (và ngầm ý cho Hội thánh nhóm họp tại nhà bà).
“Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ ”(IGi 1:10).

Đây là vai trò thường giao cho một TRƯỞNG LÃO trong Hội thánh (Cong 20:17; 28:31). Người ta chỉ có thể kết luận là bà giữ vai trò của một trưởng lão hay một mục sư chủ trì.

8. Giêsabên, Nữ Tiên Tri Giả.
Hội thánh tại Thiatirơ nhận lời cảnh báo nghiêm khắc từ Đấng Christ phục sinh. “Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giêsabên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng ”(Kh 2:20)
Chúng ta có thể rút ra nhiều bài học từ điều này:

a.Bị Khiển Trách Vì Sự Vô Đạo Đức.
Nếu Chúa Giêxu và các sứ đồ không cho phụ nữ làm tiên tri trong Hội thánh, thì tại sao Hội thánh đó lại có một tiên tri? Lời khiển trách là dành cho sự vô đạo đức và sự kết hợp với thần tượng, chứ không phải sự xưng mình là tiên tri.

b.Bị Khiển Trách Vì Dạy Dỗ Sai Trái
Nếu Chúa Giêxu và các môn đồ không cho phép phụ nữ“dạy dỗ ”trong Hội thánh thì làm sao Giêsabên dạy được? Lời khiển trách là cho sự dạy dỗ sai trái, chứ không phải cho sự kiện bà dạy dỗ trong Hội thánh.

D. KẾT LUẬN.

Từ tất cả những bằng cớ nêu trên, người ta chỉ có thể đưa đến kết luận như sau: Trong Kinh thánh thì ưu thế lãnh đạo nghiêng về phía nam nhiều hơn. Tuy nhiên, những phụ nữ được chọn lựa, được xức dầu, được thánh hóa, không hề bị ngăn cản trong những vai trò lãnh đạo hay trong những chức vụ theo sự kêu gọi hay ân tứ Chúa ban.

Chúng ta có dám chống lại cả núi bằng cớ trong Kinh thánh để mà giữ lại truyền thống Hội thánh và tước bỏ của phụ nữ sự tự do cũng như sự bày tỏ đúng đắn theo Kinh thánh không?
Một số đoạn gây vấn đề trong thư của Phaolô sẽ được thảo luận trong chương tới.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.