46 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Tà Ma Bị Vô Hiệu

582

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY.

ĐỜI SỐNG ĐẮC THẮNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ ĐỐC
Tác giả: Ralph Mahoney

Chương 2
TÀ MA BỊ VÔ HIỆU

Dẫn Nhập

Trong chương 1, tôi muốn chỉ cho bạn biết Đấng Christ đã thắng Satan thể nào (làm cho nó bất lực) đồng thời ban cho chúng ta uy quyền trên ma quỷ và từ nay chúng ta được tự do, không còn sợ hãi chúng nữa.

Là Cơ Đốc Nhân hầu hết các nan đề của chúng ta không phải đến từ các tà ma hay ma quỷ. Mà chúng ta đang đối diện với nan đề bên trong chúng ta. Kẻ thù “bên trong” của chúng ta là xác thịt hay sự ham muốn ích kỷ. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề nầy trong một chương khác.
Kẻ thù “bên ngoài” của chúng ta là ma quỷ và các tà ma của nó. Chúng ta sẽ xử lý với các kẻ thù “bên ngoài” trong chương nầy.

Ôn Lại
Trong chương trước, chúng ta thấy sự đắc thắng của thập tự mang đến sự thất bại cho ma quỷ như thế nào. Quyền cai trị của nó trên những người “được tái sanh” bị cất đi. Ma quỷ không còn có uy quyền hay năng lực nào trên đời sống của chúng ta nữa.

Chúng ta là con trai và con gái trong gia đình toàn năng của Đức Chúa Trời. Đấng Christ và gia đình của Ngài được chọn để cai trị và cai quản CẢ thế gian. Đây là định mệnh và sự kêu gọi thiêng thượng của chúng ta. Chúng ta đang được huấn luyện và chuẩn bị để cai quản và trị vì với Đấng Christ.

Thế lực duy nhất mà Satan có hiện giờ là khả năng gây ẢNH HƯỞNG. Nó vẫn cố gắng lừa dối qua các lời nói dối, hành động và các điềm lạ Nó tìm cách thuyết phục các Cơ Đốc Nhân vẫn nghĩ là nó còn ở địa vị chỉ huy.

Điều nầy hết sức nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta phải đề phòng! Satan sẽ cố gắng xâm phạm và cướp đi các phước hạnh của chúng ta càng nhiều càng tốt khi chúng ta cho phép chúng thực hiện điều đó.
Lẽ thật trong chương nầy sẽ buông tha chúng ta và giữ cho chúng ta không bị ảnh hưởng của ma quỷ mà sinh ra sự sợ hãi.

A. TỰ DO KHỎI SỰ SỢ HÃI MA QUỶ

Tà linh là các thực thể thuộc linh, chúng đại diện cho ma quỉ. Chúng hợp tác với ma quỷ và hầu việc cho nó. Chúng cùng hợp tác với ma quỷ và làm công việc của ma quỷ. Hành động gian ác của chúng chống nghịch lại Đức Chúa Trời và con người. Vài học giả Kinh Thánh cho rằng tà ma là các thiên sứ ác bị quăng xuống khỏi Thiên Đàng cùng với Satan sau khi phản nghịch cùng Đức Chúa Trời (Xem Es 14:12-14). Trong mọi trường hợp, sự hiện diện và các hoạt động của chúng đã được phơi bày trong Kinh Thánh (Xem phần D9 để biết rõ hơn về những gì Kinh Thánh nói về ma quỉ).

Như tôi đã nói trong chương 1, khi tôi còn là một tân tín hữu, chỉ cần nghĩ tới ma quỷ là lòng tôi đầy dẫy sợ hãi. Nhiều Cơ Đốc Nhân sợ hãi thế lực và hoạt động của tà ma.
Giờ đây, điều quan trọng nhất là chúng ta đã được giải cứu khỏi một nỗi sợ như thế. Và lý do là ở đây: Sự sợ hãi là thuộc về ma quỷ nhưng điều gì của đức tin là thuộc về Đức Chúa Trời.

1. Sự Sợ Hãi Sẽ Thu Hút Các Thế Lực Ma Quỷ
Tôi sẽ giải thích cho bạn điểm nầy. Đức tin đem Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và hành động như một nam châm kéo và hấp dẫn năng lực của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống của chúng ta. Đức tin mang sự sống của Ngài vào đời sống của chúng ta!

Bây giờ, sự sợ hãi cũng hành động y như vậy. Nó cũng là một lực “hấp dẫn” các quyền lực đen tối. Đó là các thế lực “chết chóc” và điều mà thế lực chết chóc sản sinh chính là sự chết! Những thế lực ấy có thể giết chết sự vui mừng và bình an của chúng ta trong Thánh Linh.

Nếu sự sống trong Đức Chúa Trời là yêu thương, vui mừng, bình an… thì sự chết là ghen ghét, buồn bã, bất an… ! Sự sợ hãi mở cửa tấm lòng của chúng ta. Nó cho phép mọi loại tư tưởng và cảm giác gian ác, đen tối bước vào. Khi tình cảm của chúng ta đầy dẫy sự sợ hãi, điều nầy có thể dẫn đến nô lệ và phu tù cho sự sợ hãi.
Chúng ta sẽ cứ mãi nô lệ cho điều mà chúng ta sợ hãi!

2. Đức Tin Và Sự Sợ Hãi Không Pha Trộn Nhau Được
Đức Chúa Trời đã lặp lại nhiều lần cho các lãnh tụ Israel về đức tin và sự sợ hãi. Họ được phán dặn kỹ càng phải tin nơi Đức Chúa Trời và không sợ bất cứ thần nào khác hay kẻ thù nào: “Hãy vững lòng bền chí… chớ sợ các thần của dân Amô- rít ”(Gios 1:9; Cac 6:10).

Giống như nước và dầu, sự sợ hãi và đức tin không pha trộn được. Nếu chúng ta bắt đầu bằng đức tin và thể hiện bằng cách chống trả ma quỷ, thì kẻ thù sẽ trốn chạy khỏi chúng ta (Gia 4:7). Nếu chúng ta co rúm lại vì sợ hãi, các thế lực đen tối (ma quỷ và tà linh) sẽ bắt chúng ta làm nô lệ và đức tin sẽ chạy khỏi chúng ta.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.

3. Lẽ Thật Quân Bình Sẽ Buông Tha Chúng Ta
Ma quỷ tìm cách lừa dối chúng ta bằng cách dấu kín lẽ thật hoặc lấy một phần của lẽ thật và diễn giải theo cách sai trật. Nó muốn chúng ta có suy nghĩ thế này về ma quỉ:

* Nghĩ rằng chúng không còn hiệu lực hay thậm chí không còn tồn tại
* Thấy một tà linh đứng sau mỗi nan đề của cuộc sống.

Trong những năm gần đây, có một số người nói quá nhiều về tà ma, và khiến nhiều người đi đến chỗ hết sức sợ chúng. Thay vì được giải phóng khỏi các nan đề, họ bị chồng chất thêm gánh nặng lo âu. Bất cứ tín lý hay sự dạy dỗ nào cũng có thể làm tổn hại và nguy hiểm, nếu nhấn mạnh quá nhiều hay dạy dỗ theo những cách trái với Kinh Thánh.

Vài năm trước đây tôi có biết một phụ nữ, dường như bà ta muốn mất trí vì sợ ma quỷ. Bà mất hết một tuần để ngồi nghe lời dạy dỗ của một nhà truyền giảng và bà trở nên hãi hùng.

Lời dạy dỗ mà bà nghe được làm cho bà tin rằng ngôi nhà của bà đầy dẫy tà ma. Bà sợ hãi căn phòng, từng chiếc tủ và hành lang đang có tà ma ẩn náu, rình rập để làm hại bà.

Phải mất mấy tuần lễ dạy Lời Chúa trong Kinh Thánh cho bà, bà mới hết sợ và bắt đầu có đức tin trở lại. Tất cả chúng ta cần biết lẽ thật và sống trong tự do mà lẽ thật mang đến.

B. MA QUỈ KHÔNG NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI

Giống như người phụ nữ trên, nhiều người sợ tà ma bởi vì họ tin rằng tà ma có những khả năng và đặc điểm mà họ không có.

1. Tà Ma Không Biết Tất Cả Đâu
Ma quỷ và tà ma không biết hết mọi sự và cũng không đọc được tâm trí của chúng ta. Ma quỷ không biết chúng ta sẽ phản ứng trong tư tưởng và cảm giác như thế nào để chúng có thể chen vào tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Chúng phải chờ đợi và xem chúng ta hành động. Chúng có thể quen với cách xử sự của chúng ta nhưng chúng không thể thấy trước hay xác định hành động của chúng ta.

Satan thật sự không thể thấy trước được kết quả cuộc tấn công của nó trên Gióp. Nó cũng không thể nghĩ đến sự đắc thắng của Chúa Jesus trên thập tự giá.

2. Tà Ma Không Hiện Diện Khắp Nơi Trong Cùng Một Lúc
Chắc chắn là như vậy, chúng rất bối rối khi vây quanh Chúa Jesus. Chúng cũng nhanh chóng rời bỏ hiện trường khi chúng đối diện với các Sứ đồ trong Sách Công vụ.

3. Tà Ma Không Toàn Năng
Khi David hát cho vua Saulơ, tà linh đang quấy rầy nhà vua phải lui ra. Sự cầu nguyện và thờ phượng đầy quyền năng có thể xua đuổi các thế lực ma quỷ.

4. Những Đặc Điểm Chỉ Duy Thuộc Về Một Mình Đức Chúa Trời
Chúng ta thấy, khi đã đầu phục Đức Chúa Trời, ngay cả một tân tín hữu cũng có thể làm cho kẻ thù trốn chạy. Thực vậy, những đặc điểm ở trên chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.
Chỉ mình Ngài là:

a. Toàn tri: Đấng biết mọi sự
b. Toàn tại: Đấng có mặt khắp mọi nơi
c. Toàn năng: Đấng có đầy quyền năng

5. Một Cánh Cửa Mở Cho Tà Ma
Ma quỷ và tà ma có thể tấn công chúng ta. Tuy nhiên chúng không thể bước vào đời sống của chúng ta trừ phi chúng ta mở cửa cho chúng bằng:

a. Sự nghi ngờ
b. Sự không vâng lời
c. Sự giả dối

Chúng không có các thuộc tính của Đức Chúa Trời quyền năng. Thực ra kẻ thù ấy không phải là một kẻ ngang sức với một Cơ Đốc Nhân trung tín đang bước đi bằng đức tin và sự vâng lời.
Chúng ta chấp nhận lẽ thật nầy càng sớm bao nhiêu, thì chúng ta nhanh chóng bước từ sợ hãi đến đức tin và từ thất bại đến chiến thắng sớm bấy nhiêu. Thực vậy, đó là các nguyên tắc cơ bản cho đời sống Cơ Đốc đắc thắng.

C. TÀ MA BỊ CHÚA JESUS CHRIST ĐÁNH BẠI

Sự đắc thắng các thế lực tà ma được mô tả rõ ràng trong Kinh Thánh. Một trong những câu Kinh Thánh chìa khóa được tìm thấy trong thư tín của Phaolô gửi cho Hội thánh ở tại Côlôse: “Đức Chúa Trời đã truất bỏ và đánh bại các kẻ cầm quyền cùng các thế lực, cai trị bởi các tà linh. Ngài trưng bày chúng giữa thiên hạ. Đức Chúa Trời đã giành được chiến thắng qua Đấng Christ và thập tự của Ngài” (Co 2:15).

Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy chúng ta được dạy rằng Đức Chúa Trời đã truất phế và đánh bại các thế lực cầm quyền trong giới tà linh. Đây muốn ám chỉ đến các tà linh trong lực lượng của Satan. Chúng bị tước vũ khí và uy quyền. Giờ chúng đã thất thủ và bị loại trừ.

Ngôn ngữ dùng cho câu Kinh Thánh nầy mô tả truyền thống quân đội của đế quốc La mã. Sau khi chiến thắng, họ làm một cuộc diễn binh. Tướng thắng trận tra còng và xiềng vào những lãnh tụ bại trận. Đoạn họ cột kẻ bại trận và xe ngựa bằng dây xiềng. Theo sau là đoàn quân chiến bại uể oải trong gông xiềng và nhục nhã.

Đây là hình ảnh sống động trong cuộc diễn binh đắc thắng của Đấng Christ trong đó kẻ thù bại trận (là ma quỷ và các vua chúa của nó) bị ô nhục giữa thiên hạ. Đây là chiến thắng mà Chúa Jesus Christ đã giành được tại thập tự giá khi Ngài bị đóng đinh.

1. Kẻ Cầm Quyền Đầu Hàng
Vài năm trước đây tôi đứng trên boong của chiến hạm Missouri. Trước đây ba mươi năm, cũng ngay tại chỗ này, vị đại diện người Nhật đã đầu hàng tướng Mac Arthur của Hoa kỳ. Buổi lễ đầu hàng được diễn ra tại Vịnh Tokyo năm 1945. Người Nhật bị đánh bại bởi người Trung hoa và các lực lượng đồng minh.

Buổi lễ thật đầy kịch tính. Viên tướng chỉ huy người Nhật bước lên chiến hạm Missouri trong bộ quân phục của mình. Cùng với ông có nhiều nhân vật cao cấp của hai chính phủ và quân đội.
Vị tướng đó là đại diện Tổng Tư lệnh lực lượng Quân Sự Nhật. Phía Hoa kỳ, Tướng Mac Arthur cùng với những người đại diện cho chính phủ và quân đội Mỹ. Đây là cuộc gặp gỡ cá nhân “mặt đối mặt”.

Tướng Mac Arthur bước tới trước viên tướng Nhật và gỡ quân hàm cấp tướng, huân chương, dây biểu dương và tất cả huy chương huy hiệu khác. Đoạn ông gỡ luôn biểu tượng uy quyền trên cầu vai của vị tướng bại trận. Tướng Nhật bị giáng xuống làm người bại trận nhục nhã không còn thế lực và uy quyền. Buổi lễ đầu hàng kết thúc khi viên tướng Nhật rút gươm ở hông ra trao gươm cho Tướng Mac Arthur.

Khi viên tướng đầu hàng, không chỉ một mình cá nhân ông bị đánh bại. Tất cả các lực lượng gồm hải lục không quân và các lực lượng quân đội của Nhật cũng kể là thất trận. Đây là giây phút chiến thắng và đại thắng của Hoa kỳ và các nước đồng minh. Các tướng và quân đội nhật bị đánh bại và đầu hàng hoàn toàn. Chiến tranh thắng lợi!

Điều này cũng xảy ra tại Thập Tự Giá ! Satan và các thế lực tà ma của nó hoàn toàn bại trận. Chúng nó bị nộp trước thiên hạ, bị hổ thẹn và nhục nhã ngay trong sáng Chủ nhật Phục Sinh đầu tiên.
Lời của bài thánh ca nổi danh của Robert Lowry kể lại câu chuyện trong cách tuyệt vời nhất như sau:

“Vượt từ phần mộ Ngài phục sinh,
phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình.
Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần,
Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh.
Ngài lại sống! Chúa lại sống! Ha- lê- lu- gia! ”
Christ phục sanh! ”

2. Uy Quyền Được Chuyển Giao
Bây giờ Đấng Christ đang cầm giữ trong tay chìa khóa của địa ngục và sự chết mãi mãi. Ngài giữ chúng vì Ngài đã chiến thắng tội lỗi, Satan, tà ma và sự chết. Ngài hoàn toàn đại thắng trên ma quỷ, vua chúa và các thế lực. Ngài thắng hết thảy.

Sự đắc thắng không phải của riêng Ngài mà còn của chúng ta nữa. Sự chiến thắng của Tướng Mac Arthur không phải cho chính ông, nhưng đó là chiến thắng của toàn dân Mỹ, Trung hoa và đồng minh của họ được thừa hưởng. Chiến thắng của Chúa Jesus cũng giành cho tất cả những ai yêu mến và phục vụ Ngài.

Chúa Jesus đã chịu đựng sự sỉ nhục chịu chết giống như một tội đồ trên thập tự để chúng ta được sống trong sự đắc thắng. Chúng ta phải thấy điều đó. Chúng ta phải biết điều đó. Chúng ta phải bước đi trong ánh sáng của khải tượng đó. Đó là chìa khóa cho đời sống Cơ đốc đắc thắng.

a. Không Có Uy Quyền Nào Trên Những Tín Hữu.
Điều quan trọng cần biết là khi ma quỷ đã bị đánh bại, thì các lực lượng tà ma của nó cũng bị đánh bại luôn. Chúng không có thẩm quyền hay thế lực nào trên đời sống của chúng ta trừ khi chúng ta cho phép chúng.

Người ta kể về một trung sĩ lục quân Trung hoa bị cầm tù trong trại tù binh Nhật bản. Sau khi Nhật bản đầu hàng, viên chỉ huy người Nhật vẫn tiếp tục chỉ huy trại tù. Ông ta đang chờ đợi một sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa kỳ đến để bàn giao. Ông ta biết rằng một viên tướng bại trận không có uy quyền bằng một anh trung sĩ, nếu người này thuộc về đoàn quân thắng trận.

Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng, anh trung sĩ nhanh chóng loan báo cho viên tướng Nhật rằng anh và đồng đội của anh sẽ nắm quyền chỉ huy. Không cần chờ đợi, với chữ ký trong bức hàng thư, chức vụ chỉ huy được thay đổi xuống tận hàng binh sĩ có cấp bậc thấp nhất. Ngay cả một anh trung sĩ quèn trong quân đội cũng có thể ra lệnh cho một sĩ quan cao cấp thuộc về đoàn quân thất trận.

Quả là một bức tranh hùng tráng! Đây là uy quyền của các tín đồ! Uy quyền đó là của chúng ta nếu chúng ta ở dưới sự lãnh đạo của Chúa Jesus Christ.

D. CÁC TÍN ĐỒ CÓ UY QUYỀN TRÊN TÀ MA

Sự đắc thắng của Đấng Christ trên Satan qua thập tự giá có nghĩa là chúng ta đang nắm quyền chỉ huy. Mỗi Cơ Đốc Nhân đang sống dưới uy quyền của Đức Chúa Trời có quyền nhận chức vụ và chỉ huy một phần thế giới. Người đó có uy quyền và pháp quyền để bảo ma quỷ (và tà ma của nó) phải đi đâu và làm việc gì.

1. Uy Quyền Qua Sự Đầu Phục
Chúng ta đã được dạy chống trả lại kẻ thù và trông thấy nó trốn chạy. Sứ đồ Giacơ dùng từ quân sự để giải thích lẽ thật nầy trong thư tín của ông:
“Vậy hãy đầu phục Đức Chúa Trời. Chống trả với ma quỷ và nó sẽ tháo chạy khỏi anh em ”(Gia 4:7).

Chữ “đầu phục” có nghĩa là vâng lời đối với người có đẳng cấp cao hơn hoặc là chịu dưới quyền (đó là, hãy hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời).

Khi chúng ta chịu dưới quyền của Đức Chúa Trời, thì thẩm quyền của Ngài ở trên chúng ta. Dưới uy quyền đó chúng ta có thể đứng lên và mạnh mẽ chống trả lại ma quỷ và tà linh của nó. Khi chúng ta làm như vậy, chúng sẽ quay lưng và trốn chạy trong sự sợ hãi.

Nguyên tắc để có được uy quyền là bằng cách chịu ở dưới uy quyền như đã được mô tả trong chức vụ của Chúa Jesus. Một thầy đội đến gặp Chúa Jesus để xin Ngài chữa lành đầy tớ của mình.

Chúa Jesus đồng ý đến gặp người đầy tớ để chữa lành bệnh cho y thì thầy đội đáp lại: ”… Không cần thiết để Ngài phải đến. Nếu Ngài chỉ cần đứng đây và phán: ‘Hãy lành bệnh đi’ thì đầy tớ tôi sẽ hết bệnh!”

“Tôi biết, tôi ở dưới quyền vị sĩ quan chỉ huy của tôi, và tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa, và tôi bảo nó ‘hãy đi’ thì nó đi và bảo đứa khác: ‘hãy đến’ thì nó đến và dạy đầy tớ tôi rằng: ‘hãy làm việc nầy hay việc kia; thì nó làm. Tôi biết Ngài có uy quyền để phán cùng bệnh tật phải lui, thì nó sẽ lui” (Mat 8:5-9).

Thầy đội này có uy quyền vì ông ở dưới quyền của người khác. Trong cùng một phương cách như vậy, khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời, chúng ta ở dưới quyền của Ngài. Vậy, khi chúng ta chống trả ma quỷ, thì ma quỷ phải tháo lui.

2. Địa Vị Lãnh Đạo Và Uy Quyền
Địa vị lãnh đạo của Đấng Christ và uy quyền của Cơ Đốc Nhân là một lẽ thật quan trọng cần phải hiểu rõ. Như chúng ta đã nói, đó là chìa khóa cho đời sống đắc thắng của Cơ Đốc Nhân.

a. David và Goliath:
Các Nhân Vật. Có một câu chuyện quen thuộc và thú vị trong Cựu ước giải thích rõ ràng ý kiến nầy. Đó là câu chuyện của một chiến binh trẻ tuổi người Giuđa tên là David và một người Philitine khổng lồ tên là Goliat (ISa 17:1-58).
Các nhân vật và quân đội trong câu chuyện được xếp thành bốn loại sau đây:

1) David đại diện cho một mẫu người của Đấng Christ.
2) Quân đội Israel là mẫu tín đồ trong Thân Thể của Đấng Christ.
3) Goliat đại diện cho mẫu người của Satan.
4) Quân đội của Philitine đại diện cho các thế lực tà ma.

b. David và Goliat: câu chuyện.
Với sự xếp loại như vậy, chúng ta hãy ôn lại câu chuyện và xem câu chuyện đó có ý nghĩa gì trong trận chiến của chúng ta về lãnh vực thuộc linh.

1) Sự Thách Thức.
Goliat ra khỏi trại quân Philitine và rống lên như sư tử. Dân sự của Chúa đã làm gì? Họ phản ứng giống như nhiều Cơ Đốc Nhân ngày hôm nay khi đối diện với ma quỷ và tà ma của nó. Họ bị mất tinh thần và hết sức sợ sệt. Vì thế, họ quay lưng và trốn chạy trong kinh hoàng. Họ không có đức tin để chống cự.

Một người chăn chiên trẻ tuổi (có lẽ khoảng 15, 16 tuổi) xuất hiện. Tên của người thanh niên nầy là David. Người biết Đức Chúa Trời là Đấng chăn chiên hiền lành và vĩ đại. Người đến để đem lương thực cho các người anh đang ở trong quân đội Israel.

Người vừa được Đức Chúa Trời lựa chọn để dùng vào mục đích đặc biệt. Vị tiên tri tin kính Samuel đã xức dầu cho David để làm vua kế vị Saulơ. Vì vậy, David đến, như là “Người được xức dầu”, thăm trại quân Israel. Lúc bấy giờ, không ai biết rằng một ngày kia người sẽ làm vua của họ.

Lúc thấy Goliat, và nghe hắn la hét, nhục mạ ngoài trại quân Israel. David nóng giận hỏi: “Người Philitine ngoại đạo nầy là ai? Tại sao hắn dám coi thường và lăng nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống? ”(ISa 17:1-58; 26:1-25).

Sự xức dầu mà David mới tiếp nhận đang hành động mạnh mẽ trong lòng, chàng không hề thấy sợ hãi và nao núng. Trong khi mọi người mất tinh thần và thối lui thì David đứng dậy dạn dĩ và sẵn sàng gặp Goliath mặt đối mặt.

David không dùng giáp trụ và vũ khí của Saulơ; người thích sử dụng năm hòn đá và cái trành ném đá của mình hơn. David quyết định rằng sự phòng thủ tốt nhất là tấn công. Vì vậy David bước vào trận chiến để đáp trả lại sự thách thức của Goliat.

2) Sự Chiến Thắng.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Một hòn đá được Thánh Linh điều khiển bay tới mục tiêu một cách chính xác ngay giữa cái đầu khổng lồ quật ngã tên dũng tướng Goliat. Khi viên tướng Philitine ngã xuống, David nhanh chóng chạy tới lấy gươm của Goliat và cắt lấy thủ cấp của hắn.

Ngay lập tức, toàn quân Philitine kinh hoàng tháo chạy. Goliat là viên dõng tướng vô địch của họ, là đầu và lãnh đạo của họ. Hắn là biểu tượng là dấu hiệu của thế lực và uy quyền quân sự của quân đội Philitine. Khi hắn ngã xuống, người Philitine biết rằng họ bị bại trận và phải trốn chạy.

Bạn có nhớ trong chương 1, chữ “địa vị lãnh đạo” ở đây muốn ám chỉ đến sự cai trị, quyền lực và uy quyền trên kẻ khác.
Khi David tấn công và cắt thủ cấp của Goliat, chẳng những Đavít đánh bại Goliat mà còn đánh bại đội quân Philitine. “Địa vị lãnh đạo” của Goliat bị tiêu diệt. Tất cả thế lực và uy quyền của hắn cũng như quân Philitine của hắn trở nên vô dụng. Người Philitine trở nên bất lực trước chiến thắng của David. Chắc chắn chúng trốn chạy trong kinh hoàng!
Câu chuyện nầy làm sáng tỏ sự đắc thắng đầy quyền năng của Đấng Christ trên Satan và các thế lực tà ma của nó.

c. Chúa Jesus:
Đấng Cứu thế, Đấng Chăn Chiên Được Xức Dầu Của Chúng Ta. Sa 3:15 nói trước rằng một ngày kia “dòng dõi của người nữ” sẽ giày đạp đầu rắn. Đến kỳ đã định một “Đấng lớn hơn David” sẽ xuất hiện. Danh của Ngài là “Jesus Christ” có nghĩa là ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU LÀ ĐẤNG CỨU RỖI. Ngài là Đấng được xức dầu, Đấng chăn chiên, Đấng Cứu thế của chúng ta. Tại thập tự, Ngài đã bước vào cuộc tranh chiến với con rắn xưa, tức Satan.

“Năm vết thương” trên thập tự giá (giống như năm hòn đá nhẵn của David) đã hạ bệ ma quỷ và tất cả các lực lượng tà ma của nó.

Địa vị lãnh đạo và uy quyền của Satan bị tiêu diệt bởi Chúa Jesus khi Ngài chết trên thập tự, xuống tận Âm phủ, chiến thắng các lực lượng Âm phủ và sống lại, chiến thắng sự chết.

Vì thế đội quân ma quỷ (tà ma) không còn thế lực hay uy quyền trên các tín đồ đang ở dưới quyền lãnh đạo của Chúa Jesus. Khi Danh Ngài được xưng ra trong uy quyền, chúng run sợ và phải quỳ gối đầu phục uy quyền của Ngài.

E. TÀ MA SỢ CHÚA JESUS

Không có nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Jesus bị hoảng sợ khi đối diện với các thế lực tà ma. Thực tế ngược lại, chính tà ma la lên vì sợ hãi.
“Trong nhà hội có một người bị tà ma ám. Và nó kêu lên rằng: Hỡi Jesus người Na- xa- rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời ”(Mac 1:23, 24).

“Khi Chúa Jesus lên bờ, Ngài gặp một người bị nhiều quỷ ám ở thành này… Người ấy thấy Chúa Jesus thì la lên inh ỏi và đến gieo mình dưới chân Ngài nói lớn tiếng rằng:
Lạy Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi…

Chúa Jesus hỏi người rằng: Mầy tên gì? Người thưa rằng: Quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Chúa Jesus đừng khiến mình xuống vực sâu ”(Lu 8:27-31).
“Ngươi tin chỉ có một Đức Chúa Trời? Đúng! Ma quỷ cũng tin như vậy và run rẩy ”(Gia 2:19).

Chữ “run rẩy” trong tiếng Hy lạp là phrisso có nghĩa là rùng mình, run rẩy vì sợ hãi hay kinh hoàng. Đây là một loại sợ hãi làm cho “dựng tóc gáy”.
Không phải Chúa Jesus sợ hãi ma quỷ mà ngược lại ma quỷ bị sụp đổ vì sợ hãi trước sự hiện diện của Chúa. Chúng biết Ngài đã đến để tước đoạt quyền hành của Satan.

1. Chúa Jesus Có Tất Cả Uy Quyền
Sau phục sinh, Chúa Jesus đặt lẽ thật nầy trong lời của Ngài cách rõ ràng:
“Hết thảy quyền lực ở trên trời và dưới đất đều giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân… Và nhớ chắc điều nầy: Ta luôn luôn ở cùng các ngươi cho đến ngày tận thế ”(Mat 28:18-20).

Chữ “quyền lực” trong câu Kinh Thánh trên có nghĩa là quyền cai trị, nhận lấy uy quyền và có quyền cai trị. Bây giờ Chúa Jesus có TẤT CẢ quyền lực và uy quyền, có nghĩa là Satan không có gì cả. Qua sự chết của Ngài trên thập tự, Chúa Jesus đã truất ngôi của ma quỷ và không cho ma quỉ có uy quyền trên sự chết.

Chúa Jesus lại công bố lẽ thật nầy một cách mạnh mẽ cho Sứ đồ Giăng trong khải tượng của ông: “Đừng sợ chi, Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng. Ta chết, nhưng kìa, Ta sống đời đời. Ta có chìa khóa (uy quyền) của sự chết và âm phủ” (Kh 1:17, 18).

2. Chúa Jesus Trao Uy Quyền Cho Những Người Tin
Chẳng những Chúa Jesus có tất cả mọi uy quyền mà Ngài còn ban uy quyền đó cho các môn đồ của Ngài trong mọi thời đại!
“Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì Danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.

“Chúa Jesus phán cùng họ rằng: Ta thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Và ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được ”(Lu 10:17-19).
“Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói ”(Mac 16:17).

Trong ánh sáng của các câu Kinh Thánh trên, rõ ràng rằng chúng ta không còn lý do gì để sợ các lực lượng tà ma nữa. Quyền hành của chúng đã bị cất đi. Chính ma quỷ là kẻ run sợ trước sự hiện diện của chúng ta khi chúng ta đứng vững trong sự đắc thắng của thập tự giá và đầu phục Đấng Christ đã đắc thắng.

Bây giờ chúng ta phải xem xét bằng cách nào chúng ta có thể áp dụng lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Các nguyên tắc nầy phải được chứng minh bằng hành động.

F. QUYỀN NĂNG CỦA SỰ HIỆN DIỆN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người ở cùng người. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Đức Chúa Trời đã mang dân đó ra khỏi xứ Êdiptô. Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy…
“Không có rủa sả giáng xuống chúng, và không có phù chú chống lại Israel… Hãy xem việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào.

“Kìa một thứ dân hưng lên như sư tử cái chỉ khi nào xé được mồi mới nằm xuống… ”(Dan 23:21-24).
Qua những câu Kinh Thánh trên, chúng ta có những hình ảnh đầy vui mừng vì chúng ta là tín đồ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, và sự bảo vệ của Ngài đặt trên chúng ta. Chúng ta luôn thắng kẻ thù nghịch.

1. Tà Ma Không Thể Hãm Hại Những Người Tin
Thật là tuyệt vời khi thấy rằng không có sự rủa sả nào giáng xuống chúng ta hoặc phù phép của ma quỷ làm ra để chống lại chúng ta. Bao lâu chúng ta đầu phục luật lệ của Đức Chúa Trời thì không có phù phép nào có thể làm hại chúng ta. Khi chúng ta bước đi trong đức tin và trong sự vâng lời Đức Chúa Trời, thì không có quyền lực nào của kẻ thù có thể hãm hại chúng ta. Đây là lẽ thật dành cho dân sự của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại.

Dựa vào nguyên tắc cai trị thiên thượng. Như đã nói trước đây, khi chúng ta ở dưới quyền của Đức Chúa Trời; thẩm quyền của Ngài đặt trên chúng ta. Kế đó, chúng ta có thể chống trả ma quỷ và tà ma của nó trong uy quyền của danh Ngài và bằng quyền năng của Lời Ngài. Chúng sẽ trốn chạy khỏi chúng ta.

Lẽ thật nầy hết sức quan trọng đối với nhiều vùng trên thế giới. Nhiều người sống trong sợ hãi vì bùa chú. Tôi đã từng thấy họ được giải cứu hoàn toàn trong Đấng Christ.

Khi những người nầy hiểu rằng ma quỷ hoàn toàn bị thảm bại tại thập tự, thì họ không còn sợ nữa. Họ nhanh chóng bắt đầu vận hành uy quyền của họ như là những con trai, con gái hoàng tộc trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bất cứ lúc nào họ gặp ma quỷ, họ không còn sợ khi phải đối diện và đánh bại quyền lực của chúng. Thật là tuyệt vời khi trông thấy “những dấu kỳ phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ.”

2. Một Kinh Nghiệm Cá Nhân
Vài năm về trước, tôi đang giảng dạy trong một hội thánh rộng lớn tại Guiana, Nam Mỹ. Một đêm nọ; sau buổi nhóm, vị giáo sĩ địa phương đưa tôi đến nhà của một gia đình thuộc Nhà Thờ Tân Giáo (Episcopal Chruch). Con trai của gia đình nầy bị quỷ ám và rất quậy phá.
Cậu bé vùng vẫy một cách man dại, cố đập đầu vào bất cứ vật gì bén nhọn. Em được các bác sĩ y khoa tại thủ đô Georgetown khám nghiệm. Nhưng họ không giúp gì được cho em.

Tình trạng bệnh hoạn của em trở nên trầm trọng. Em không ăn gì trong nhiều ngày, chỉ uống chút ít nước để sống. Người ta mong cho em chết bất cứ lúc nào.

Vị linh mục Nhà Thờ Tân Giáo đặt một cây thập tự trên tường và rải “nước thánh” chung quanh. Dĩ nhiên ông bị thất bại vì không đáp ứng được yêu cầu thuộc linh của gia đình nầy. Mặc dù gia đình nầy là thành viên của nhà thờ nhưng họ cũng chưa bao giờ tìm thấy mối liên hệ cá nhân với Chúa Jesus như là Cứu Chúa của họ.
Tôi mở Kinh Thánh cho họ xem và giải thích chữ “tin lành” mà Đức Chúa Trời dành cho gia đình họ:

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Chúa Jesus và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu… ngươi và cả nhà của ngươi nữa ”(Ro 10:9; Cong 16:31).

Đó là niềm vui của tôi khi mang đến cho họ sự hiểu biết về cuộc sống, về tình yêu của Chúa Jesus. Tôi giải thích để họ biết Đấng Christ chính là Chiên Con thật dành cho gia đình họ. Ngài đã chết như Chiên Con của Đức Chúa Trời để cung cấp huyết của Ngài cho họ để chống lại kẻ hủy diệt. Tại thập tự giá, ma quỷ và tất cả tà ma của nó đã bị đánh bại; quyền lực của chúng đã bị hủy diệt (xem Phần C10.2 nói về Lễ Vượt qua).

Huyết của Ngài là sự bảo vệ và giải cứu của họ ngay bây giờ, như huyết chiên con trong gia đình dân Israel trong thời Cựu ước. Nếu họ đặt trọn lòng tin cậy vào huyết của Chúa Jesus đã đổ ra trên thập tự vì họ, và áp dụng bằng đức tin trên cánh cửa lòng của họ, thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời ắt đến.

Sự hiện diện của Chúa là sự bảo vệ của họ. Ngài sẽ che chở họ như gà mái túc con mình vậy. Vỏ bọc này sẽ bảo vệ họ trước sự tấn công của ma quỷ mà đã hành hạ con trai của họ.
Họ quỳ gối xuống và cầu nguyện. Nước mắt vui mừng chảy dài xuống má. Họ vui vẻ tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng và được cứu cách vinh hiển (Tái sanh).

Sau đó tôi nói với họ tại sao con trai họ bị quỷ ám. Vì lâu nay họ không có một sự bảo vệ nào từ nơi Cứu Chúa toàn năng. Huyết của Đấng Christ không được bôi trên cánh cửa lòng bằng đức tin của họ. Bây giờ, họ đã được che chở bằng sự hiện diện thiên thượng của Đức Chúa Trời, họ không cần phải lo sợ nữa.

Đoạn chúng tôi đến phòng đứa con trai bệnh hoạn để hoàn tất công việc ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi giải thích cho họ rằng các thế lực ma quỷ không còn quyền hành gì để hành hạ con trai của họ. Các tà ma sẽ phải đầu phục trước uy quyền của Lời Đức Chúa Trời và Con của Đức Chúa Trời. Đoạn chúng tôi đặt tay lên cậu bé (lúc đó đang ngủ). Tôi trói buộc quyền lực của tà ma và trong danh Chúa Giêxu ở Naxarét tôi ra lệnh cho các tà linh phải ra khỏi đứa bé.

Lúc đó nó không có phản ứng nào, ngay cả cái chớp mắt cũng không. Tôi bảo với cha mẹ em rằng kể từ giây phút nầy em bé hoàn toàn được giải cứu. “Làm sao ông biết” họ hỏi tôi. “Căn cứ vào Lời của Đức Chúa Trời, việc nầy đã làm xong” tôi trả lời “Bây giờ quý vị có thể đi ngủ. Lời của đức tin đã được công bố. Nó sẽ được làm trọn. Kể từ giờ phút nầy, con của quý vị được lành”.

Họ nằm bên cạnh đứa con và ngủ thiếp luôn. Khoảng 3 giờ sáng, cậu bé thức dậy và thét lên một tiếng làm rúng động căn phòng. Giây phút em thức giấc, thì tà ma la hét khi rời khỏi thân thể của cậu bé.
Sau đó, cậu bé ngồi dậy và nói rằng “Mẹ ơi, con đói quá”. Bà mẹ nhanh chóng nhảy xuống giường và chuẩn bị thức ăn cho em. Sức lực của em bắt đầu trở lại và chỉ trong một thời gian ngắn em hoàn toàn bình phục.

Ngày hôm sau, tất cả chòm xóm chạy đến rất đông để xem chuyện gì đã xảy ra. Lòng của họ thực sự được đụng chạm cách sâu sắc bởi phép lạ và ân điển của Đức Chúa Trời. Kết quả là khoảng 40 người đến với Chúa Jesus nhận Ngài là Cứu Chúa của họ.

G. KẾT LUẬN

Đối với tất cả chúng tôi là những người có liên hệ đến câu chuyện kể trên, các câu Kinh Thánh sau đây dẫn đến một cảm giác tươi mới và có ý nghĩa.

“Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Chúa Jesus phán rằng: Ta thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Nầy Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn và bò cạp. Thực vậy, Ta đã ban cho các ngươi uy quyền trên mọi thế lực của kẻ thù. Không có gì làm hại các ngươi được ”(Lu 10:17-19).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước đi trong vui mừng trước sự hiện diện, uy quyền và sự bảo vệ của Ngài. Ngài không ban cho chúng ta linh sợ hãi nhưng của tình yêu thương, quyền năng và tâm thần giè giữ (IITi 1:7).

Vì vậy chúng ta hãy sống bằng đức tin, vui mừng trong sự tự do không còn sợ hãi nữa. Quả thật như vậy, chúng ta là con trai, con gái trong gia đình hoàng tộc của Đức Chúa Trời.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.