91 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Tâm Bệnh

721

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Ralph Mahoney

D6 Chữa Lành Tâm Hồn Bị Tổn Thương
D6.1 Tâm Linh, Linh Hồn, Thân Thể
D6.2 Bệnh Tâm Hồn
D6.3 Chữa Bệnh Tâm Hồn

Chương 2: TÂM BỆNH

Phần Dẫn Nhập
Ý nghĩa chữ “Sozo” (Hylạp) là “cứu rỗi” (Salvation) bao hàm ý tưởng về sự khỏe mạnh, sự chữa bệnh và sự trọn vẹn cho linh, hồn và thân thể.

Bệnh tâm hồn là nan đề phổ biến của con người. Bệnh tâm hồn hay tâm hồn tổn thương ám chỉ đến từ “tấm lòng tan vỡ”. Từ này dùng để mô tả sự tổn thương bên trong của tâm hồn.
Chúa Giêxu phán: ”….Thần của Chúa ngự trên Ta. ..để chữa lành những người có tấm lòng tan vỡ (tâm hồn bị tổn thương )” (Lu 4:18)
Thi 23:1-6 nói rằng Đấng chăn chiên hiền lành của đời sống chúng ta sẽ “phục hồi ” đời sống chúng ta.

Đây là một đề tài quan trọng vì điều gì có thể hủy diệt tâm hồn thì cuối cùng sẽ hủy diệt thân xác. Bệnh hoạn trong tâm hồn sẽ sinh ra bệnh cho thể xác. Gãy đổ tình cảm và tâm trí sẽ đưa đến sự gãy đổ trong thân thể. Chúng ta thật sự cần có sự phục hồi trong tâm hồn.
Như chúng ta đã thấy, chức năng của tâm hồn bao gồm lãnh vực của tâm trí, tình cảm, trí tưởng tượng và ngay cả ký ức.

Nhiều Cơ đốc nhân đau đớn vì vết thương tâm hồn. Họ chất chứa nhiều ký ức đau buồn trong quá khứ.
Và kết quả là họ nghi ngờ hiện tại và sợ tương lai. Họ có thể có câu trả lời trong đầu, nhưng khó mà suy nghĩ cho ngay thẳng khi lòng mình đau đớn.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đồng ý rằng nhiều người trong chúng ta cần có sự “chữa lành bên trong” của tâm hồn. Tâm trí, tình cảm, ký ức cần được trọn vẹn trở lại. Tôi gọi điều nầy là “giải phóng tâm hồn”.

A. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN CHÚNG TA TRỌN VẸN

Chữa lành toàn vẹn cho con người là một tiến trình. Bắt đầu bằng sự tiếp nhận Chúa Giêxu làm Cứu Chúa cho đời sống mình và được Báptem trong Đức Thánh Linh. Kết quả là chúng ta có một tấm lòng mới và một tâm linh tự do.

Đức Chúa Trời luôn bắt đầu từ phần trung tâm của chúng ta, đó là phần tâm linh. Trước tiên Thánh Linh Ngài đụng chạm tâm linh chúng ta. Sau đó tâm linh chúng ta được giải phóng, và tâm hồn chúng ta được phục hồi.

Đức Chúa Trời bắt đầu từ phần tâm linh của chúng ta (đôi khi còn gọi là phần bên trong hay nơi tận trong cùng của con người xem Gi 7:37, 38). Kế đó Ngài muốn hành động theo cách của Ngài ở phần tâm hồn để chữa lành và phục hồi.
Ngài muốn mang sự sống của Ngài và quyền năng chữa lành đến cho tâm linh, phần hồn và thân xác của chúng ta để chúng ta có thể trở nên “không chỗ trách được” khi Ngài trở lại.

1. Linh, Hồn, Xác: Sức Khỏe Của Chúng Ta.
Như chúng ta đã nói các chức năng của linh, hồn, xác có sự hỗ tương lẫn nhau. Một tâm linh khỏe mạnh là nền tảng vững chắc cho sự khỏe mạnh của tâm hồn. Một tâm hồn khỏe mạnh hỗ trợ cho sự khỏe mạnh của thân thể.

Nó cũng tác động theo một hướng khác. Thật khó để đạt đến tình trạng tâm linh tốt đẹp nhất trong khi tình cảm hay thân thể đang bị suy yếu. Nếu chúng ta có tâm bệnh hay thân bệnh, thì công việc và lời làm chứng của chúng ta cho Đức Chúa Trời sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dầu mối quan hệ giữa chúng ta với Thánh Linh Đức Chúa Trời thì không sao cả nhưng sự tuôn đổ Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua đời sống chúng ta đến thế gian bị giới hạn.

Chúng ta đã được dựng nên để hoạt động cả con người. Tôi tin sứ đồ Giăng nói đến lẽ thật nầy trong một trong các bức thư của ông.
“Hỡi kẻ yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh về phần xác anh, cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy ” (IIIGi 1:2)
Câu nầy dạy chúng ta về mạnh xác có liên quan với việc mạnh về tâm hồn. Nói cách khác, một cuộc sống khỏe mạnh về tâm hồn rất cần cho cuộc sống khỏe mạnh về thân thể.

2. Linh, Hồn, Xác: Sự Chữa Lành Của Chúng Ta
Thân thể chúng ta có khuynh hướng chạy theo sự dẫn dắt của tâm hồn. Và tâm hồn chạy theo sự dẫn dắt của tâm linh.
Nan đề thuộc linh sinh ra nan đề cho tâm trí và tình cảm, rồi đến lượt những nan đề này lại sinh ra nan đề cho thân thể. Sự nối kết giữa linh, hồn và thân thể của chúng ta tạo thành một mắc xích khó bứt.

Một người không thể giải quyết một rắc rối tâm lý (tâm hồn) bằng cách điều trị thân thể đơn độc. Cũng vậy, một người không thể giải quyết nan đề thuộc linh bằng biện pháp xử lý tâm trí hay tình cảm.

Đó là tại sao một số cách điều trị của các bác sĩ và các nhà tâm lý học thất bại. Nguyên do cội rễ nằm trong tâm hồn hay trong tâm linh đang sản sinh ra nan đề chưa được nhổ bỏ.

Điều nầy đúng ngay trong sự cầu nguyện chữa bệnh trong vài trường hợp thân thể bị bệnh. Sau khi cầu nguyện, người ta cảm thấy được chữa lành. Các đau đớn thân thể và triệu chứng vật lý biến đi một thời gian. Tuy nhiên, nếu các nhu cầu sâu xa của tâm hồn (tình cảm) và tâm linh không được giải quyết, thì các nan đề thể chất chẳng mấy chốc xuất hiện trở lại.

Tôi đã nhìn thấy điều nầy xảy ra nhiều lần trong chức vụ truyền giáo chữa bệnh của tôi. Nhiều người được hoàn toàn chữa lành và không còn chịu đau đớn về thể chất nữa.
Tuy nhiên, một số người khác cứ tiếp tục trở lại gặp tôi để được cầu nguyện nữa. Họ đã đánh mất sự chữa lành trên họ sau một thời gian ngắn.

Nhiều người đang ở trong chức vụ nhưng lại không biết rằng còn có những mức độ nhu cầu sâu xa hơn nữa trong tâm hồn con người.
Phải, Đức Chúa Trời muốn chúng ta khỏe mạnh. Ngài muốn chúng ta trọn vẹn trong linh, hồn và thân thể. Nhưng phải có công tác chữa lành hoàn toàn, từ bệnh bên trong ra bệnh bên ngoài (bắt đầu trong linh, tới tâm hồn và cuối cùng biểu hiện ra ngoài thân thể).
Nếu không, chỉ chữa bệnh một phần hay bị giới hạn thì bệnh nhân sẽ không duy trì được sự chữa lành lâu dài. Vì lý do nầy, chúng ta muốn học hỏi các loại tổn thương có thể làm tổn hại tâm hồn con người.

B. BỆNH TÂM HỒN

Có nhiều điều làm cho sự tổn thương cứ còn hoài trong tâm hồn con người.

1. Gây Ra Bởi…..
a. Cha mẹ của chúng ta:
Thí dụ, nhiều con cái chịu khổ vì lỗi lầm và sự thất bại của cha mẹ chúng.
Kinh Thánh bảo rằng, con cái phải được dạy dỗ và huấn luyện trong tình yêu (Eph 6:4). Những lời nói và việc làm cộc cằn, thô lỗ, không công bằng và ngu xuẩn có thể gây ra sự sợ hãi, giận dữ trong tấm lòng của con cái.

1). Sự Hành Hạ Thể Xác.
Nhiều cha mẹ rất tàn bạo và hay chỉ trích. Họ không bao giờ khen hay khích lệ con cái họ. Nhiều người thậm chí còn có hành vi hành hạ thân xác và đánh đập tàn bạo.
Các trường hợp như vậy không chỉ có thân thể bị đau đớn mà tâm hồn (cá tính và tình cảm) có thể bị tổn hại nghiêm trọng cũng không kém. Những vết thương lòng thường mang theo cho tới tuổi trưởng thành.

2). Sự xúc phạm tình cảm:
Tệ hơn những thương tật do thân thể bị hành hạ là những tổn thương không trông thấy được trong tâm hồn do các bậc cha mẹ quá nghiêm khắc gây ra.
Những ai bị tổn thương trong cách ấy lớn lên và trở thành người có nhiều nan đề về tình cảm. Và điều tổn thương ấy ảnh hưởng trong mối quan hệ của người đó với người khác, ví dụ như trong gia đình, trường học, nơi làm việc và ngay cả trong Hội Thánh.

Nhiều đứa trẻ đau đớn vì lòng tự trọng bị chà đạp. Chúng không thể nghĩ rằng mình có thể thành công trong bất cứ việc gì. Chúng sợ nhận nhiệm vụ mới hay ngay cả tự chuẩn bị chính mình cho một vị trí tốt hơn trong đời sống.

Chúng bị mắng nhiếc quá nhiều, do đó chúng mất niềm hy vọng. Chúng sống dưới một đám mây tự nghi ngờ chính mình và cảm thấy bất an về chính mình.
Thỉnh thoảng thì ai cũng có một vài cảm xúc giống như vậy. Tuy nhiên có người bị tổn hại cách kinh khủng đến nỗi không thể có cuộc sống bình thường.

b. Tội Lỗi Của Chúng Ta
Luật yêu thương và luân lý của Đức Chúa Trời được ban cho là vì hạnh phúc của chúng ta. Điều đó đến từ tấm lòng của Cha, vì Ngài chăm sóc cho con cái Ngài. Ngài ban cho chúng ta luật lệ để gìn giữ chúng ta không bị tổn thương và đau đớn. Khi chúng ta vi phạm luật đạo lý của Ngài, kết quả là tấm lòng (tâm hồn) chúng ta bị đổ vỡ. Khi chúng ta phá vỡ luật pháp của Ngài, chúng ta kết thúc bằng tấm lòng (linh hồn) đổ vỡ (thương tổn).

Không chỉ chúng ta chịu khổ mà người khác cũng chịu khổ nữa. Tội lỗi chúng ta ảnh hưởng trên người khác, và tội lỗi của họ cũng ảnh hưởng trên chúng ta. Kết quả của việc vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thường là sự tổn thương và đau đớn cho những đứa con vô tội. Việc phải chịu đau đớn và khốn khổ không phải là lỗi của chúng nó.
Cha của bạn có phải là người uống rượu triền miên không? Những bậc phụ huynh như vậy đôi khi đánh đập và gây thương tích cho con cái của họ mỗi khi họ say mèm. Đứa trẻ phải chịu khổ (mặc dầu nó chẳng làm điều gì sai trật hay phạm lỗi cả)

1) Tội Tình Dục
Tội vô luân và thỏa hiệp cũng làm tổn hại và gây tổn thương cho linh hồn. Cựu Ước nói mạnh mẽ lẽ thật nầy như sau:
“kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất là vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho hồn mình hư mất … sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi ” (Ch 6:32, 33)

a) Xã Hội Nói Gì ?
Đáng buồn là xã hội hiện đại muốn nâng mọi giới hạn của con người về phương diện đạo đức khi nói về các mối quan hệ tình dục. Một số người “điên dại” hiện đại nói rằng một khi không bị đối tượng nào phản đối thì mọi loại hành vi tình dục đều đúng đắn.

Tà dâm, đồng tính luyến ái, tình dục với trẻ con và các hành vi hổ thẹn khác không được xem là sai trái. Những hành vi như thế nằm trong “quyền” riêng tư của mỗi cá nhân. Và mỗi hành vi như thế được gọi là dấu hiệu của sự “trưởng thành” và “tự do cá nhân”, là quan điểm của các nhà luân lý hiện đại mang chứng “phung cùi”.

b) Đức Chúa Trời Nói Gì ?
Lời Đức Chúa Trời rõ ràng nghiêm cấm những hành vi vô luân như vậy và cảnh báo mọi người, cả cá nhân và xã hội sẽ nhận những hậu quả đau thương.
Các nguyên tắc luân lý của Đức Chúa Trời là để cho chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc. Và cũng là vì ích lợi cho xã hội được lành mạnh trọn vẹn.

Vi phạm hay phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời không mang lại tự do thật sự. Nhưng thật ra là chúng ta ở dưới sự nô lệ và cuối cùng cũng dẫn đến sự chết và hủy diệt.
Trong chiều hướng đi xuống, sẽ có nhiều đau đớn ở mỗi mức độ, thuộc linh, tâm trí, tình cảm và thể xác. Điều nầy đúng cho mọi cá nhân, cho xã hội và cho tất cả.

c) Hậu Quả:
Xã hội hiện đại đang bắt đầu gặt hái một mùa gặt kinh khủng từ các hạt giống tội lỗi mà nó đã gieo ra. Những gia đình, tấm lòng, hôn nhân đổ vỡ; con cái hoang mang và bị hành hạ; những bà mẹ không cưới hỏi, nạn phá thai; các bệnh tình dục đầy kinh khiếp. Và Đức Chúa Trời buồn lòng vì cớ con người bị tổn thương. Đó là sự đau đớn phát sinh bởi sự chống nghịch của con người với luật pháp về tình yêu thiên thượng của Đức Chúa Trời. Bỏ qua lẽ thật nầy tức là mời mọc thảm kịch vì cớ tất cả các điều vô luân nầy đều làm tổn thương và hủy diệt linh hồn.

2) Các Tội Lỗi Khác.
Dưới ngòi bút của sứ đồ Phierơ chúng ta thấy các nguyên nhân tổn hại tâm hồn như sau:

a) Kinh Thánh nói gì?
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em chỉ là khách trọ trong thế gian. Vì vậy tôi xin anh em chống trả và tự kiêng cử các điều ưa thích của xác thịt. Những điều nầy tranh chiến chống lại tâm hồn anh em ” (IPhi 2:11).

Phierơ nói rằng nếu chúng ta nhượng bộ trước những điều ưa thích của xác thịt, các tội lỗi nầy (như là kẻ thù) sẽ tìm và hủy diệt tình cảm, lý trí và khả năng tư duy của chúng ta. Kết quả là, tâm hồn bị thương vong sỉ nhục và tan vỡ.

b). Hậu Quả:
Đời sống bên trong của chúng ta tùy thuộc vào nền tảng lý luận và tình cảm. Khi tình cảm chúng ta bị phá hoại thì khó mà có suy nghĩ đúng đắn. Những ký ức đau buồn đan kết trong tấm lòng và tâm trí. Chúng ta không thể thấy hay hiểu rõ chính mình hoặc người khác. Tương lai đầy những hình ảnh sợ hãi.
Trí tưởng tượng của chúng ta cầm giữ những bức tranh và “hình ảnh” về những điều sắp xảy ra. Màu sắc và nhân vật của những hình ảnh nầy được kiểm soát bởi tình trạng ổn định của đời sống tâm hồn của chúng ta.

Khi “tâm hồn chúng ta yên ổn” thì tương lai sáng sủa, đầy hy vọng và đầy niềm tin.
Tuy nhiên, nếu tâm trí, ký ức và tình cảm vẫn còn sợ sệt bởi biến cố đau buồn của quá khứ, thì hiện cảnh khác đi hoàn toàn. Bức tranh sẽ được sơn màu đen của sợ hãi, nghi ngờ, phẫn uất, ghen tương và sự tự thương hại.
Không ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời của tình yêu cho chúng ta sự dẫn dắt thiêng liêng mà nhờ đó chúng ta sống. Ngài biết sự đau đớn mà chúng ta chịu đựng vì chúng ta đeo đuổi những điều ưa thích của xác thịt.

3) Công Việc Của Xác Thịt.
Trong thư gởi cho người Galati, Phaolô liệt kê một số công việc của xác thịt có thể tàn phá tâm hồn chúng ta một cách tàn bạo. Xem Ga 5:19-21.

a) Tà dâm: làm tình với người ngoài hôn phối.
b) Thông dâm: làm tình với người độc thân.
c) Ô uế: tư tưởng, lời nói và hành động bất khiết, đồng tính luyến ái.
d) Tính dâm đãng: hành vi ích kỷ và không hổ thẹn.
e) Thờ hình tượng: thờ lạy hình tượng và tà thần.
f) Phù chú: việc sử dụng tà thuật ma quỉ.
g) Ghen ghét: dễ giận.
h) Mâu thuẫn: làm rối loạn, tranh đấu.
i) Ganh gỗ : hiện tượng ghen tương.
j) Thịnh nộ : giận dữ.
k) Xung đột : cãi cọ.
l) Xúi giục nổi loạn: gây chia rẽ.
m) Dị giáo: dạy dỗ điều giả.
n) Đố kỵ : muốn cái người khác có.
o) Sát nhân : giết người.
p) Say rượu : dùng thức uống mạnh (rượu, wishky …)
q) Chè chén : tiệc tùng lãng phí.

2. Ảnh hưởng đến
a. Chính Chúng Ta
Công việc của xác thịt được ma quỉ trù định nhằm hủy phá tâm hồn con người. Chúng ta bị yếu đuối và thương tật trong lòng. Đời sống của chúng ta sẽ bị cướp bóc, lãng phí và ngay cả bị hủy diệt. Một quốc gia cho phép và khuyến khích các hành vi “xác thịt” như thế qua tạp chí, báo chí, phim ảnh là tự giết chết xã hội và đang gieo rắc hạt giống của sự chết chóc và hủy diệt giữa vòng dân chúng.

b. Xã Hội Chúng Ta.
Trên bình diện cá nhân, hậu quả sau cùng là tâm trí, tình cảm và thể xác bị đổ vỡ. Trên bình diện xã hội, các tiêu chuẩn đạo đức sụp đổ và mức phạm pháp gia tăng.
Điều đáng buồn là tình trạng này đang xảy ra đầy dẫy trong thế giới ngày hôm nay trong các bệnh viện, nhà tù và các viện xã hội khác. Khi dân của một nước bệnh hoạn trong tâm hồn, cả xã hội cũng bị hứng chịu.

3. Chúng Ta Có Một Sự Lựa Chọn
Chúa Giêxu cảnh báo các môn đồ của Ngài biết rằng ma quỉ đến để “trộm cướp, giết chóc và hủy diệt ” Đoạn Ngài công bố “nhưng Ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật ” (Gi 10:10).

a. Sự Sống Hay Sự Chết.
Sự lựa chọn đã rõ ràng rồi: đó là sự sống hay sự chết, bông trái của Thánh Linh hay việc làm của xác thịt. Khi xã hội phớt lờ hay cố ý phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời, là mở cửa cho chính ma quỉ. Hậu quả rất thê thảm cho mọi mức độ của cuộc đời hoặc cá nhân, gia đình, cộng đồng hay quốc gia
“Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp có phước thay! ” (Thi 33:12).

Thật đáng buồn cho quốc gia nào đã từng đặt nền tảng trên những nguyên tắc tin kính nhưng sau đó lại lấy Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống xã hội của quốc gia đó. Khi các giá trị luân lý bị hạ thấp trong trường học, trên truyền hình, thì có một giá mà con người phải trả. Và giá của tội lỗi không rẻ đâu, phải tốn kém rất nhiều cho việc phục vụ ma quỉ đấy.

b. Hãy Đến Gần Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta (Gia 4:8). Khi chúng ta để Đức Chúa Trời bên ngoài đời sống, tức là chúng ta từ chối sự bảo vệ bởi sự hiện diện của Ngài. Ngài rất tôn trọng sự chọn lựa của chúng ta và phó chúng ta cho đường lối gian ác.
“Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời, tỏ ra nghịch cùng những người không tin kính và không công bình bỏ qua lẽ thật … Vì thế Ngài phó họ cho sự ưa thích xác thịt mà làm nhục thân thể mình. .. Ngài phó họ vào các nẻo gian tà. .. để họ phải trả giá chính tâm hồn và thân xác của họ cho sự báo ứng kinh khiếp vì điều lầm lỗi của mình. ” Ro 1:18, 24, 26, 27)

C. KẾT LUẬN

Phải, chúng ta thấy chung quanh chúng ta hậu quả của các đường lối gian ác của con người. Tội lỗi giống như lưỡi gươm đâm sâu trong tâm hồn con người.

Nhưng có một hy vọng. Và hi vọng ấy được tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời. Trong ân điển của Ngài, Ngài đã cung cấp sự chữa lành cho các vết sẹo tội lỗi trong thân thể và tâm hồn của con người. Ngài muốn chúng ta khỏe mạnh vì sự lợi ích cho chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.