Chúa Chữa Lành Bé Trai 8 Tuổi Bị Câm – Điếc Từ Nhỏ

552

Chúa Chữa Lành Bé Trai 8 Tuổi Bị Câm – Điếc Từ Nhỏ
Người cầu nguyện cho bé: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
Đại Hội Bồi Linh Tại Cà Mau 2016 – Hội Thánh Thiên Ái – Mục sư Bảo

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
Mác 16 : 15 – 18Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.