D12 – Cây Gậy Người Chăn Bầy – Bảy Ngọn Đèn

663

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Nhận Được Sự Dẫn Dắt Của Đức Chúa Trời
Bài của Ralph Mahoney

D12. BẢY NGỌN ĐÈN
Dẫn Nhập
Một trong những phước hạnh to lớn của việc bước đi trong lãnh vực đức tin là khi những điều ấy bắt đầu xảy ra trong đời sống của bạn. Khi bạn hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời và bắt đầu hành động trong sự vâng lời theo lời Đức Chúa Trời ban cho bạn, thì phước hạnh và sự tăng trưởng sẽ đến. Khi bạn bước theo Đức Chúa Trời một cách trung tín, bạn sẽ thấy chính bạn cần có sự dẫn dắt thiên thượng của Ngài trong mọi quyết định có liên quan đến việc Ngài đang phán gì với bạn.

Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ dẫn các lối đi của chúng ta, Es 58:11 nói rõ ràng “Đức Giêhôva sẽ cứ dắt đưa ngươi …”
Bạn thấy không lời hứa này dành cho chúng ta, chúng ta cần biết làm thế nào để làm theo lời đó, làm thế nào để phân biệt và nắm được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

A. CHÚNG TA PHẢI QUÂN BÌNH.
Chúng ta có thể bị lái đi sai đường ngay cả khi đang tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời một cách thành thật. Để tránh lạc lối chúng ta phải có sự quân bằng giữa một bên là thái độ cực đoan chỉ dựa trên lý luận của con người (tri thức – khách quan) và bên kia là thái độ cực đoan chỉ dựa vào cảm giác chợt đến (trực giác- chủ quan).

1. Khách Quan Trái Ngược Với Chủ Quan.
Những người cực đoan ban đầu từ chối tất cả những kinh nghiệm chủ quan của Cơ đốc Nhân, không làm gì cả nếu không có tính logic, hợp lý và có sức thuyết phục về mặt tri thức. Còn thái độ cực đoan sau lại rơi vào chủ nghĩa thần bí đầy nguy hiểm.
Một người có khuynh hướng hoàn toàn khách quan không bao giờ đi bộ trên mặt nước như Phierơ đã làm. Vì con người đi bộ trên nước là điều không hợp lý. Trái lại người có khuynh hướng thần bí chủ quan có thể không ăn sáng bằng trái cây nếu không có tiếng cho phép từ trời. (Cái nào cũng cực đoan và nguy hiểm cho những người lãnh đạo Hội Thánh là người muốn tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời).

Ngay khi bạn thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời với cả tấm lòng, vẫn có nhiều hầm hố mà bạn có thể té vào nếu bạn không có sự quân bình giữa hai yếu tố ở trên. Có những kinh nghiệm mang tính trực giác và chủ quan mà nhiều người trải qua thí dụ như Phaolô nói trong ICo 14:10: “Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, và mỗi thứ tiếng đều có nghĩa ”. Tất cả những loại “tiếng nói ” này đều nói với bạn. Vì vậy, bạn phải kiểm tra những tiếng nói ấy để phân biệt tiếng nào là tiếng của Đức Chúa Trời và tiếng nào thì không.
Trái lại chúng ta có thể bỏ qua sự chủ quan và quá lý luận và logic đến nỗi chúng ta từ chối một trong những yếu tố của đức tin, đó là yếu tố liều mình. Các bước đức tin (đức tin là hành động đầu phục đáp lại tiếng phán của Đức Chúa Trời) luôn cần thiết cho sự thành công.

2. Đức Tin Trái Ngược Với Sự Kiêu Ngạo.
Khi bạn hành động trong sự đầu phục tiếng phán của Đức Chúa Trời và kết quả đem đến phép lạ, thì đức tin chính là chất liệu để sản sinh ra phép lạ. Khi nói đến sự dẫn dắt, thì đức tin phải được đặt nền tảng trên một điều gì đó rõ ràng từ Đức Chúa Trời; nếu không chúng ta có thể hành động theo sự kiêu ngạo, chứ không phải là đức tin, và điều đó sẽ dẫn đến sự lầm đường lạc lối.

B. CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG BẰNG ĐỨC TIN.
1. Tiên Tri Êli Là Một Ví Dụ.
Sự quan hệ hỗ tương giữa đức tin và sự dẫn dắt được mô tả rõ ràng trong đời sống của Êli. Êli nói với dân chúng: “Và hãy kêu danh của thần các ngươi, còn ta, ta sẽ kêu danh của Đức GIÊHÔVA; Thần nào đáp lời bằng lửa ấy là Đức Chúa Trời ” (IVua 18:24).
Hãy ghi nhớ lời cầu nguyện của Êli khi người đối đầu với các tiên tri của Baanh. Tiên tri Êli cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Giêhôva, là Đức Chúa Trời. .. ngày nay xin bày tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong dân Israel, và tôi là tôi tớ của Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này ” (18:36).

Điều gì làm cho những kẻ thờ lạy Baanh bị sụp đổ?
a. Đức Chúa Trời Khởi xướng.
Đức Chúa Trời khởi xướng cho cuộc đối đầu.

b. Đức Chúa Trời Thông Tin.
Đức Chúa Trời thông tin cho Êli điều gì Ngài muốn làm.

c. Êli Vâng Lời.
Êli hành động vâng phục theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

d. Phép Lạ Xảy Ra.
Vậy thì chúng ta làm thế nào chúng ta có thể nắm được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời?

C. CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG “CÁC ĐÈN SOI DẪN” CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta “các đèn soi dẫn” để hướng dẫn cách rõ ràng các lối đi của chúng ta. Để biết cách nhận ra những “ngọn đèn soi dẫn” này chúng ta hãy xem một minh họa sau:
1. Đèn Giữ Chúng Ta Đi Đúng Hướng.
Một chiếc tàu chở hàng kềnh càng từ biển khơi vào cảng ban đêm gọi một hoa tiêu từ cảng ra để dẫn con tàu vào cảng. Người hoa tiêu thay cho thuyền trưởng bởi vì ông biết các con kênh đào và làm thế nào để lái con tàu qua vùng nước nguy hiểm để mang con tàu tới bến an toàn.
Để giúp người hoa tiêu giữ cho con tàu đúng hướng, một hệ thống đèn hàng hải hành phải được lắp đặt trong cảng và trên đất liền nối liền với cảng.

Trước khi vào con kênh sâu và hẹp để đến cảng, người hoa tiêu phải thấy những bóng đèn sắp thành hàng thẳng tắp. Các đèn xác định vị trí của con tàu đang ở giữa kênh. Vậy bằng cách quan sát dãy đèn và giữ cho chúng thẳng hàng, người hoa tiêu sẽ không mắc cạn hay đâm bổ vào vật gì mà có thể đem tai nạn đến cho con tàu.

2. Có Bảy Ngọn Đèn.
Những ngọn đèn hàng hải là sự mô tả những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để trợ giúp chúng ta giữ thẳng hàng và đi đúng hướng trong kinh nghiệm Cơ đốc của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bảy ngọn đèn hướng dẫn để nhờ đó chúng ta có được sự hướng dẫn thiên thượng để khỏi mắc cạn. Bảy ngọn đèn đó là:

a. Sự quả quyết trong lòng
b. Sự xác nhận trong Kinh thánh
c. Sự xác nhận tiên tri
d. Sự khải đạo tin kính
e. Chứng cớ từ hoàn cảnh
f. Sự bình an của Đức Chúa Trời, và
g. Sự chu cấp của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy xem từng ngọn đèn này cách cẩn thận

3. Mô Tả Bảy Ngọn Đèn.
a. Sự Quả Quyết Trong Lòng.
Ngọn đèn hướng dẫn đầu tiên mà tôi sẽ mô tả là sự quả quyết ở trong lòng. Vài người gọi là “nhân chứng của Đức Thánh Linh”.
Trong công vụ đoạn 16, Phaolô định qua Asi nhưng Đức Chúa Trời lại muốn ông đi sang hướng khác. Đức Thánh Linh đã hai lần ngăn chặn ông đừng đi Asi. Đoạn Chúa Thánh Linh cho ông một khải tượng. Ông thấy một người Maxêđoan la lên: “Hãy qua xứ Maxeđoan mà cứu chúng tôi ”. Câu 10 nói rằng: “…vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta giảng tin lành ở đó ”. Phaolô quả quyết trong lòng, sự chắc chắn bên trong rằng Đức Chúa Trời muốn ông qua xứ Maxêđoan.

1) Phải Đến TrướcNhất. Sự quả quyết trong lòng là khởi xướng cho sự dẫn dắt của Phaolô. Trước tiên bạn phải có sự quả quyết bên trong về điều Đức Chúa Trời muốn, trước khi những điều khác đi kèm theo. Trước nhất Ngài đặt trách nhiệm trên bạn trong việc quyết định những gì Ngài muốn cho đời sống bạn.

2) Đến Từ Sự Trông Đợi Chúa. Nhờ những lần trông đợi Đức Chúa Trời mà bạn có thể cảm nhận được về những điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm, cầu nguyện khẩn thiết và tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời cho tới khi sự quả quyết về ý muốn Đức Chúa Trời đến trong tâm linh của bạn. Có thể bạn không hoàn toàn tin chắc nhưng đó là điểm khởi đầu cần có.

Vài người chạy theo chức vụ tiên tri để có một “lời của Đức Chúa Trời” giống như đi xem bói khoa. Đây là quan niệm sai lầm. Nếu bạn tìm hướng đi từ một người khác trước khi nghe tiếng của Chúa, bạn sẽ kết thúc trong sự rối trí. Các ân tứ tiên tri trong Hội Thánh là để xác nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời chứ không phải để vạch hướng đi cho đời sống bạn.

b. Sự Xác Nhận Trong Kinh Thánh.
Sau hơn bốn mươi năm đi với Đức Chúa Trời, tôi xem sự quả quyết trong lòng là yếu tố trước tiên trong việc tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sự quả quyết trong lòng phải kết hợp với ngọn đèn thứ hai đó là sự xác nhận mang tính khách quan của Kinh Thánh. Một cách chủ quan (bên trong con người tôi) nói rằng tôi cảm thấy điều này là Đức Chúa Trời muốn tôi làm, nhưng về mặt khách quan (những gì bên ngoài tôi) tôi phải xem xét điều đó theo các nguyên tắc thuộc linh.

1) Sự Cảnh Báo Của Kinh Thánh.
Es 8:20 đưa ra một cảnh báo rất quan trọng về điều này:”Theo luật pháp và lời chứng (Kinh Thánh) nếu dân chẳng nói theo lời này, chắc sẽ không có ánh sáng trong họ ”. Sự quả quyết trong lòng, hay một tiếng nói, hay một lời tiên tri có thể dẫn bạn sai đường nếu nó không phù hợp với Kinh Thánh.
Thí dụ, Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn dắt một người đến chỗ ly dị vợ mình và cưới một người phụ nữ khác. Điều này trái ngược với Kinh Thánh.

2) Không Có Mâu Thuẫn. Không có sự dẫn dắt nào của Đức Chúa Trời mà lại mâu thuẫn với lời của Ngài. Và nên nhớ rằng Đức Chúa Trời không có trường hợp ngoại lệ; Ngài không tây vị một người nào.

c. Sự Xác Nhận Tiên Tri.
Bạn không thể điều khiển con tàu với chỉ một ngọn đèn và bạn lại hiếm khi giữ đúng hướng với hai ngọn đèn; vì vậy ngọn đèn thứ ba mà Đức Chúa Trời ban cho bạn đó là sự xác nhận tiên tri bởi lời tiên tri.

1). Các Thí Dụ Trong Kinh Thánh.
Kinh Thánh có nhiều trường hợp Đức Chúa Trời sử dụng lời tiên tri để khẳng định lại sự hướng dẫn của Ngài trong đời sống.
Trong Cong 21:11 tiên tri Agabút xác nhận lại điều mà Phaolô đã biết: ”… Lấy dây lưng của Phaolô trói tay chân mình mà nói rằng tại thành Jerusalem, dân Giuđa sẽ trói người có dây lưng này như vậy và nộp người trong tay người ngoại đạo ”.
Trước đó trong 20:23 Phaolô đã nói rằng: ”… Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này qua thành khác dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó ”. Một lần nữa trong 21:4 chúng ta thấy các môn đồ ”… do sự cảm động của Thánh Linh, nói với Phaolô chớ nên lên thành Jerusalem ”.

Ở đây chúng ta có ba phân đoạn Kinh Thánh liên hệ đến sự xác nhận tiên tri không tán đồng để Phaolô lên thành Jerusalem. Phân đoạn Kinh Thánh này làm vững cho phân đoạn Kinh Thánh kia.
Điều này dạy dỗ chúng ta rằng có một sự xác nhận cần thiết cho chúng ta qua lời tiên tri được nói ra bởi những ai được Đức Thánh Linh cảm động. Các lời tiên tri như thế phải làm vững sự xác quyết trong lòng mà Chúa đã ban cho chúng ta và dĩ nhiên phải phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời.

2). Cảnh Báo.
Tôi muốn cảnh báo các bạn rằng đừng bao giờ đặt thứ tự này đảo ngược! Nhiều người khởi đầu bằng cách cố gắng làm cho sự dẫn dắt bằng lời tiên tri được ứng nghiệm. Đoạn họ cố tìm vài câu trong Kinh Thánh để hỗ trợ cho điều đó, rồi tự thuyết phục mình rằng đó là điều Đức Chúa Trời muốn họ làm.
Điều đòi buộc đầu tiên trong việc tìm kiếm ý Chúa phải là giữa bạn với Đức Chúa Trời và không ai được chen vào, ngoại trừ một ít trường hợp ngoại lệ nằm ngoài nguyên tắc này với sự tể trị của Chúa.

d. Sự Khải Đạo Tin Kính.
Nhiều người từ chối ngọn đèn hướng dẫn thứ tư. Và kết quả là họ làm hỏng cuộc đời và chức vụ thuộc linh của họ. Đây là ngọn đèn khải đạo tin kính. Một ngàn năm trước Chúa Jesus Christ, Solomon nói rằng: ”…song nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn ”. (Ch 11:14).

1). Vài Người Dạy Dỗ Sai Trật.
Vài người dạy sai nguyên tắc này vì dựa trên câu : ”…vì lệnh vua lấy làm gấp rút ” (ISa 21:8). Họ dạy rằng bất cứ bạn làm việc gì, hãy làm gấp. Nếu bạn đọc câu này trong mạch văn, bạn sẽ thấy David ở trong điều kiện không có vũ khí tự vệ. Ông phải để binh khí lại trong sự vội vàng và bây giờ ông phải đối diện với quân thù trong tình trạng thiếu sự trang bị. Chẳng sung sướng gì khi ở trong tình trạng như vậy.
Bất cứ lúc nào có sự căng thẳng, vội vả trong tâm linh bạn và bạn không thể chờ lời khải đạo tin kính thì bạn hãy coi chừng! Bạn có thể bị kẻ thù đánh bại và không có loại vũ khí nào có thể giúp bạn đắc thắng. Tiên tri Êsai nói rằng “Ai tin sẽ không gấp rút ” (Es 28:16).

2) Tìm Kiếm Những Trưởng Lão Được Kính Trọng.
Khi chúng ta nói về sự khải đạo tin kính, chúng ta không có ý nói đến việc đi gặp một người mới tin Chúa (là người mới mẽ trong đức tin) hay một thiếu niên đi tìm một thiếu niên. Nhưng chúng ta đang nói về sự khải đạo tin kính từ các trưởng lão được kính trọng là người có sự hiểu biết thuộc linh, biết được các đường lối của Đức Chúa Trời và đi với Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Bạn thật là người khôn ngoan khi xem và tiếp nhận những lời khảo đạo tin kính của các trưởng lão được kính trọng như là một trong những ngọn đèn của Đức Chúa Trời để giúp bạn tìm ra phương hướng.

e. Chứng Cớ Hoàn Cảnh.
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngọn đèn thứ năm trong việc tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài đó là xác chứng từ hoàn cảnh hay chúng ta có thể gọi là “chứng cớ hoàn cảnh”.
Khi bạn đang đi giữa ý muốn của Đức Chúa Trời, có sự quả quyết trong lòng, sự xác nhận tiên tri và sự khải đạo tin kính và tất cả đều phù hợp với Kinh Thánh, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ chứng cớ hoàn cảnh. Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu ban cho bạn chứng cớ hoàn cảnh để bạn tiếp tục trong đường lối ý muốn của Ngài.

1) Thí Dụ Cá Nhân.
Khi Đức Chúa Trời phán với vợ tôi và tôi phải di chuyển từ phía Nam Hoa Kỳ để đến bờ biển phía tây, chúng tôi đến nhân viên bất động sản để nhờ họ bán nhà.
Các nhân viên bất động sản nói với tôi “Ồ Mục sư ạ, phải mất ít nhất từ mười tám đến hai mươi tháng mới bán được nhà. Đây là một thị trường đầy chán ngấy, dân chúng thất nghiệp và chúng ta đang ở trong thời kỳ suy thoái kinh tế…”
“Tuy nhiên, tôi nói với vợ tôi, “Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta vì vậy anh chắc chắn Ngài sẽ giúp chúng ta bán nhà trong một thời gian thích hợp, có thể là hai tuần”. Và quả thật đúng y như vậy. Cả thảy có bốn người đến dự tính mua.
Tôi không bán vội vàng nhưng bán cho người trả giá khá phù hợp với giá trị trên thị trường. Thêm vào đó, người mua còn trả tiền mặt sòng phẳng 4.500 mỹ kim cho ngôi nhà trị giá 9.000 mỹ kim (nghĩa là phần còn lại trả bằng cách khác). Bây giờ đối với chúng tôi đó là chứng cứ hoàn cảnh từ Đức Chúa Trời khẳng định rằng chúng tôi sẽ đi trong ý muốn của Ngài.

2) Có Thể Có Trường Hợp Ngoại Lệ.
Tại điểm này, có thể có trường hợp ngoại lệ trong thời gian Đức Chúa Trời đang xử lý với bạn. Có đôi lúc bước đi với Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời phán với bạn và hoàn cảnh dường như chống lại bạn, nhưng bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã phán với bạn và bạn phải thẳng tiến.
Khi các thầy tế lễ đến sông Giôđanh và nhúng bàn chân họ xuống nước thì nước rẽ ra; cũng có đôi khi Chúa phán với bạn ngay trong hoàn cảnh: “Hãy đi tới bất kể hoàn cảnh ra sao. Đặt bàn chân ngươi xuống nước”. NẾU Đức Chúa Trời phán như vậy, bạn cứ đi thẳng đến sông Giôđanh và đặt bàn chân xuống nước và bạn sẽ thấy nước rẽ ra.
Nếu Chúa không phán, và bạn không bước đi theo trật tự của Kinh Thánh và theo sự khải đạo đúng đắn, bạn cũng có thể đi đến dòng sông, bước xuống và chết chìm trong dòng sông đó. Đó không phải là đức tin mà là sự kiêu ngạo!

f. Sự Bình An Của Đức Chúa Trời.
Ngọn đèn hướng dẫn thứ sáu là sự bình an của Đức Chúa Trời. Bình an với Đức Chúa Trời và bình an của Đức Chúa Trời là hai điều khác nhau.
Ro 5:1 nói rằng: “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ”. Khi bạn được cứu, được xưng công bình, được tái sinh dù bạn dùng bất cứ từ nào bạn thích, bạn có sự bình an với Đức Chúa Trời.
Sự bình an của Đức Chúa Trời lại là một điều khác. Sự bình an của Đức Chúa Trời chỉ đến khi bạn bước đi trong sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.
Phaolô viết trong Phi 4:6, 7 “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin với sự cảm tạ mà trình các sự cầu xin lên Đức Chúa Trời ”.

1) Là Trọng Tài Của Bạn.
Chìa khóa ở trong câu thứ bảy “Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Jesus Christ ”. “Giữ ” là từ chìa khóa có nghĩa là “sẽ hành động như một trọng tài”. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ hành động như một trọng tài.
Mục đích của trọng tài trong bóng bầu dục hay trong bóng chày là quan sát và điều khiển trong trận thi đấu của các lực sĩ để họ phải chơi theo luật. Vì vậy sự bình an của Đức Chúa Trời phải hành động như một trọng tài để cho chúng ta biết khi chúng ta “bị đánh bại” hay chúng ta “đang an toàn ở trong nhà”.
Ví dụ, bạn đang ở ngã tư của sự quyết định và bạn không biết phải rẽ trái hay rẽ phải. Bạn cần một trọng tài nói với bạn hướng nào là hướng phải.

2) Bạn Phải Là Người Quyết Định.
Hãy để tôi cho bạn một lời khôn ngoan ở đây: khi bạn quyết định, hãy quyết định ngay! Có nhiều người đứng chờ hàng chục năm ở ngã tư đường mà không bao giờ quyết định. Sau khi đầu phục Đức Chúa Trời và trình dâng lên cho Chúa bằng sự cầu nguyện, bạn hãy quyết định.
Khi đã quyết định, đây là chỗ mà sự bình an của Đức Chúa Trời làm việc như một trọng tài. Bạn cầu nguyện, dâng đường lối mình cho Đức Chúa Trời và nói rằng: “lạy Chúa con sẽ quẹo trái”. Giây phút mà bạn bắt đầu đi theo đường đó, thình lình bạn cảm thấy sự bình an của Đức Chúa Trời rời khỏi bạn và bạn hoang mang “Vậy Chúa ôi, Ngài đã đi đâu?”

Khi sự bình an của Đức Chúa Trời rời khỏi bạn, đó là lúc bạn nên dừng lại, xem xét tình huống. Hãy lưu ý xem bạn đã mất sự bình an từ chỗ nào. Quay lại và nói rằng: “Lạy Chúa, con đã quyết định sai”. Đoạn bạn đi về phía mặt, trong lúc làm như vậy sự bình an của Đức Chúa Trời trở lại với bạn. Bây giờ thì bạn biết bạn đi đúng đường và bạn đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời.

g. Sự Chu Cấp Của Đức Chúa Trời.
Ngọn đèn thứ bảy là sự chu cấp. Hãy tìm kiếm sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong hướng mà bạn đang đi tới. Hudson Taylor nói rằng: “Nơi nào Chúa dẫn, Chúa cung cấp” ông nói tiếp: “công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện trong kỳ của Ngài, trong đường lối Ngài, sẽ không bao giờ thiếu sự chu cấp của Ngài”. Đây là luật không bao giờ thay đổi và là điều đáng nhớ.

1) Đừng Bỏ Bê Gia Đình Bạn.
Nhiều nhân sự Cơ đốc bỏ vợ con cơ cực khi đi nơi này nơi nọ để “hầu việc Chúa” là một sai lầm nghiêm trọng. 1Tim 5:8; nói rõ: “Ví bằng có ai không săn sóc người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa ”.
Có nhiều lúc bạn có thể đi trong đức tin mà không biết sự chu cấp của bạn đến từ đâu. Trong những trường hợp như vậy, các bước vâng phục sẽ đem lại các kết quả lạ lùng. Nếu bạn có lời rõ ràng và chắc chắn từ Đức Chúa Trời, bạn có thể đi trên nước như Phierơ đã làm nhưng nếu như bạn không có, bạn có thể bị chìm.
Tôi không nói về sự khốn khổ mà một gia đình gặp phải vì cơn bắt bớ. Người chồng có thể được kêu gọi để giảng tin lành; vì cớ giảng đạo, ông ấy có thể bị bỏ tù và không thể chu cấp cho gia đình mình.

Điều này khác với hành vi vô trách nhiệm của vài người phô trương tôi đi “giảng đạo khắp nơi” trong khi đó vợ và con của mình đang đói và cơ cực ở nhà.
Nếu người chồng vào tù vì cớ giảng tin lành, thì những tín đồ khác sẽ đến thăm và giúp đỡ tài chánh cho vợ và con của những người bị tước đoạt chồng và cha.
Tôi đã làm một giao kèo với Chúa vài năm về trước. Ngài kêu gọi tôi đi giảng đạo, nhưng tôi lại không muốn đi. Cuối cùng thì tôi đầu hàng Đức Chúa Trời và nói rằng: “Được rồi Chúa, con sẽ đi khắp nơi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu với một điều kiện là NGÀI chu cấp và trả mọi chi phí, và con sẽ đi”.

Đức Chúa Trời đáp lời: “Cám ơn con, ta chấp thuận lời yêu cầu của con. Ký tên con vào bản giao kèo, xác nhận sự đồng ý của con từ hôm nay cho đến cuối đời”.
Đức Chúa Trời đã giữ giao kèo ấy với tôi. Ngài càng thành tín hơn trong phần của mình. Tôi đã đi hàng trăm ngàn dặm qua 125 quốc gia. Đức Chúa Trời luôn luôn cung cấp tiền để đi, tiền cho gia đình để có đủ dự phòng vật chất trong lúc tôi phải đi.

2) Đôi Khi Ngài Không Chu Cấp.
Ông Nghê Thác Thanh nói rằng sự không chu cấp là một trong những cách đầu tiên mà Đức Chúa Trời dùng để kiềm chế các tôi tớ quá nồng nhiệt đang đi quá ý muốn của Ngài trên đời sống của họ. Đức Chúa Trời ngừng cung cấp cho họ!

Đức Chúa Trời không cho tôi tiền trong mười hai năm. Ngài làm cho tôi quá nghèo túng đến nỗi tôi không có mười xu để mua vé xe buýt băng qua thành phố. Đó là sự thật!
Nhưng khi Đức Chúa Trời mở các cánh cửa sổ từ trời để chu cấp cho tôi, Ngài cũng mở cánh cửa chức vụ nữa. Khi kỳ khai phóng sự kêu gọi và chức vụ của tôi đã đến, thì NGÀI thực hiện sự chu cấp của Ngài.

Nếu có tiền chắc tôi đã cố gắng làm chức vụ nhiều năm về trước, trước kỳ của Đức Chúa Trời. Chúa biết khi tôi cố làm như vậy. Thực tế, tôi đầy những vết bầm tím khi chạy đến các cánh cửa đóng kín. Tôi muốn bỏ cuộc. Đức Chúa Trời sử dụng sự thiếu thốn của tất cả những năm qua là để giữ tôi tại nơi Ngài muốn, hầu chuẩn bị cho tôi.

4. Kết Luận.
Vậy thì chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời có bảy ngọn đèn hướng dẫn để giữ cho chúng ta đi đúng hướng trong đường lối cơ đốc. Chúng ta nói đến sự quả quyết ở trong lòng về điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm, điều cần thiết là sự quả quyết đó phải phù hợp với Kinh Thánh; sự xác nhận tiên tri để có phương hướng, lời khải đạo tin kính khôn ngoan, sự xác nhận hoàn cảnh, trọng tài bình an của Đức Chúa Trời và cuối cùng là sự chu cấp của Đức Chúa Trời.
Tất cả những điều đó là các ngọn đèn dọc theo đường lối ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của bạn.

D. ĐỨC CHÚA TRỜI DẪN DẮT TRONG NƠI TỐI TĂM.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời còn hướng dẫn trong một cách khác nữa. Chúng ta tìm thấy cách này trong Es 42:16 “Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên đường mình không thuộc, ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong quẹo ra ngay thẳng, thật ta sẽ làm các việc đó và không lìa bỏ chúng nó đâu ”.
Câu 19 tiếp tục: “Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai điếc như sứ giả mà ta đã sai đi. Ai là mù như. .. đầy tớ của Đức Giêhôva? ”.

Có nhiều lúc ở trong sự sử lý của Đức Chúa Trời, bạn không biết đường nào lên, xuống hay ngang dọc. Bạn có bao giờ ở trong trường hợp như vậy chưa?
Có thể bạn đang ở trong sự kỷ luật và gọt dũa của Đức Chúa Trời. Có thể bạn thấy mình giống như Giôsép đang ở trong nhà tù Pharaôn, hoàn toàn mất phương hướng, không biết thế giới sẽ đi về đâu, đi đường nào.

1. Bám Chặt Trong Đức Tin.
Bạn làm gì trong các thung lũng đen ngòm đó? Bám chặt vào đức tin! Nếu đời sống bạn được giao phó cho Đức Chúa Trời và bạn không bước đi trong sự cố ý nổi loạn chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, thì lúc ấy ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG HƯỚNG DẪN BẠN. Ngài dẫn dắt chúng ta bằng các ngọn đèn hay Ngài có thể dẫn chúng ta trong sự mù lòa, nhưng bất cứ cách nào Ngài cũng dẫn dắt chúng ta.

2. Ngài Luôn Ở Tại Đó.
Khi nhìn lại các trũng sâu nhất và tối tăm nhất trong đời sống của tôi, lúc ấy tôi có cảm tưởng rằng Đức Chúa Trời đang ở rất xa. Bây giờ tôi mới biết Ngài ở tại đó bất cứ lúc nào.
“Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp ; khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, lửa không đốt ngươi ” (43:2)
“Đức Giêhôva cứ dắt đưa ngươi, làm cho người no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy ” (58:11).Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.