D13.3. Cây Gậy Người Chăn Bầy – Giảng Theo Lối Giải Kinh

689

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Gerald Rowlands

D13 Soạn Bài Giảng / Nghiên Cứu Kinh Thánh
D13.1 Bài Giảng
D13.2 Bài Giảng Theo Văn Mạch
D13.3 Bài Giảng Theo Lối Giải Kinh
D13.4 Bài Giảng Theo Tiểu Sử
D13.5 Diễn Giả

Chương 3:
BÀI GIẢNG THEO LỐI GIẢI KINH

Ở đây chúng ta nói đến phương cách chú giải một phân đoạn Kinh Thánh. Chú giải có nghĩa là giải nghĩa hay giải thích; nêu ra vấn đề một cách chi tiết.

Ví dụ, bạn quyết định đi suốt sách Tin lành Giăng, từ chương này đến chương khác. Bắt đầu từ chương thứ nhất. Bắt đầu ở chương đầu tiên, bạn sẽ tìm cách giải thích và cắt nghĩa ý nghĩa của chương đó từ câu này sang câu khác.
Bạn có thể chú giải mỗi tuần một chương. Và cứ như vậy, sau một thời gian nhiều tuần bạn có thể đi suốt cả sách.

A. ƯU ĐIỂM CỦA BÀI GIẢNG THEO LỐI GIẢI KINH.
Đây là một trong những phương pháp dạy Kinh Thánh rất đặc sắc. Phương pháp này có nhiều ưu điểm khác nhau và là một kiểu nghiên cứu để trau dồi rất tốt. Sau đây là vài ưu điểm rõ rệt của phương pháp này:

1. Đây Là Phương Pháp Theo Kinh Thánh.
Chính Chúa Giêxu thường dùng phương pháp này. Ngài thường trích dẫn một phần Kinh Thánh Cựu Ước và giải thích ý nghĩa cho những người nghe Ngài.

Phierơ cũng đã dùng phương pháp này trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ông trích dẫn một phần Kinh Thánh Cựu Ước liên quan đến vua Đavít, và giải thích ý nghĩa thật của những câu này cho đám đông. Ông cẩn thận chỉ ra những ẩn ý mang tính tiên tri và những lời tiên tri ấy chỉ về Đấng Christ như thế nào, và chứng tỏ Ngài là Đấng Mêsia.
Và rồi chúng ta thấy Etiên cũng dùng phương pháp giảng theo lối giải kinh trong Công vụ đoạn 7. Kinh Thánh đầy dẫy những thí dụ về phương pháp giảng giải kinh này.

2. Sản Sinh Những Diễn Giả Kinh Thánh Và Những Hội Chúng Được Định Hướng Theo Kinh Thánh
Chú giải Kinh Thánh bảo đảm sẽ giúp bạn có nhiều chủ đề Kinh Thánh trong chức vụ của bạn. Khi bạn giải thích một đoạn, từ câu này đến câu khác, hội chúng của bạn sẽ đầy dẫy lời Đức Chúa Trời.

3. Mời Sự Trợ Giúp Của Đức Thánh Linh.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn hiệp nhất với lời của Ngài (IGi 5:7). Vì vậy chúng ta càng giảng về các nội dung Kinh Thánh bao nhiêu thì sự xức dầu của Đức Thánh Linh khi công bố sứ điệp càng lớn bấy nhiêu. Đức Thánh linh vui thích xác chứng cho lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm nhiều lần như vậy với những dấu kỳ phép lạ (Mac 16:20).

4. Khích Lệ Người Ta Thích Đào Sâu Trong Lời Chúa.
Bạn chia sẻ Kinh Thánh cho dân sự bao nhiêu thì họ càng đói khát Lời Chúa bấy nhiêu. Họ sẽ bắt đầu tự học Kinh Thánh cho chính mình ở mức độ sâu xa hơn. Đời sống họ sẽ được biến đổi. Họ sẽ trở nên mạnh mẽ và hỗ trợ bởi Lời Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có một Hội Thánh yêu thích Kinh Thánh.

B. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ NGHỊ.
1. Cẩn Thận Chọn Một Đoạn Kinh Thánh Thích Hợp.
Hãy bảo đảm phân đoạn Kinh Thánh mà bạn chọn sẽ ban sự sống và sức mạnh cho những người nghe bạn. Đừng chọn một chủ đề chỉ vì nó thích thú và hấp dẫn đối với bạn. Đừng bao giờ chọn một chủ đề gây ra tranh cãi, chia rẽ và bất hòa.

Bạn muốn trở nên một ống dẫn cho Đức Chúa Trời. Ngài có thể phán lời của Ngài cho dân sự qua bạn. Vì vậy bạn có trách nhiệm đem tâm trí của Đức Chúa Trời đến cho dân sự là những người Ngài giao phó cho bạn. Chức vụ này là một đặc ân cao quý nhất được giao cho con người tầm thường. Đây cũng là một trong những bổn phận cao quý nhất!

2. Tìm Một Chủ Đề Thích Hợp Với Tình Trạng Hiện Tại Của Dân Sự.
Đức Chúa Trời luôn có những “lẽ thật hiện tại” mà Ngài muốn phán với dân sự của Ngài (IIPhi 1:12). Có một sự tiến triển và phát triển liên tục trong mục đích của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự. Ngài có một mục đích cụ thể cho mỗi một tín hữu.

Mỗi hội chúng phải bước tới trong mục đích đặc biệt của Đức Chúa Trời mà Ngài dự định trên họ. Để làm điều này thì lời cụ thể của lẽ thật Ngài phải được giảng liên tục cho họ.

Một bài tập ích lợi cho bạn ấy là đôi khi bạn hãy tự hỏi chính mình: “Nếu đây là cơ hội cuối cùng để giảng cho dân sự thì điều quan trọng nhất mà họ cần nghe là gì?”
Giảng với ý nghĩ này sẽ giúp bạn bảo đảm rằng chủ đề của bạn thật thích ứng và sống động với sự phát triển và trưởng thành của dân sự theo mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.

3. Nghiên Cứu Phân Đoạn Kinh Thánh Cách Cẩn Thận Từ Nhiều Góc Cạnh.
Đọc nhiều lần cho đến khi bạn quen thuộc với phân đoạn Kinh Thánh đó. Rồi nghiên cứu cẩn thận từng câu một. Khi thấy có sự liên hệ với các phần Kinh Thánh khác thì hãy đọc thêm phần đó.
Bạn có thể lấy thông tin từ những sách tham khảo khác, bằng mọi cách phải đọc các phần đó. Nhưng trên hết, hãy giữ tâm trí bạn cởi mở và nhạy bén với Đức Thánh linh để bạn có thể nhận được những ý tưởng mà Ngài chia sẻ với bạn.

4. Cố Gắng Hiểu Rõ Đề Tài Của Bạn.
Luôn tìm kiếm khám phá chủ đề chính của từng đoạn. Đức Thánh Linh muốn truyền đạt điều gì khi Ngài soi dẫn trên phân đoạn này? Điều gì là trọng tâm trong sự dạy dỗ này? Chúa muốn nói gì với dân sự qua điều này?

5. Có Mục Tiêu Rõ Ràng Trong Đầu.
Mục tiêu của bạn phải hoàn toàn hòa hợp với mục tiêu của Đức Chúa Trời
Khám phá xem Ngài muốn truyền đạt điều gì qua khúc Kinh Thánh, công việc của bạn là phải hết sức trung thực. Vì vậy bạn cần phải miệt mài nghiên cứu sứ điệp của bạn.

Hiểu theo lý trí những gì Đức Chúa Trời muốn nói là chưa đủ nhưng bạn cần phải cảm nhận những gì Ngài cảm nhận. Ngài muốn truyền đạt tấm lòng cũng như tâm trí của Ngài cho bạn. Vì vậy Lời của Ngài phải tuôn chảy qua tấm lòng cũng như tâm trí bạn.
Bạn là công cụ truyền đạt lại sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Bạn là môi miệng của Ngài.

Bạn được kêu gọi không phải để chia sẻ ý định của BẠN cho dân sự. Bạn được kêu gọi để chia sẻ ý định của NGÀI cho họ. Sự nhận thức này phải là yếu tố thúc đẩy bạn và cũng là lý do thúc đẩy bạn trong việc giảng dạy.

6. Giảng Từ Kinh Nghiệm Của Bạn.
Để truyền đạt lẽ thật cách hiệu quả, thì trước tiên đó phải là điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống bạn.
Nhiều diễn giả chỉ trình bày lý thuyết. Đôi khi họ giảng một cách vô vị về những điều không hề liên quan đến thực tế. Không ai có thể giảng “Kinh nghiệm tái sanh ” cách đầy thuyết phục, trừ khi chính người đó đã thực sự kinh nghiệm điều này.

Bạn phải thật sự biết rõ mình đã kinh nghiệm điều này trong chính đời sống bạn, trước khi bạn có thể chia sẻ cách hiệu quả cho người khác. Người giảng được kêu gọi để trở thành một lá thư sống. Ông ta không chỉ bị đòi buộc phải giảng lẽ thật, mà còn phải sống và thể hiện lẽ thật đó. Ông là một ví dụ sống cho những gì ông giảng.

7. Có Ý Nghĩa.
Giải kinh có nghĩa là “đem ra ý nghĩa thật”. Bạn có trách nhiệm bảo đảm rằng bạn cố gắng hết sức để làm cho ý nghĩa thật sự của khúc Kinh Thánh trở nên rõ ràng đối với người nghe.

Luôn cố gắng làm cho chủ đề của bạn trở nên đơn giản. Rõ ràng Chúa Giêxu đã làm như vậy. Đó là lý do tại sao chức vụ của Ngài đầy quyền năng và có hiệu quả. Ngài đã làm cho những điều sâu nhiệm trở thành đơn giản.
Nhiều diễn giả ngày nay lại làm ngược lại. Họ làm cho những điều đơn giản nhất trở nên sâu nhiệm và phức tạp đến nỗi không ai hiểu gì hết. Hãy nhớ điều này: Càng đơn giản bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu!

8. Thực Tế.
Luôn cố gắng chỉ cho dân sự những áp dụng thực tế từ sứ điệp của bạn. Mối nguy hiểm lớn thường có đối với Cơ Đốc Nhân là “quá nhiều lý thuyết, nhưng quá ít thực tế”.
Nhiều Cơ Đốc nhân đã từng nghe nhiều bài giảng trong nhiều năm. Tuy nhiên, chẳng có chút thay đổi gì trong đời sống hay trong biểu hiện thực tế về sự dạy dỗ.

Chỉ giảng cho dân sự không thôi thì chưa đủ nhưng phải có kết luận thật rõ ràng. Cố gắng nêu lên những đề nghị thực tế để dân sự có thể đáp ứng với Đức Chúa Trời cách có ý nghĩa như thế nào.
Bám sát sứ điệp của bạn bằng những chương trình cụ thể mà dân sự có thể tham gia để họ thực hành chứ không chỉ nghe mà thôi!

C. THU THẬP NHỮNG TÀI LIỆU THÍCH HỢP.
Làm thế nào chúng ta có thể thu thập thêm những tài liệu thích hợp khác trong việc nghiên cứu Kinh Thánh. Đây là một vài câu hỏi mà bạn cần tự hỏi chính bạn:

1. Tôi Có Bao Giờ Nghe Hay Đọc Gì Về Chủ Đề Này Chưa?
Bắt đầu khuấy động trí nhớ của bạn. Có lẽ bạn đã có lần đọc một cuốn sách hay về chủ đề này. Sách đó là gì? Sách đã nói gì về vấn đề này? Cố nhớ lại cho đến khi bạn nhớ ra những ý tưởng này.
Có lẽ bạn đã nghe qua ai đó giảng về chủ đề này? Điều gì được nói tới? Và được trình bày như thế nào? Thông thường những gì đã được nói đến sẽ trở thành hạt mầm ý tưởng trong trí bạn. Từ đó một chuỗi ý tưởng mới sẽ đến.

2. Đức Thánh Linh Đã Chỉ Cho Tôi Điều Gì Về Chủ Đề Này?
Đây chính là ích lợi cho việc lưu giữ sổ ghi chép.
Có lẽ nhiều tháng trước hay thậm chí những năm trước đây, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một vài ý tưởng và sự hiểu biết đầy thú vị về chính đề tài này. Nếu bạn không ghi lại những ý tưởng này, bạn sẽ gặp nan đề trong việc nhớ lại chúng.

Nếu bạn có một cuốn sổ ghi chép lại những ý tưởng trong giờ tĩnh nguyện, bạn có thể xem lại để nhớ lại những gì mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho bạn trước đây.
Nếu bạn không có một cuốn sổ ghi chép như vậy, hãy tìm một nơi yên tĩnh để bạn có thể nhớ lại đề tài đó mà không bị ai quấy rầy. Sự suy gẫm sẽ giúp bạn nhớ lại những điều mà Đức Thánh Linh đã dạy bạn.

3. Tôi Có Bao Giờ Quan Sát Những Điều Gì Có Liên Quan Đến Chủ Đề Này Chưa?
Thông thường chúng ta quan sát nhiều điều có thể đem đến sự soi sáng khi chúng ta nghiên cứu chủ đề nào đó. Chúng ta có thể nhớ lại vài sự kiện trong kinh nghiệm của chúng ta mà minh họa vài khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta đang xem xét.

Đôi khi chúng ta quan sát một điều gì đó trong tự nhiên mà lại xác chứng một nguyên tắc nào đó mà chúng ta đang nghiên cứu trong lời của Đức Chúa Trời.

Những minh họa trong tự nhiên thường làm cho Kinh Thánh trở nên tỏ tường. Những diễn giả Phi châu rất thông thạo trong việc này. Tôi rất thích thú khi nghe một diễn giả Phi châu minh họa lẽ thật Kinh Thánh từ những điều ông học được trong tự nhiên. Đức Chúa Trời của cõi tự nhiên cũng là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh!

4. Tôi Đã Từng Có Những Ý Tưởng Nào Về Chủ Đề Này?
Nhiều ý tưởng của chúng ta về một chủ đề nào đó đang bị chôn dấu trong tiềm thức. Chúng cần được mang ra lại. Chúng ta có thể làm điều này trong thời gian chuyên tâm suy gẫm.

Khi chúng ta ngồi yên lặng, hướng tâm trí mình vào Kinh Thánh thì những ý tưởng đã bị chôn vùi trước đây sẽ quay trở lại. Tôi thường nói với các học viên của tôi: “Hãy thúc đẩy trí nhớ của bạn; bắt chúng làm việc. Bạn sẽ không làm tổn hại trí nhớ của mình khi bắt nó làm việc cho bạn đâu. Bạn chỉ giúp nó tăng trưởng”. Đừng bao giờ sợ khi phải làm như vậy.
Ngồi và tập trung. Sẽ giúp bạn nhớ lại những ý tưởng đã qua. Một lần nữa hãy làm mới tâm trí bạn bằng những điều này.

5. Tôi Có Thể Hỏi Ai Về Đề Tài Này Hay Tôi Có Thể Tham Khảo Gì Về Đề Tài Này?
Thảo luận một chủ đề Kinh Thánh với những bạn đồng công luôn là kinh nghiệm hứng thú và rất có giá trị. Nếu bạn có cơ hội để làm như vậy thì hãy nắm lấy cơ hội đó! Điều này sẽ đem đến sự gây dựng và khích lệ mọi người tham dự.

Khi các diễn giả ngồi lại với nhau họ thường làm kiểu bài tập này. Tham gia thảo luận về những đề tài trong Kinh Thánh để khích lệ lẫn nhau là điều hết sức tốt đẹp và tăng cường mối thông công và sự hiệp một. Tôi thấy buồn vì những người bạn trong cùng chức vụ của tôi không có sách tham khảo. Nhưng họ cũng không chia sẻ cho nhau!
Hãy chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm cho nhau. Trau dồi sự hiểu biết Kinh Thánh của bạn qua những buổi thảo luận tốt và những buổi trò chuyện thường xuyên. Đừng để mất những cơ hội ngàn vàng này khi các bạn ngồi lại với nhau.

D. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CỦA BẠN

Tìm một đoạn Kinh Thánh thích hợp và làm theo những tiến trình sau:

1. Cởi Mở Với Tài Liệu Đó.
Hãy gạt qua những định kiến của bạn về tài liệu đó. Hãy để tâm trí bạn thật cởi mở và không định kiến khi tiếp nhận và học hỏi những điều mới.
Có người đã nói rằng nếu bạn thật sự muốn tăng trưởng thuộc linh, thì bạn hãy đọc những phần Kinh Thánh mà bạn CHƯA BAO GIỜ gạch dưới.

Thông thường chúng ta hay thiết lập những khái niệm chắc chắn; và chúng ta có khuynh hướng chỉ thấy những gì xác chứng cho những điều chúng ta đã tin. Chúng ta phải đến gần Lời Đức Chúa Trời với thái độ cởi mở và chân thật. Đừng nên vô hiệu hóa hay làm cho Lời Đức Chúa Trời trở nên “vô tác dụng ” bởi vì những truyền thống tôn giáo của bạn thường đóng kín tâm trí của bạn đối với những điều gì khác với những gì bạn đang tin (xem Mac 7:13).
Chắc chắn bạn không có toàn bộ mọi sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho bạn. Phải sẵn sàng học hỏi bất cứ lẽ thật mới mẽ nào mà Đức Chúa Trời muốn dạy bạn.

2. Tra Cứu Kỹ Càng.
Phân tích đoạn Kinh Thánh. Tra cứu! Chia ra từng phần và xem xét một cách thấu đáo với tâm trí rộng mở với Đức Thánh linh. Hướng đến những ý tưởng và sự mặc khải mới từ Đức Chúa Trời. Chờ đợi để nhận ra lẽ thật mà bạn chưa hề lưu ý trước đây.

Lời Đức Chúa Trời giống như đường thông xuống hầm mỏ. Bạn càng đi sâu vào bao nhiêu, bạn càng tìm thấy những điều quý giá bấy nhiêu. Nhiều người thấy đào sơ sài trên bề mặt là đủ rồi nên kết quả của họ cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Họ chỉ có thể chia sẻ những gì mà người khác đã biết rồi.
Bí quyết của sự dạy dỗ hữu hiệu là tra cứu những lãnh vực lẽ thật mà trước đây chưa có ai tìm thấy. Bằng cách này, bạn có thể đem đến cho họ những lẽ thật tươi mới.

3. Có Những Ý Tưởng Độc Đáo.
Đừng để tâm trí bạn đi theo những lối mòn mà bạn đã tạo ra. Hãy tin cậy Đức Thánh linh để Ngài soi sáng tâm trí bạn. Tôi chắc rằng Ngài sẽ chia sẻ cho bạn những điều bạn chưa hề biết trước đây.

Kiểm tra ý tưởng đó với phần còn lại của Kinh Thánh. Không có “lẽ thật” nào lại trái ngược với toàn bộ lẽ thật được bày tỏ trong Kinh Thánh. Cùng kiểm tra với một diễn giả mà bạn biết là người đó biết Kinh Thánh nhiều hơn bạn, và là người mà bạn biết sẽ không luôn đồng tình với bạn!
Đừng ngại khi có một những ý tưởng độc đáo. Hãy để cho gió Thánh Linh thổi đi mạng nhện trong tâm trí bạn.

4. Tiếp Cận Cách Sáng Tạo.
Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo. Lời của Ngài là lời sáng tạo. Bất cứ điều gì Ngài tạo dựng nên, Ngài tạo dựng bằng lời của Ngài! Không nên cột trói Lời của Đức Chúa Trời. Đó là Lời sáng tạo và đầy quyền năng. Khi lời đó được khai phóng trên tấm lòng những người đã được cứu chuộc, thì sẽ đem đến sự sáng tạo và biến cải.

Hãy luôn nhận biết tiềm năng sáng tạo trong lời của Đức Chúa Trời. Sử dụng Lời của Đức Chúa Trời với thái độ của đức tin và hy vọng. Luôn biết rằng đó là Lời đầy khả năng sáng tạo.
Đó là Lời có năng lực và khả năng vuợt xa hơn những gì bạn có thể hiểu và có khả năng sản sinh vượt xa hơn những điều bạn có thể thông biết.

Hãy nhớ, đó là lời kỳ diệu. Đức Chúa Trời ở trong Lời của Ngài. Quyền năng sáng tạo của Ngài ở trong Lời đó. Chức vụ của bạn phải nhắm vào việc khai phóng khả năng sáng tạo này trong đời sống của những người nghe bạn giảng.

5. Xem Trong Tinh Thần Gây Dựng.
Hãy nhớ rằng bạn là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Bạn đang tham dự vào VIỆC XÂY DỰNG chứ không phải hủy phá một điều gì đó. Công việc của bạn dưới sự điều khiển của Đức Chúa Trời là gây dựng Thân Thể Đấng Christ. Vì vậy sứ điệp của bạn phải mang tính gây dựng chứ không phải hủy phá.

Đôi khi sự nhấn mạnh của bạn hướng về sự tra xét. Lời mà bạn tuôn ra có thể đem người nghe đến chỗ tự tra xét lòng mình và ăn năn. Phản ứng của họ có thể là tan vỡ với đầy nước mắt, nhưng đừng nên cứ để họ ở mãi chỗ đó!

Hãy xem Êxơra và Nêhêmi (Ne 8:5-12). Đức Chúa Trời đã ban ra một lời rất nặng nề cho những người dân lưu đày trở về. Khi họ nghe lời giải thích về luật pháp, thì nhận biết mình đã sống xa cách luật pháp Chúa trong những năm tháng bị lưu đày.

Điều này đã khiến họ khóc lóc, sấp mặt xuống đất trong sự ăn năn. Những tiên tri cứ để cho họ làm như vậy trong một lúc. Đoạn họ ngăn sự khóc lóc buồn rầu của dân sự và khiến họ đứng dậy.

Họ nói: ”…Chỗi dậy. ..ăn và uống. ..chớ khóc lóc buồn rầu; vì sự vui vẻ của Đức Giêhôva là sức lực của các ngươi ” (Câu 10).
Đừng nên luôn đặt dân sự ở dưới sự định tội. Mục đích tối hậu của bạn là thấy họ được gây dựng và mạnh mẽ. Để làm được điều này, bạn phải giảng dạy trong tinh thần gây dựng.

6. Nghiên Cứu Đối Chiếu.
Kinh Thánh phải được so sánh đối chiếu với Kinh Thánh và phải luôn được giải thích trong văn mạch của toàn bộ Kinh Thánh. Điều này đòi hỏi sự trưởng thành về sự hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh.
Bạn phải nghiên cứu Kinh Thánh liên tục. “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật ” (IITi 2:15)

7.Kết Thúc Cụ Thể.
Mọi sự giảng luận và dạy dỗ có kết quả đều phải có kết thúc và áp dụng cụ thể. Giảng dạy không phải chỉ để thấm nhuần tâm trí mà còn để hình thành sự sống. Bạn phải luôn có một kết luận cụ thể. Đưa ra cho người nghe những đáp ứng có ý nghĩa. Dân sự cần phải đáp ứng lại lời mà bạn rao giảng cho họ.

E. PHÂN PHÁT SỨ ĐIỆP GIẢI KINH.

1. Mở Phân Đoạn Kinh Thánh Ra.
Mời hội chúng cùng mở phân đoạn Kinh Thánh ra và cùng xem với bạn.

2. Đọc To Phân Đoạn Kinh Thánh.
Nếu bạn định giải nghĩa đoạn Kinh Thánh nào. Hãy đọc to cho dân sự nghe. Có thể hội chúng cùng đọc với bạn, mỗi người đọc một hoặc hai câu.

3. Giới Thiệu Đề Tài Bài Giảng Của Bạn.
Giải thích bạn dự định khai triển khúc Kinh Thánh như thế nào. Giải thích ý định và mục đích của bạn để hội chúng có thể hợp tác với bạn thì lúc đó họ mới có thể hiểu bạn bắt đầu từ đâu và có thể cùng đi với bạn.

4. Đọc To Phân Đoạn Kinh Thánh Một Lần Nữa.
Bạn có thể quyết định đọc lại đoạn Kinh Thánh này một lần nữa, từng câu một và giải thích ý nghĩa thích hợp cho từng câu.

F. BẢY NGUYÊN TẮC
Tôi muốn giới thiệu với bạn bảy nguyên tắc sống động mà vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong bài giảng theo lối giải kinh. Hãy ghi nhớ và tìm cách sử dụng hết các nguyên tắc này khi bạn giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời.

1. Rõ Ràng
Chắc chắn rằng lời giải nghĩa của bạn thật dễ hiểu chứ không phải sâu nhiệm, kỳ bí. Mục tiêu của bài giảng theo lối giải kinh là làm cho khúc Kinh Thánh càng dễ hiểu càng tốt.
Đừng cố chứng tỏ mình thông minh hay phô trương tri thức của mình. Hãy cố phân phát Bánh Sự Sống theo cách mà người nghe có thể dễ dàng theo kịp bạn.

2. Nhất Quán
Lời giải thích của bạn phải nhất quán với đề tài mà bạn đang trình bày. Tránh đi lòng vòng theo những con đường quanh co có thể xảy đến cho bạn. Hãy trung thực trong đề tài của bạn, bạn làm vững chắc đề tài đó trong tâm trí của thính giả bạn.
Đừng sợ khi phải lập đi lập lại một số điều cần thiết nhằm đóng ấn lẽ thật trong lòng dân sự.

3. Mạch Lạc
“Mạch lạc” có nghĩa là kết chặt lại với nhau. Vì vậy phải chắc rằng những ý tưởng của bạn phải hợp nhất rõ ràng. Người giảng rời rạc là người giảng thiếu sự hiệp nhất. Họ không thể nối kết điểm này với điểm khác theo như mình muốn.

Hãy diễn tả ý tưởng của bạn một cách hiệp nhất rõ ràng. Đừng đi lang thang từ ý tưởng này sang ý tưởng khác. Phải rõ ràng và xúc tích. Phải biết chắc những ý tưởng của bạn thật mạch lạc và kết chặt với nhau, ý này hỗ trợ và bổ sung cho ý kia.

4. Liên Tục
Cần phải theo một tiến trình ý tưởng rõ rệt. Bài giảng của bạn phải liên tục thúc đẩy thính giả của bạn tiến gần mục tiêu như đã định. Điểm sau phải theo sát điểm trước cách rõ ràng.
Sự giải nghĩa của bạn phải tuôn chảy cách tự nhiên từ điểm này đến điểm kế tiếp với một tiến trình và sự khai triển rõ ràng và hợp nhất. Cứ tiếp tục thẳng tiến tới mục tiêu tối hậu của bạn.

5. Súc Tích.
Mục tiêu là ngắn gọn. Hãy để cho người nghe muốn tiếp tục nghe bạn giảng sau hai mươi phút hơn là muốn bạn kết thúc bài giảng sớm.
Tránh việc nói chỉ vì để nói. Đừng rơi vào thói quen nói dông dài vì chỉ làm cho người nghe thêm rối rắm. Một lời khuyên cho những diễn giả như sau:

ĐỨNG DẬY! NÓI RA! NGỪNG LẠI!

6. Thấu Đáo.
Phần này dường như ngược với lời khuyên ngắn mà tôi đã khuyên trong phần trước. Nhưng kỳ thật không có gì trái ngược. Vì thấu đáo có nghĩa là bao quát chủ đề cách đầy đủ nhất.
Chắc chắn vẫn có thể bao quát chủ đề một cách thấu đáo mà vẫn ngắn gọn súc tích được.
Thấu đáo không có nghĩa là cần phải nói dài khiến cho thính giả cảm thấy chán giọng nói của bạn. Cần phải có sự quân bình giữa hai điều trên.

7. Có Kết Luận
Đây là điểm quan trọng nhất. Kết luận cho những điều bạn nói là gì? Kết quả sau cùng là gì? Những điều bạn nói đạt được điều gì?
Phần kết thúc như bạn mong muốn phải có trong tâm trí của bạn ngay từ lúc ban đầu. Bạn nên di chuyển không ngừng hướng về điều đó. Hãy giảng trong đức tin, trông đợi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm mục tiêu như mong muốn của Ngài.

Hãy nhớ rằng trách nhiệm của bạn không phải là đạt được kết quả như mong muốn, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Bạn phải tiếp tục trông đợi nơi Chúa chứ không phải nơi dân sự. Tin cậy trông đợi Ngài sẽ gia tăng thêm cho bạn.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.