D13.4. Cây Gậy Người Chăn Bầy – Bài Giảng Theo Tiểu Sử

575

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Bài của Gerald Rowlands

D13 Soạn Bài Giảng / Nghiên Cứu Kinh Thánh
D13.1 Bài Giảng
D13.2 Bài Giảng Theo Văn Mạch
D13.3 Bài Giảng Theo Lối Giải Kinh
D13.4 Bài Giảng Theo Tiểu Sử
D13.5 Diễn Giả

Chương 4:
BÀI GIẢNG THEO TIỂU SỬ

A. ƯU ĐIỂM CỦA BÀI GIẢNG THEO TIỂU SỬ
Như tôi đã nói trước, đây là loại bài giảng có liên quan đến đời sống và gương mẫu của các nhân vật trong Kinh Thánh. Bài giảng này cho phép chúng ta nghiên cứu một cách chi tiết về các nhân vật trong Kinh Thánh để có thể học hỏi từ đời sống của họ càng nhiều càng tốt.
Nét thú vị của Kinh Thánh là cung cách của những người nam và người nữ trong câu chuyện được trình bày theo y như con người thật của họ. Không cố tình che dấu những yếu điểm của họ hoặc chỉ bày tỏ những điểm mạnh và đức hạnh của họ.

Nhiều anh hùng tài ba trong Kinh Thánh cũng có những khuyết điểm của con người. Chúng ta biết rất rõ họ cũng là con người xác thịt như chúng ta. Họ đối diện với những cám dỗ thường tình của con người; những phản ứng của họ chẳng có chút gì khác biệt với những Cơ Đốc nhân trung bình ngày nay.

Trong tất cả các câu chuyện trong lịch sử Thánh Kinh thì chỉ có một con người trọn vẹn, đó là Con người Giêxu Christ! Thậm chí những anh hùng đức tin vĩ đại cũng biểu hiện rất người. Điều này giúp chúng ta thật dễ đồng cảm với họ.
Nghệ thuật giải thích lẽ thật của việc học hỏi từ đời sống của những người nam người nữ này là vô cùng giá trị. Đây là cách giảng dạy rất ích lợi mà các Mục sư hay sử dụng.

1. Đối Diện Với Thực Tại Của Cuộc Sống.
Khi đối diện với thực tại trong cuộc sống của con người với những điểm mạnh cũng như các yếu điểm, chúng ta thường sẽ học được rất nhiều điều từ sự tranh chiến trong lòng, sự đắc thắng và thất bại của những người đi trước chúng ta.

2. Những Tấm Gương Để Học Hỏi
Họ là những tấm gương rất hữu ích cho chúng ta- vì chúng ta học hỏi từ nơi họ vẫn tốt hơn là từ chính những kinh nghiệm đau thương của chúng ta.

B. BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH NÀO
1. Chọn Một Nhân Vật Trong Kinh Thánh
Bạn có thể bắt đầu cách giảng này bằng cách nghiên cứu một vài vĩ nhân trong Kinh Thánh như Apraham, Môise, Giôsuê, Đavít, PhaoLô và Phierơ.

Công việc của những người này bày tỏ quá trình xử lý của Đức Chúa Trời với nhân loại. Có QUÁ NHIỀU ĐIỀU mà chúng ta có thể học từ đời sống của họ. Cũng có nhiều nữ vĩ nhân trong Kinh Thánh mà đời sống của họ là những sứ điệp đặc biệt có thể truyền đạt.

2. Nghiên Cứu Đời Sống Của Họ.
Bắt đầu đọc câu chuyện kể về sự ra đời của họ. Tìm xem tên của nhân vật có ý nghĩa gì, vì phần lớn những tên trong Kinh Thánh đều có ý nghĩa rất đặc biệt. Nghiên cứu hoàn cảnh mà nhân vật sinh trưởng. Đặc biệt chú ý đến mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của người ấy.
a. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì trên đời sống người đó?

b. Ngài cho người ấy biết mục đích của Ngài bằng cách nào?
c. Phản ứng của người ấy là gì?
d. Chúng ta có thể học được gì về cách xử lý của Đức Chúa Trời trong đời sống của người đó?
e. Chúng ta nên nhận biết những nguy cơ nào?
f. Bí quyết thành công của người ấy là gì?
g. Kết luận về đời sống người ấy là gì?

C. VÍ DỤ VỀ BÀI GIẢNG THEO TIỂU SỬ.
Chúng ta có thể học được nhiều điều từ các nhân vật này.

1. Đời Sống Của Đavít.
Chúng ta hãy nhìn sơ qua về đời sống Đavít để có được một ví dụ đơn giản về bài giảng theo tiểu sử.

ĐỀ TÀI: ĐAVÍT NGƯỜI THEO LÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Côngvụ 13:22;).

LỜI MỞ ĐẦU
Tên của ông có nghĩa là “Người Chúa yêu”. Ông được gọi là người theo lòng Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời gọi ông bằng tên này? Điều gì làm vừa lòng Đức Chúa Trời? Có nhiều điều chúng ta có thể học từ con người này!

A. LÀ MỘT NGƯỜI THEO LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Đavít có một vị trí đặt biệt trong lòng của Đức Chúa Trời.
2. Thật kỳ diệu khi Đức Chúa Trời tìm thấy sự vui thỏa nơi một con người.

B. LÀ MỘT CON NGƯỜI BẤT TOÀN
1. Sự yếu đuối của ông được bày tỏ cho mọi người. Tuy nhiên điều đó không hề thay đổi tình cảm của Đức Chúa Trời đối với ông.
2. Chúng ta cũng thật bất toàn, tuy nhiên Đức Chúa Trời thấy vui thỏa trong chúng ta

C. LÀ MỘT NGƯỜI RẤT LÀ “CON NGƯỜI”
1. Một người với sự mạnh mẽ và yếu đuối lẫn lộn.
2. Muốn làm đẹp lòng Ngài, nhưng đã làm buồn lòng Ngài
3. Muốn Đức Chúa Trời làm chủ đời sống mình, nhưng lại làm theo ý riêng
4. Lên nơi rất cao..nhưng cũng xuống nơi rất thấp.
5. Đavít không phải là một siêu nhân. Ông là một con người như chúng ta!

D. ĐƯỢC CHỌN CHO CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT.
Đức Chúa Trời chọn ông trong số những người anh lớn tuổi hơn và bề ngoài có nhiều ấn tượng hơn ông.

E. ÔNG PHẢI BỊ THỬ NGHIỆM
1. Bất cứ ai được Chúa kêu gọi đều phải bị thử nghiệm.
2. Chúa Giêxu bị thử thách trong đồng vắng (Mat 4:1-11)
3. “Chớ lấy làm lạ khi anh em gặp thử thách ”(IPhi 4:12).
4. “Sau khi anh em tạm chịu khổ thì chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho ” (5:10)

F. ĐAVÍT BỊ THỬ NGHIỆM QUA BÁTSÊBA (IISa 11:1-27)

1. Ông “Thiếu Cảnh Giác” Thuộc Linh.
Lúc bấy giờ ông đã năm mươi tuổi…đã làm vua trong hai mươi năm. Thật dễ mất cảnh giác!

2. Quá Tự Tin.
Đừng bao giờ tin vào cánh tay xác thịt!
3. Những Lúc Nhàn Rỗi Dẫn Đến Sự Sa Ngã.
Đáng lẽ ông phải ở mặt trận. Satan lợi dụng những lúc nhàn rỗi.
4. Sự Giàu Có Vật Chất Dẫn Đến Trác Táng.
Phaolô kỷ luật thân xác của ông để không chìu theo sự ham muốn của nó (ICo 9:27)

5. Không Đắc Thắng Được Sự Cám Dỗ Khi Nó Còn Trong Tâm Trí.
Tất cả những cám dỗ bắt đầu từ trong những ý tưởng. Đây là chỗ dễ bị đánh bại nhất. Hãy quăng xa những ý tưởng và sự tưởng tượng này (IICo 10:5). Thất bại trong việc này dẫn đến tai họa.

G. SỰ ĂN NĂN CỦA ÔNG (Thi 51:1-10)
Chính sự ăn năn thật lòng của Đavít đã kéo ông đến gần Đức Chúa Trời.
1. Ông nhận biết sự quá phạm mình. Đừng tìm cách lằm bằm hay đổ tội trên người khác.
2. Ăn năn tất cả những tội ác mình
3. Thành thật tìm kiếm sự tha thứ
4. Cầu xin sự tẩy sạch
5. Tìm kiếm một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng

H. SỰ CHỊU KHỔ CỦA ÔNG (Thi 32:3-4; 77:2-6)
1. Sự cáo trách nặng nề ngày và đêm
2. Nước mắt của ăn năn
3. Xương cốt đau đớn

I. ĐỨC CHÚA TRỜI TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ? (51:6, 10, 17)
1. Sự chân thật bề trong
2. Tấm lòng trong sạch và Tâm linh ngay thẳng
3. Tâm linh tan vỡ và một tấm lòng thống hối.

J. TÔI TỚ CHÚA PHẢI CÓ
1. Một tâm hồn nhu mì và khiêm nhường.
2. Một người thật sự vui mừng
3. Được nâng đỡ bởi thần linh tự do của Đức Chúa Trời
4. Một người theo lòng Đức Chúa Trời.
Đây là ví dụ ngắn và đơn giản về bài giảng theo tiểu sử. Hãy quyết định dành thời gian nghiên cứu một vài vĩ nhân trong Kinh Thánh hầu cho bạn có thể dạy những lẽ thật quan trọng từ đời sống của họ.



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.