Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Mp3

773

Đại Hội Phấn Hưng Đông Nam Á Lần 04 – Mp3

Share

×


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.