Đại Hội Phục Hưng 2016 – Ngài Đến Như Mưa, Mưa Cuối Mùa Tưới Đất – ngày 06-10-2016

613

Đại Hội Phục Hưng 2016 – Ngài Đến Như Mưa, Mưa Cuối Mùa Tưới Đất – ngày 06-10-2016
Người giảng: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Đại Hội Phục Hưng 2016
Từ ngày 06 đến ngày 10 – 2016

Gặp Gỡ Chúa

Chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va;
Chúng ta khá gắng sức nhận biết Ngài.
Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai,
Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.
Ô-sê 6:3Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.