Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn

1151

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chúa Muốn Chuyển Tải Qua Bạn.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.

Đại Hội Phục Hưng 2017 .
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.