Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu

1015

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Chuyển Tải Sự Xức Dầu.
Diễn giả: Mục sư Andres Bisonni.

Đại Hội Phục Hưng 2017.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.