Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng

1245

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.