Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng

1247

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Thần Quyền Năng.
Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh.
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.