Đại Hội Phục Hưng 2018 – Hãy Tự Mang Lửa Của Mình

372

Đại Hội Phục Hưng 2018 – Hãy Tự Mang Lửa Của Mình
Diễn giả: Mục sư Don McdonellTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.