Đại Hội Phục Hưng 2019 – Khai Thông Giếng – Phần 2 end

407


Đại Hội Phục Hưng 2019 – Khai Thông Giếng – Phần 2 end
Diển giả: Pastor Norm Mcleod
Chủ đề: Sự Hiện Diện

Hội Thánh VBC Houston – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.