Download Đại Hội Phục Hưng 2017- Mp4 + Mp3

2334

Download Đại Hội Phục Hưng 2017- Mp4 + Mp3

Xin đừng quên chia xẻ lại cho mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn!

Dưới đây là 07 bài giảng chính của Đại hội phục hưng 2017, được nén qua Mp4 và Mp3, bạn có thể tải về nghe – xem trên điện thoại.

Mp4
Chúa muốn chuyển tải qua bạn

Chuyển tải sự xức dầu

Guồng máy cho sự tăng trưởng

Khao khát sự xức dầu

Mắt nhìn thấy những điều chưa từng thấy

Mười điều mà Chúa tin tưởng bạn

Thần quyền năng

Mp3

Chúa muốn chuyển tải qua bạn

Chuyển tải sự xức dầu

Guồng máy cho sự tăng trưởng

Khao khát sự xức dầu

Mắt nhìn thấy những điều chưa từng thấy

Mười điều mà Chúa tin tưởng bạn

Thần quyền năng

Lời cảm ơn

Website Nguồn Sự Sống xin cảm ơn anh chị em đã dâng hiến rời rộng để mua hosting mới, nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, phục vụ việc download của con cái Chúa. Xin Chúa ban phước dư dật trên anh chị em trong mọi sự. Amen!

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.