Download_ Tổng hợp phim Cơ Đốc

1530

Benhur 01
Benhur 02
Benhur 03
Benhur 04
Bị bỏ lại 01
Bị bỏ lại 02
Bị bỏ lại 03
Biến đổi cộng đồng 01
Biến đổi cộng đồng 02
Chiếc áo choàng của Chúa Jêsus 01
Chiếc áo choàng của Chúa Jêsus 02
Hội thánh thời vua Ne-ro 01
Hội thánh thời vua Ne-ro 02
Hội thánh thời vua Ne-ro 03
Hội thánh thời vua Ne-ro 04
Martin Luther 01
Martin Luther 02
Nick Vujicic 01
Nick Vujicic 02
Nick Vujicic 03
Thập tự giá và con dao bấm 01
Thập tự giá và con dao bấm 02
Câu chuyện của Đức Chúa Trời
Cuộc đời có Chúa
Được sống từ cỏi chết
Kỳ tận thế
Những điềm báo ngày tận thế
Phục hưng Fiji

…đang upload…..Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.