Download_ 38 Phim Hoạt Hình Kinh Thánh

1856

Download_ 38 Phim Hoạt Hình Kinh Thánh

Bí ẩn vụ đánh cắp thú
Cậu bé chăn chiên
Cây cầu không một mình 01
Cây cầu không một mình 02
Cây cầu không một mình 03
Chú sâu xanh
Chúa Jêsus chịu báp-tem
Chúa Jêsus giáng sinh 01
Chúa Jêsus giáng sinh 02
Chúa Jêsus gọi các môn đồ
Chúa Jêsus sống lai 01
Chúa Jêsus sống lai 02
Chúa Jêsus thăng thiên 01
Chúa Jêsus thăng thiên 02
Chúa Jêsus trên thập tự giá 01
Chúa Jêsus trên thập tự giá 02
Chuyện ông Xa- chê
Cuộc thám hiểm mùa phục sinh
Đa-ni-ên – Ê-xơ-tê
Đêm thánh 01
Đêm thánh 02
Đêm thánh 03
Giăng bap-tit 01
Giăng bap-tit 02
Gương sáng bé Giô-sép
Hê-rốt và các đạo sĩ
Hoàng hậu E-xơ-tê 01
Hoàng hậu E-xơ-tê 02
Người đàn bà bên bờ giếng
Người làm phép l5 01
Người làm phép l5 02
Người Sa-ma-ri nhơn từ
Truyền tin lành cho Ma-ri 01
Truyền tin lành cho Ma-ri 02
Vị tôn sư vĩ đại 01
Vị tôn sư vĩ đại 02

… đang upload …Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.