ISOM Cho Phụ Nữ – Chức Vụ Của Đức Thánh Linh – Mp3

980

Share

×

Giáo Trình ISOM Cho Phụ Nữ – Chức Vụ Của Đức Thánh Linh – Mp3

Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau thực hiện chương trình ISOM Phụ Nữ Của Thế Giới.
Sự giảng dạy trong học trình quốc tế này đã được hình thành nhằm vào sự khích lệ, thêm lên năng quyền và trang bị cho những người con gái của Chúa tại nhiều nơi trên thế giới, giúp đỡ cho phụ nữ hiểu rõ đức tin nơi Chúa và trở thành những người phụ nữ phục vụ đắc lực hơn cho Chúa cứu thế Jêsus yêu quí.

Download Trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3:
Download Trọn Bộ Giáo Trình ISOM Mp3 >>

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.