Khai Mạc Bồi Linh 2019 -Sài Gòn

38

Lưu ý: Video sẽ được phát mà không có âm thanh (tắt tiếng). Mọi người có thể bật âm thanh qua các nút điều khiển của trình phát video. Cài đặt này không áp dụng cho các thiết bị di động.

Khai Mạc Bồi Linh 2019 -Sài Gòn
— Chủ đề Dòng Sông Nước Sống
— Diễn giả: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Live bài giảng mỗi tối 7h30: https://www.facebook.com/tongvovn

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.