Lớp học Kinh thánh – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

2096

Lớp học Kinh thánh – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Tải về:

7 vị thần của Đức Chúa Trời
Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời
Bẻ gãy sự rủa sả của các thế hệ
Bởi thần ta
Chúa bày tỏ lịch sử của nhận loại
Chữa lành thận thể
Chuận bị tấm lòng để cầu nguyện
Công bố bởi đức tin
Cuộc vui chóng tàn
Dấu lạ cặp theo kẻ tin
Đến gần ngôi ơn phước 01
Đến gần ngôi ơn phước 02
Đức Chúa Jêsus chuyện giao chức vụ truyền giáo và chữa lành cho Hội thánh
Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng
Đức tin chìa khóa cho phép lạ và bứt phá
Đức tin là gì 01
Đức tin là gì 02
Dũng cảm trong sự giải cứu
Giao ước cứu rổi của Đức Chúa Trời cho các trưởng tộc
Hành trình vào sự xức dầu.
Khởi dộng sự xức dầu
Lời tiên bao của Đức Chúa Trời
7 bước để nhận phép lạ của bạn
nhung buoc cua duc tin
Những chìa khóa để cầu nguyện linh nghiệm
Những điều yểm trợ lời cầu nguyện
Sốt sắng trong sự bảo vệ
Sự dẽo dai thuộc linh 01
Sự dẽo dai thuộc linh 02
Sự dẽo dai thuộc linh 03
Sự dẽo dai thuộc linh 04
Sự dẽo dai thuộc linh 05
Sự vinh hiển của Chúa đổ xuống
Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh
Sự xức dầu bội phần
Sức mạnh của sự cầu nguyện
Thần hiểu biết
Thần khôn ngoan
Thần kính sợ Chúa
Thần mạnh sức
Thần mưu luận
Thần thông sáng
Trang bị lời Chúa để cầu nguyện

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.