Mục sư Andres Bisonni – Fire of the Holy Spirit falling upon youth in Houston, Texas

1124

Mục sư Andres Bisonni – Fire of the Holy Spirit falling upon youth in Houston, TexasTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.