Mục sư Andres Bisonni – Outpouring of the Holy Spirit at Bible School in Dallas, Texas

1435

Pastor Andres Bisonni – Outpouring of the Holy Spirit at Bible School in Dallas, TexasTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.