Mục sư Lý Hoài Bảo – Làm Chứng Về Công Việc Chúa Tại Cà Mau

1996

Mục sư Lý Hoài Bảo – Làm Chứng Về Công Việc Chúa Tại Cà Mau

Người chết sống lại, người què đi được, người bị quỉ nhập được giải cứu, nhiều người quay trở về với Chúa….đó là những gì đang xảy ra tại Hội thánh Cà Mau.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.