Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Nếp sống mới

334

Nếp sống mới, Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio

 Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.