Pastor Andres Bisonni – “Experiencing Heaven on Earth (Part 2)” – MOUNT OF BEATITUDES – Episode 13 – The Promise TV SERIES

600

Pastor Andres Bisonni – “Experiencing Heaven on Earth (Part 2)” – MOUNT OF BEATITUDES – Episode 13 – The Promise TV SERIESTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.