Pastor Andres Bisonni – “Experimentando el Cielo en la Tierra (Parte 2)” – Monte de las Bienaventuranzas- Episodio 13

625

Pastor Andres Bisonni – “Experimentando el Cielo en la Tierra (Parte 2)” – Monte de las Bienaventuranzas- Episodio 13Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.