Pastor Andres Bisonni – Jesus pours out His Spirit in San Pedro Sula, Honduras!

1149

Pastor Andres Bisonni – Jesus pours out His Spirit in San Pedro Sula, Honduras!Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.