Pastor Andres Bisonni – “Transformados por el Espiritu Santo” – MONTE DE LOS OLIVOS – Episodio 14 – La Promesa Television

624

Pastor Andres Bisonni – “Transformados por el Espiritu Santo” – MONTE DE LOS OLIVOS – Episodio 14 – La Promesa TelevisionTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.