Pastor Andres Bisonni – “Transformed by the Holy Spirit” – MOUNT OF OLIVES – Episode 14 – The Promise TV SERIES

602

Pastor Andres Bisonni – “Transformed by the Holy Spirit” – MOUNT OF OLIVES – Episode 14 – The Promise TV SERIESTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.