Thông báo mở lớp huấn luyện ” Tiến trình tăng trưởng”

180

Thông báo mở lớp huấn luyện ” Tiến trình tăng trưởng”
Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

– Lớp dành cho những người đã xin làm Thành viên của Hội thánh VBC từ xa. Nếu anh chị em chưa đăng ký làm thành viên từ xa thì có thể đăng ký bây giờ.
– Lớp do Mục sư Huỳnh Quốc Khánh dạy trực tiếp qua facebook

Thời gian:

Có 3 buổi học:

1. 10h tối chủ nhật VN ( 9h sáng Texas -Hoa kỳ ) ngày 16 tháng 02 – 2020
2. 10h tối chủ nhật VN ( 9h sáng Texas -Hoa kỳ ) ngày 23 tháng 02 – 2020
3. 10h tối chủ nhật VN ( 9h sáng Texas -Hoa kỳ ) ngày 01 tháng 03 – 2020

Anh chị em ở nước khác thì lấy 9h sáng Texas – Hoa kỳ rồi tính ra múi giờ chênh lệch nhé.

Đăng ký tham gia:

– Anh chị em gửi tin nhắn về cho anh ThienDung Huynh, sau đó anh Dũng gửi tài liệu, link video và add anh chị em vào Nhóm để học.

– Vì đây là lớp học dành cho thuộc viên từ xa của Hội thánh, nên chương trình này Tòng không có phát lại được trên facebook, mong anh chị em thông cảm.

Link facebook anh Dũng: https://www.facebook.com/huynhthienTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.