Tường Thuật Trực Tiếp Đại Hội Phục Hưng 2017 – 01

1156

Tường Thuật Trực Tiếp Đại Hội Phục Hưng 2017 – 01
Hội Thánh VBC – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.