Tường Thuật Trực Tiếp Lễ Thờ Phượng Chúa Ngày 25 – 09 – 2016

522

Tường Thuật Trực Tiếp Lễ Thờ Phượng Chúa Ngày 25 – 09 – 2016

11h Tối Việt Nam
11h Sáng Hoa Kỳ

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Các chương trình đã phát:
http://nguonsusong.us/vbc-truyen-hinh-truc-tiepTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.